re-integratie kiezen logo

Steeds minder werklozen ontvangen een WW-uitkering

25-11-2022- Redactie

Slechts een op de negen werklozen ontving het afgelopen kwartaal een WW-uitkering. In dezelfde periode twee jaar geleden was dat nog een op de vijf. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Tegelijkertijd loopt het aantal werklozen op. Hoe kan dat?

Opmerkelijke cijfers

In het eerste jaar van de coronapandemie in het derde kwartaal van 2020 bereikte zowel het aantal WW-ontvangers als werklozen een piek. Daarna daalden die cijfers zeven kwartalen op een rij. Twee jaar geleden ontving nog 20% van de mensen zonder baan een WW-uitkering. In het derde kwartaal van 2022 nam het aantal werklozen voor het eerst weer toe, tot 336.000, terwijl het aantal mensen met een uitkering verder daalde naar 145.000.

Drie belangrijke verklaringen

Wat maakt nu dat het aantal werklozen weer stijgt maar het aantal mensen met een uitkering blijft dalen? In de eerste plaats heeft niet iedereen recht op een WW-uitkering. Bijvoorbeeld diegenen die nog niet lang genoeg gewerkt hebben om hiervoor in aanmerking te komen. Tevens geldt er een maximale uitkeringsduur waardoor het recht op een uitkering in de loop van de tijd komt te vervallen. Het CBS ziet tegelijkertijd ook dat minder mensen met recht op een WW-uitkering hun baan verliezen. Terug naar blog