re-integratie kiezen logo

Oog voor WerK: persoonlijke loopbaancoaching

04-07-2016- de redactie

Hans Meyer is sinds 2004 actief als professioneel loopbaan- en re-integratiecoach. In dit interview vragen we Hans naar de Wet BeZaVa (de nieuwe Ziektewet) en zijn visie op de re-integratiemarkt. Ook verklapt hij kort en bondig het geheim van de hoge klanttevredenheid van zijn re-integratiebureau Oog voor WerK.   Ons geheim is persoonlijke aandacht, de cliënten hebben alleen met mij als coach te maken
 
1. Kun je meer vertellen over de re-integratiediensten van Oog voor WerK en het geheim achter jullie hoge klanttevredenheid (9,1)?

'Wij bieden een breed scala van diensten aan zoals: Loopbaanadvies, Re-integratie (2e spoor), Outplacement en Sollicitatietrainingen. Wat je kunt zeggen is dat alle diensten te maken hebben met de ‘toekomstige loopbaan’ van iemand. Opdrachtgevers zijn: bedrijven, particulieren en het UWV.

Ons geheim is persoonlijke aandacht, de cliënten hebben alleen met mij als coach te maken. Iedere twee weken houden we individuele gesprekken. En wij houden ons aan de afspraken en verwachten ook dat onze cliënten zich aan de afspraken houden.'
 
2. Op jullie website lezen we over de Wet BeZaVa die vanaf 1 januari 2014 van start is gegaan. Kun je meer vertellen over de nieuwe Ziektewet?
 
'De Wet BeZaVa, Modernisering Ziektewet, is bedoeld om de werkgeversprikkels voor flexwerkers meer in lijn te brengen met die voor vaste krachten. Onderdeel hiervan is de keuze voor een publieke WGA-verzekering bij het UWV óf eigenrisicodragerschap WGA in combinatie met een private verzekering voor het WGA-risico voor vaste krachten én flexkrachten. 
 
Vanaf 1 januari 2014 geldt het eigenrisicodrager schap voor de WGA alleen nog voor werknemers met een vast dienstverband. De werkgever kan nu nog geen eigenrisicodrager worden voor de arbeidsongeschiktheid van flexwerkers. In de oorspronkelijke plannen zou dit in 2016 wel mogelijk worden. De invoering daarvan is door Asscher uitgesteld naar 2017. Asscher wil met het uitstel verzekeraars de kans geven om zich beter hierop voor te bereiden. Veel verzekeraars hadden aangegeven per 2016 nog niet klaar te zijn hiervoor. Ik geef een praktijkvoorbeeld van van de website van de Caregroep.'
 
BeZaVA: een praktijkvoorbeeld
Stel: we gaan uit van een bedrijf met 70 medewerkers en een loonsom van € 2,5 miljoen. In 2013 zijn er 6 tijdelijke medewerkers uit dienst getreden: 1 medewerker was al een jaar ziek bij uitdiensttreding, 1 medewerker werd 3 weken na zijn uitdiensttreding ziek. Beiden hadden een salaris van € 30.000,- per jaar. De premie van dit bedrijf wordt dan voor ongeveer 35% sectoraal en 65% individueel berekend. In 2015 betaalt het bedrijf vanwege de instroom in de Ziektewet van deze medewerkers een verhoogde ZW flex-premie van  € 30.500,-. Waren deze medewerkers niet ziek uit dienst gegaan, dan was deze premie slechts € 5.000,- geweest. Kortom: het gevolg is een verhoging van ruim € 25.000,-.
 
3. Tenslotte, wat is je visie op de toekomstige re-integratiemarkt? 
 
'Mijn visie is dat er meer trajecten door particulieren zullen worden ingekocht, met name trajecten met loopbaanvragen. Oorzaak de flexibilisering van de arbeidsmarkt. 

Mijn visie is dat er meer trajecten door particulieren zullen worden ingekocht

Op korte termijn verwacht ik geen nieuwe wetgeving, de afgelopen jaren heeft in het teken gestaan van de Participatiewet en de Wet Werk en Zekerheid. Het enige wat zal gebeuren zijn eventueel kleine aanpassingen aan deze wetten. Met een nieuwe regering bestaat er een kans dat er weer nieuwe wetten komen.'
 
Terug naar blog