re-integratie kiezen logo

Welke re-integratie keurmerken en brancheorganisaties zijn er?

16-07-2017

Wanneer u een re-integratiebedrijf inschakelt, wilt u er natuurlijk zeker van zijn dat u een goede keus maakt. Daarvoor kunt u erop letten of een re-integratiebureau een keurmerk draagt of lid is van een brancheorganisaties. Welke keurmerken en brancheorganisaties zijn er, en wat zeggen deze over de kwaliteit? We zetten het voor u op een rij.

kwaliteit brancheorganisatie re-integratiebureau

Blik op Werk-keurmerk

Voor het UWV is het Blik op Werk-keurmerk een belangrijke graadmeter van de kwaliteit van een re-integratiebureau. Dit keurmerk kan aangevraagd worden door dienstverleners die zich bezighouden met mens en werk. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het zoeken van betaald werk, het starten van een eigen bedrijf en het ondersteunen bij gezond aan het werk blijven. Het doel van het keurmerk is het transparanter maken van de markt en het waarborgen van de kwaliteit van de dienstverlening. Een keurmerk wordt niet zomaar afgegeven. Nadat een instantie een keurmerk heeft aangevraagd, moet het eerst aantonen dat er kwaliteit geleverd wordt. Er wordt bijvoorbeeld gekeken of door de instantie gemaakte afspraken altijd nagekomen worden, en wat (oud-)klanten of cliënten van de begeleiding door het bedrijf vonden. Het bedrijf kan deze gegevens zelf aanleveren, maar dat is niet voldoende. Een onafhankelijke instelling moet deze gegevens checken. Pas wanneer dit auditrapport ook in orde is, wordt het keurmerk Blik op Werk afgegeven. Om het keurmerk te behouden, is een jaarlijks auditverslag noodzakelijk.

Blik op Werk re-integratie

Kwaliteitseisen UWV

Heeft een re-integratiebedrijf geen Blik op Werk-keurmerk? Dan moet het aan de Kwaliteitseisen UWV voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor het aanbieden van diensten aan het UWV. Hiervoor zijn drie onderzoeken noodzakelijk: een resultatenaudit, een klanttevredenheidsonderzoek en een klantenaudit. De resultatenaudit moet om het jaar uitgevoerd worden, de andere twee onderzoeken om de twee jaar. Wanneer een re-integratiebedrijf vóór 1 juli van een bepaald jaar een overeenkomst sluit met het UWV, dan moet het bedrijf ervoor zorgen dat er in datzelfde jaar de audit wordt uitgevoerd. Wanneer dit niet gebeurd, dan voldoet het bedrijf nog niet aan de kwaliteitseisen van het UWV. Wanneer de overeenkomst ná 1 juli wordt afgesloten, moet het bedrijf in het daaropvolgende jaar de audits uitvoeren. Overigens mogen deze audits niet door het re-integratiebedrijf zelf uitgevoerd worden. Hiervoor moet een door het UWV goedgekeurde instelling ingeschakeld worden.

Brancheorganisaties voor re-integratiebedrijven

Er zijn momenteel een aantal brancheorganisaties die (onder meer) gericht zijn op re-integratie. Daarnaast hebben de meeste van deze organisaties een specifieke invalshoek. We zetten een aantal bekende en grote organisaties op een rij.

Brancheorganisatie Oval

Brancheorganisatie Oval is gericht op bedrijven die inzetten op duurzame inzetbaarheid. Hieronder vallen dus niet alleen re-integratiebedrijven onder, maar bijvoorbeeld ook adviesbureaus op het gebied van outplacement en coaches die gericht zijn op loopbaancoaching. Van deze brancheorganisatie zijn zowel kleine als grote bedrijven lid. De bedrijven werken voor werkzoekenden, maar ook voor onder meer verzekeraars, werknemers, gemeenten en UWV.

Brancheorganisatie Cedris

Cedris is een brancheorganisatie die zich richt op re-integratie en sociale werkgelegenheid. De leden van deze organisatie richten zich op mensen met een beperking. Cedris fungeert hierbij als kenniscentrum voor haar leden en laat onderzoek doen naar onderwerpen die voor de branche relevant zijn. Daarnaast houdt Cedris zich bezig met lobbyen bij de landelijke overheid, om zo invloed te kunnen uitoefenen op de ontwikkelingen van sociale werkgelegenheid en daarbij horende zaken.

Brancheorganisatie Cedeo

Cedeo bestaat al sinds 1980, en was eerst alleen gericht op het waarborgen van kwaliteit op het gebied van HR-opleidingen en andere HR-diensten. Vanaf 1997 is dat certificeren verder uitgebreid richting onder meer uitzendbureaus, wervings en selectiebedrijven en re-integratiebureaus. Het doel van de certificering is het zichtbaar maken en belonen van kwaliteit. Een klant die aanklopt bij een gecertificeerd bedrijf, moet er dus van uit kunnen gaan dat er kwaliteit wordt geboden. Een belangrijk onderdeel waarop de certificering van Cedeo wordt gebaseerd, is het klanttevredenheidsonderzoek. Een bedrijf dat het certificaat ontvangt, mag dit (net zoals bijvoorbeeld het Blik op Werk-keurmerk) laten zien in de eigen communicatie-uitingen, zoals op de eigen website. Hierdoor wordt het keurmerk door steeds meer mensen herkent.

Blog