re-integratie kiezen logo

Ondersteuning voor volledig arbeidsongeschikten die willen werken

24-07-2022- Redactie

Het UWV gaat hulp bieden aan volledig arbeidsongeschikten die willen werken. Dat blijkt uit een conceptregeling van minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen). Ons land kent op dit moment ruim 280 duizend volledig arbeidsongeschikten. Hiertoe behoren ex-werknemers die zijn uitgevallen en jonggehandicapten.


Vrijgesteld maar toch mogelijkheden om te werken

Van de volledig arbeidsongeschikten die zijn vrijgesteld voor werk meldt zich toch een aantal bij het UWV om werk te vinden. Er blijken echter belemmeringen te bestaan. Schouten noemt als voorbeeld in een toelichting jonggehandicapten die in staat zijn om drie uur per dag te werken. Als arbeidsvermogen wordt nu echter aangemerkt dat iemand minimaal vier uur per dag moet kunnen werken. Ook noemt Schouten het voorbeeld van mensen met een progressief ziektebeeld als kanker die in staat zijn tijdelijk of gedurende een bepaalde periode betaald werk te doen. 

Voor- en nadelen

Maatschappelijk ziet Schouten hoofdzakelijk voordelen als volledig arbeidsongeschikten toch iets van werk gaan doen. Dat kan onder meer leiden tot meer arbeidskrachten, lagere uitkeringslasten en minder zorgkosten. Voor uitkeringsgerechtigden kan werken bovendien een positief effect op de gezondheid hebben, aldus de minister. Het werken voor deze groep kan echter ook complicaties met zich meebrengen in de vorm van regelingen die op het spel komen te staan. Denk daarbij aan toeslagen van de rijksoverheid, gemeentelijke minimaregelingen, de arbeidsongeschiktheidsstatus of de inkomensafhankelijke bijdrage volgens de Wet langdurige zorg. 

Terug naar blog