re-integratie kiezen logo

Onwetendheid uitkeringsgerechtigden over aanvullende uitkering tot sociaal minimum

25-10-2023- Bart Langereis

Veel mensen met een UWV-uitkering weten niet dat ze recht hebben op een aanvulling tot het sociaal minimum om armoede te voorkomen. Dat blijkt uit een recent onderzoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Daarom is het volgens de organisatie noodzakelijk om het bereik van de Toeslagenwet te vergroten.


Iedereen heeft recht op een sociaal minimum inkomen

Van de mensen met een Wajong-uitkering heeft 68 procent recht op een aanvullende toeslag, maar maakt daar nauwelijks gebruik van. Van de oudere werklozen met een IOW-uitkering heeft 56 procent recht op een aanvullende toeslag en maakt daar nagenoeg geen gebruik van. Bij personen met een andere UWV-regeling ligt dit percentage op 35 procent.

Aanvullende uitkering noodzakelijk om het hoofd boven water te houden

De Toeslagenwet wordt uitgevoerd door het UWV en moet ervoor zorgen dat iedereen minimaal kan leven op het sociaal minimum. Deze financiële ondergrens is voor gehuwden 1635 euro bruto per maand en voor alleenstaanden vanaf 21 jaar 1202 euro bruto per maand. Doordat een grote groep mensen met een UWV-uitkering geen weet heeft van de mogelijkheid tot een aanvullende toeslag, kunnen ze financieel het hoofd niet boven water houden, concludeert de Arbeidsinspectie.

UWV overschat uitkeringsgerechtigden

Veel mensen met een UWV-uitkering hebben dus recht op een aanvullende toeslag, maar maken daar door onwetendheid geen gebruik van. Volgens het UWV is de Toeslagenwet complex en moeilijk uitvoerbaar. Daarbij gaat het UWV uit van de eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden om een aanvullende toeslag aan te vragen. Maar daarmee wordt volgens de Arbeidsinspectie de capaciteit van deze doelgroep overschat. Men weet simpelweg niet van de mogelijkheden af en worden er ook niet op gewezen, volgens de Inspectie.

Informatie over Toeslagenwet schiet te kort

In de praktijk zien de onderzoekers van de Arbeidsinspectie dat UWV-medewerkers niet alle persoonsgegevens van uitkeringsgerechtigden en eventuele partners mogen en kunnen inzien. Hierdoor zijn bestandskoppelingen niet mogelijk. Terwijl die wel nodig zijn om rechthebbenden proactief te kunnen benaderen. Daarom vindt de Arbeidsinspectie het noodzakelijk om het bereik van de Toeslagenwet te vergroten, zodat zij beter geïnformeerd worden over hoe zij een aanvullende toeslag kunnen aanvragen en geen barrières ervaren.


Terug naar blog