re-integratie kiezen logo

Sterke afname van langdurig werklozen

25-08-2023- Redactie

Steeds minder werklozen zitten lange tijd zonder werk. In de afgelopen 10 jaar is het aantal langdurig werklozen met maar liefst 80 procent gedaald: van 240.000 naar 47.000. Dat meldt het CBS. 


Sterke afname van langdurig werklozen 

In het tweede kwartaal van 2013 waren er nog 240.000 mensen langdurig werkloos. Dat zijn werklozen die twaalf maanden of langer zonder werk zitten. Tien jaar later, In het tweede kwartaal van 2023, waren dit er nog maar 47.000. Dat maakt in het afgelopen kwartaal 1 op de 7 werklozen langdurig werkloos. In totaal waren er 348 duizend mensen werkloos waarmee het aantal werklozen de afgelopen tien jaar ruim gehalveerd is. 

Verschuivingen 

Onder langdurig werklozen blijkt de leeftijd te zijn gestegen. Zo steeg het aantal 45-plussers in tien jaar van 56 naar 62 procent. Slechts 8 procent van de langdurig werklozen blijkt jonger dan 25 jaar te zijn. De groep werklozen in zijn geheel blijkt juist weer jonger te zijn dan 10 jaar geleden. In het tweede kwartaal van 2023 was 48 procent van deze groep jonger dan 25 jaar versus 38 procent in 2014. Verder blijkt uit de cijfers van het CBS dat de werklozen gemiddeld steeds hoger opgeleid zijn. Dat geldt nog sterker voor langdurig werklozen. 
Terug naar blog