re-integratie kiezen logo

UWV overweegt aangifte: 150.000 cv's illegaal op de site bekeken

28-05-2024- Bart Langereis

Een gebruiker van de website werk.nl heeft illegaal 150.000 cv's van ingeschreven personen bekeken en waarschijnlijk gedownload. Het UWV, eigenaar van de site, overweegt aangifte te doen in verband met oneigenlijk gebruik.


Mogelijk misbruik persoonsgegevens

Via de site kunnen mensen zich inschrijven als werkzoekende en hun cv uploaden. Een deel van hen is uitkeringsgerechtigd. Werkgevers kunnen via een account toegang krijgen tot de cv's om kandidaten te selecteren voor hun vacatures. Begin mei heeft een gebruiker een buitenproportioneel aantal cv's bekeken. Het UWV bestempelt dit is oneigenlijk gebruik. Op basis hiervan overweegt de organisatie aangifte te doen. Omdat een deel van de cv's ook persoonsgegevens bevat, heeft het UWV een voorlopige aangifte gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Account geblokkeerd

Na ontdekking van de inzage heeft het UWV het account van de gebruiker geblokkeerd. Judith Duveen, directeur Werkbedrijf van het UWV vindt de zaak zeer kwalijk "Werk.nl is bedoeld om mensen die werk zoeken in contact te brengen met werkgevers en andersom. De cv's die op de website staan zijn niet bedoeld voor andere doeleinden. We hebben direct passende maatregelen genomen en gaan de betrokken mensen zo goed mogelijk informeren over de gevolgen van deze onwenselijke massale inzage en mogelijke downloads voor oneigenlijk gebruik.''

Vijf jaar geleden werden er via werk.nl al eens zo'n 117.000 cv's illegaal gedownload. Toen werd gevreesd dat de gedetailleerde informatie in criminele handen was gekomen.


Terug naar blog