re-integratie kiezen logo

Argwanende werkgever laat zieke werkneemster volgen door detective: rechter veegt ontslag van tafel

18-02-2024- Bart Langereis

Als een werkneemster zich ziek meldt met ernstige migraineklachten ontstaat er argwaan bij de werkgever. De werkneemster zou onder andere gesignaleerd zijn bij een tuincentrum en een evenement. De werkgever besluit de zieke werkneemster een week te laten volgen door een recherchebureau. Er volgt ontslag op staande voet, maar de kantonrechter denkt daar anders over.


Foto's van werkneemster

De betreffende vrouw is al zes jaar in dienst als haar werkgever meent dat haar werk te wensen overlaat. De werkneemster kampt met ernstige migraineaanvallen en meldt zich in februari 2023 ziek. De bedrijfsarts adviseert haar om rust te nemen. De gezondheidsproblemen zijn dusdanig dat ze niet of nauwelijks kan autorijden. Haar vader brengt haar met de auto als ze voor gesprekken op kantoor moet komen.

In mei meent de werkgever haar werkneemster in een tuincentrum te zien en krijgt ook een foto in handen waarop te zien zou zijn hoe de werkneemster op het terras zit. Als de zieke werkneemster hiermee geconfronteerd wordt, geeft ze het bezoek aan het tuincentrum toe. Ze ontkent de andere aantijging. Ze beweert nauwelijks buiten te komen, hooguit voor een boodschap.

Gluren, fotograferen en filmen

De arbeidsrelatie verslechtert. Als de werkgever in juni bewijsmateriaal in handen krijgt dat de vrouw gespot is bij een tractorpullingwedstrijd is de maat vol. De werkgever geeft een recherchebureau opdracht de werkneemster een week te volgen. De detectives houden het huis in de gaten en gaan zelfs de voortuin in om via het raam naar binnen te kijken. 

Ook volgen ze de werkneemster terwijl ze haar hond uitlaat, boodschappen doet en naar de sportschool gaat. Een detective doet zich bij de sportschool voor als nieuwe klant die een rondleiding wil. Tijdens de rondleiding maakt de rechercheur foto's en filmpjes van de werkneemster. 

Kantonrechter oordeelt vernietigend

Omdat de prikkels op kantoor te veel zijn, werkt de werkneemster inmiddels enkele uren per week vanuit huis. In juli ontvangt zij een brief waarin zij op staande voet wordt ontslagen, tenzij ze akkoord gaat met een vaststellingsovereenkomst. De werkneemster is aangedaan en overstuur. Ze stapt naar de kantonrechter in Utrecht. 

Het oordeel van de rechter is klip en klaar. Hij vernietigt het ontslag, omdat het niet voldoet aan de wettelijke voorwaarden. Ook is de kantonrechter het niet eens met de werkgever die stelt dat de werkneemster willens en wetens heeft gelogen over het feit dat ze geen auto kan rijden. "Ik ben van mening dat de werkgever te snel is overgestapt op extreem drastische maatregelen. Dit geldt zowel voor het ontslag op staande voet als voor het laten schaduwen door rechercheurs. Een gesprek met de bedrijfsarts zou een betere keuze zijn geweest", aldus de rechter.

Ook oordeelt de rechter het verzwarend over het feit dat de werkgever wist dat de werkneemster vroeger slachtoffer was geweest van stalking. Naast het vernietigen van het ontslag oordeelt de rechter dat de werkgever nog vijf maanden salaris, een transitievergoeding van ruim 6.600 euro, een schadevergoeding van 15.000 euro en de proceskosten van 1.700 euro moet betalen.

Terug naar blog