re-integratie kiezen logo

Toch geen kortere loondoorbetaling bij ziekte?

11-11-2018- de redactie

Het regeerakkoord was er duidelijk over: kleine werkgevers zouden nog slechts één jaar de verplichting hebben om loon door te betalen bij langdurige ziekte van een werknemer. Uiterlijk in 2020 zou dit zover moeten zijn. De vraag is echter of dit voornemen ooit werkelijkheid zal worden. Inmiddels is er namelijk van verschillende kanten kritiek geuit op het voorstel.

geld en wekker

Verschil loondoorbetaling nu en straks

Volgens de huidige wetgeving zijn alle werkgevers verplicht om bij ziekte van een werknemer het loon twee jaar door te betalen. In het eerste jaar en tweede jaar moeten minimaal 70 procent van het loon betaald worden. In het regeerakkoord is de inentie uitgesproken dat werkgevers met maximaal 25 werknemers binnenkort nog maar één jaar loon hoeven door te betalen bij ziekte. Het tweede jaar komt dan voor rekening van het UWV. Om ervoor te zorgen dat het UWV deze kosten kan dragen, zou er een collectieve verzekering moeten komen waaraan alle kleine werkgevers moeten bijdragen.

Positieve of negatieve effecten?

Men hoopt met de korte loondoorbetalingsverplichting voor kleine werkgevers dat zij eerder werknemers in dienst gaan nemen. Werkgevers kunnen hier vanaf zien omdat men bang is de 2 jaar loondoorbetaling niet te kunnen dragen. Desalniettemin hebben zowel sociale partners als kleine werkgevers kritiek geuit. De sociale partners zijn bang dat de verkorte loondoorbetaling een negatief effect heeft op gezond werken. Omdat de financiële risico's kleiner worde menen zij dat werkgevers minder hun best gaan doen, Ook kan het ten koste gaan van de re-integratie van de werknemer in het tweede ziektejaar. Niet de werkgever maar het UWV wordt dan verantwoordelijk voor de re-integratie. Gaan werkgevers dan nog voldoende meewerken aan de re-integratie? Vanuit werkgevers klinkt de kritiek dat de nieuwe regeling niet voordeliger uitpakt dan de huidige regeling. De verplichte collectieve premie is namelijk een permanente financiële last.

Hoe nu verder?

Ondanks de kritiek die van verschillende kanten klinkt, heeft de regering het plan nog niet losgelaten. Afgelopen Prinsjesdag bleek dat er nog steeds geld gereserveerd staat voor de uitvoering van het plan. Gesprekken met sociale partners en andere belanghebbenden moeten voor meer input gaan opleveren. Dit proces zal tijd in beslag nemen. Of de kortere loondoorbetalingsplicht voor kleine werkgevers er gaat komen is dus maar de vraag.

Terug naar blog