re-integratie kiezen logo

'Veel verzuim heeft geen medische oorzaak'

14-04-2023- Redactie

Veel werkverzuim heeft geen medische oorzaak, volgens Rudo Vissers van de arbodienst Paradigma Groep in een artikel van Trouw. Een statement dat de aandacht trekt in tijden van stijgend verzuim en een schreeuwend tekort aan bedrijfsartsen. 


Niet-medische klachten

Volgens Vissers wordt veel verzuim niet veroorzaakt door ziekte maar door andere zaken. Bij slechts 30% van de consulten zou er sprake zijn van een duidelijk medisch probleem. Hij noemt geldproblematiek, relatieproblemen of ruzie op het werk als voorbeelden van veelgehoorde niet-medische klachten. Daar is geen bedrijfsarts voor nodig maar eerder een budgetcoach, psycholoog of een luisterend oor van een leidinggevende. Volgens Vissers zouden er voldoende bedrijfsartsen voor handen zijn mits er bij verzuim ook andere specialisten ingeschakeld kunnen worden. Vissers vindt dat de strikte wet- en regelgeving hierbij in de weg zit. Zo schrijft de Wet Verbetering Poortwachter voor dat iemand na zes weken verzuim naar de bedrijfsarts moet voor een medische analyse. In bovenstaande gevallen zou volgens hem juist eerder een financiële of relationele analyse nuttiger zijn. 

Bedrijfsarts kijkt niet alleen naar medische factoren

Ook Boyd Thijssens erkent dat verzuim niet altijd een gezondheidsprobleem als oorzaak heeft. Thijssens, bedrijfsarts en voorzitter van de beroepsvereniging van bedrijfsartsen (NVAB), merkt tegelijkertijd op dat gezondheidsproblemen ook door andere oorzaken (zoals de hierboven genoemde voorbeelden) kunnen ontstaan. Hij voegt daaraantoe dat bedrijfsartsen op basis van hun expertise naast medische factoren ook oog hebben voor de thuis- en werksituatie, het gedrag en hoe iemand omgaat met stress en tegenslagen. "Zo kunnen wij zien wat iemand nodig heeft. Of dat nou medische begeleiding, een schuldhulpverlener of een goed gesprek met een leidinggevende is", aldus Thijssens. 


Terug naar blog