re-integratie kiezen logo

Wat de werkgever leert van burn-out? Helemaal niets!

30-06-2017

De cijfers zijn schrikbarend: maar liefst 1 op de 7 werknemers in Nederland kampt met burn-outklachten. In het onderwijs zijn de cijfers nog extremer: daar heeft zelfs 1 op de 5 last van klachten zoals oververmoeidheid of het gevoel emotioneel overbelast te zijn. Deze cijfers waren de aanleiding voor een onderzoek over re-integratie na een burn-out. De bizarre conclusie na dit onderzoek? Werkgevers leren niets van de burn-out van hun werknemer.

De behandeling van een burn-out

Wanneer een werknemer uitvalt vanwege klachten die gerelateerd worden aan een burn-out, is psychologische hulp tegenwoordig nabij. De kans dat een bedrijfsarts de werknemer doorverwijst naar een psycholoog of coach is groot. Met behulp van bijvoorbeeld cognitieve psychologie leert een werknemer beter om te gaan met stress. Ook cursussen zijn populair. Zo kan een cursus mindfulness de werknemer handvatten geven om klachten voortaan te voorkomen. Natuurlijk zitten er aan deze hulp veel positieve effecten. Er zit echter ook een belangrijk nadeel aan een dergelijke behandeling: de oplossing wordt gezocht bij de werknemer, terwijl de werkgever buiten schot blijft.

De werkgever laat het liggen

Volgens de onderzoekers moeten werkgevers zich vaker afvragen of het werk een oorzaak zou kunnen zijn van de burn-out van de werknemer. Het is niet voldoende om met behulp van therapie of cursussen de symptomen aan te pakken. Dit zal namelijk slechts een tijdelijk positief effect geven. Wanneer de werkomstandigheden (de veroorzaker van de klachten) ongewijzigd blijven, is de kans op nieuwe uitval groot. De onderzoekers waarschuwen dat de focus te sterk op de werknemer ligt, waardoor de werkgever achterover leunt en niets verandert.

Oorzaken van een burn-out wegnemen

Veel genoemde oorzaken van een burn-out zijn stress op het werk (bijvoorbeeld door een te hoge werkdruk) en een disbalans tussen werk en privé. Dit zijn oorzaken waarin juist de werkgever een rol van betekenis zou kunnen spelen. Een werknemer die re-integreert na uitval door een burn-out, heeft vaak baat bij zaken als meer autonomie, afwisseling in werkzaamheden en feedback van de werkgever. Bij deze zaken zal de werkgever actief betrokken moeten zijn. De bedrijfsarts kan in dit re-integratieproces een adviserende rol spelen, maar werknemer en/of werkgever kunnen er ook voor kiezen om een gespecialiseerd re-integratiebureau in te schakelen. Op de lange termijn zal deze werkwijze effectiever zijn dan wanneer er alleen gefocust wordt op het leren omgaan met stress door de werknemer.

Blog