re-integratie kiezen logo

Wat de werkgever leert van burn-out? Helemaal niets!

30-06-2017- de redactie

Wat leren werkgevers van een burn-out? Helemaal niets! Althans volgens het Zilveren Kruis die Kantar Public het leereffect na een burn-out liet onderzoeken. Aanleiding vormden burn-out cijfers van het CBS die boekdelen spreken. Maar liefst 1 op de 7 werknemers in Nederland kampt met burn-out klachten. In het onderwijs heeft zelfs op 1 op de 5 van de werknemers te maken met burn-out klachten. 

De behandeling van een burn-out

Wanneer een werknemer uitvalt vanwege klachten die verband houden met een burn-out is psychologische hulp vaak voorhanden. In andere woorden: de kans dat een bedrijfsarts de werknemer doorverwijst naar een psycholoog of coach is aanzienlijk. Met behulp van bijvoorbeeld cognitieve psychologie leert een werknemer beter om te gaan met stress. Ook cursussen zijn populair: een cursus mindfulness kan de werknemer handvatten aanreiken om klachten te voorkomen. Positief natuurlijk deze ondersteuning, maar wat ontbreekt er dan nog? Het punt is dat de oplossing vaak volledig gezocht wordt bij de werknemer. De werkgever, niet zelden onderdeel van de burn-out problematiek, blijft buiten schot.

De werkgever laat het liggen

Volgens de onderzoekers moeten werkgevers zich vaker afvragen of het werk een oorzaak kan zijn van de burn-out van de werknemer. Het is niet voldoende om met behulp van therapie of cursussen de symptomen aan te pakken. Dit zal slechts een tijdelijk positief effect opleveren. Wanneer de werkomstandigheden (niet zelden de veroorzaker van de klachten) ongewijzigd blijven, is de kans op nieuwe uitval groot. De onderzoekers waarschuwen dat de focus te sterk op de werknemer ligt, waardoor de werkgever achteroverleunt. Dat maakt dat niets verandert aan de omstandigheden die burn-outs verzoorzaken binnen de organisatie.

Oorzaken van burn-out wegnemen

Veel genoemde oorzaken van een burn-out zijn stress op het werk. Denk aan een te hoge werkdruk en een disbalans tussen werk en privé. Dit zijn oorzaken waarin juist de werkgever een rol van betekenis kan spelen. Een werknemer die re-integreert na uitval door een burn-out, heeft baat bij zaken als meer autonomie, afwisseling in werkzaamheden en feedback van de werkgever. Bij deze zaken zal de werkgever actief betrokken moeten zijn. De bedrijfsarts kan in dit re-integratieproces een adviserende rol spelen. Ook het overwegen waard: een gespecialiseerd re-integratiebureau inschakelen. Op de lange termijn zal deze werkwijze effectiever zijn dan het uitsluitend focussen op stressbeheersing door de werknemer.

Terug naar blog