re-integratie kiezen logo

De succesvolle eigen koers van arbeidsdeskundigen MCZ

08-04-2018- de redactie

De slogan van MCZ spreekt boekdelen: SCHAKEL NAAR WERK. De arbeidsdeskundigen en re-integratiecoaches van MCZ richten zich op alle aspecten rondom uitval op het werk. Niet alleen re-integratie en outplacement, maar ook preventie speelt bij hen een belangrijke rol. Hierbij vaart het re-integratiebureau een eigen koers wat ons nieuwsgierig maakt naar hun werkwijze. Daarom vijf vragen voor Koen van Geesbergen, arbeidsdeskundige van MCZ.

arbeidsdeskundigen mcz

1. 'Wij onderscheiden ons door een creatieve en effectieve aanpak' lezen we in jullie brochure. Heb je een aansprekend voorbeeld uit de praktijk?

‘Wij pakken belemmeringen die werk in de weg zitten gelijk aan. Soms gaan we hierin wat ver, want wij vinden nu eenmaal dat belemmeringen een herplaatsing niet in de weg mogen staan. Zo hebben wij bijvoorbeeld eens een auto gekocht voor een klant om naar z'n werk te kunnen rijden. Zo kon hij aan de slag kon als beveiliger. Onze klant heeft deze auto overigens binnen een jaar keurig terugbetaald!’

2. Jullie ontvangen cliënten niet alleen op kantoor maar gaan ook op huisbezoek. Waarin verschilt een gesprek aan huis met een gesprek op kantoor?

‘De meeste klanten spreken wij op het huisadres. Voor klanten is de thuissetting meestal prettiger. Ze praten gemakkelijker, de sfeer is informeler en het werkt ook nog eens goed voor de vertrouwensband. Je leert klanten kennen in hun natuurlijke habitat.’

3. Jullie hebben geen Blik op Werk-keurmerk. Is dit een bewuste keuze?

‘Ja, dat is een bewust keuze. Volgens mij zegt het Blik op Werk-keurmerk niks over de kwaliteit van dienstverlening. We zijn jarenlang wel gecertificeerd geweest als voorwaarde om voor UWV te mogen werken. Jaarlijks werden we ge-audit. Maar naar mijn mening ging het bij zo'n audit enkel om data en doorlooptijden en werd er nauwelijks gekeken naar resultaten.’

4. In het regeerakkoord van Rutte III staan ook plannen op het gebied van arbeid. Hoe ziet MCZ de toekomst voor re-integratie en hoe springen jullie in op veranderingen?

‘In het regeerakkoord staat het voornemen dat kleinere werkgevers enkel het eerste jaar gehouden zijn aan de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Daarna vallen werknemers onder de verantwoordelijkheid van het UWV. Of dit echt bijdraagt tot lastenverlichting is maar de vraag. Uiteindelijk is het altijd de werkgever die betaalt. Of dit nu is als eigenrisicodrager of als premiebetaler via het UWV. De enige manier om de schadelast door arbeidsongeschiktheid te beperken is door actieve begeleiding van arbeidsongeschikte werknemers. UWV Werkbedrijf doet goed werk, maar er is daar geen capaciteit om al deze mensen te begeleiden. Daarom is een publiek-private samenwerking noodzakelijk. Private re-integratiebureaus zoals MCZ zijn nodig om werknemers en werkgevers samen te brengen. Dit samenbrengen is al tien jaar ons werk en beheersen we goed. Ik maak mij dan ook geen zorgen dat eventuele kabinetsplannen hier een negatieve impact op hebben.’

5. MCZ richt zich ook op preventieve maatregelen ter voorkoming van uitval van werknemers. Kun je meer vertellen over jullie traject ‘Gezond werken’?

‘Klopt, primair zijn we bezig met onderzoek naar arbeidsmogelijkheden en het bemiddelen van werknemers naar passende arbeid. We houden ons echter ook bezig met preventie van uitval door het voortijdig signaleren van knelpunten in belasting versus belastbaarheid. Dit doen we door werknemers die dreigen vast te lopen in hun werk te coachen in het aanpakken van knelpunten of de talenten van mensen juist beter aan te laten sluiten bij hun werkzaamheden. We zetten daar bijvoorbeeld de Talent Motivatie Methode TMA voor in.’ 

Terug naar blog