re-integratie kiezen logo

ME-patiënt in gelijk gesteld bij hoogste rechter in strijd voor IVA-uitkering

15-05-2022- Redactie

Patiënten die zonder uitzicht op herstel lijden aan ME/CVS hebben wel recht op een IVA-uitkering. Dat heeft de hoogste rechter bepaald in een juridische strijd die een ME-patiënt voerde tegen uitkeringsinstantie UWV. In eerste instantie had een lagere rechter de aanvraag voor een IVA-uitkering afgekeurd. 


In bezwaar gaan loont

Het juridisch gevecht begon toen het UWV een uitkering op basis van de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) afwees. Deze wordt toegekend bij volledige arbeidsongeschiktheid. Het UWV zag namelijk kans op herstel, hoewel artsen het tegendeel adviseerden. En de rechtbank in Almelo ging daarin mee. Maar na een jarenlange strijd is de ME-patiënt door een hogere rechter dan toch in het gelijk gesteld. Met als motivatie dat de ME-patiënt te ziek was om te werken zonder uitzicht op herstel. De uitspraak heeft waarschijnlijk ook gevolgen voor patiënten die in dezelfde situatie zitten. 

Honderden meldingen

Er zijn nog veel meer ME-patiënten van wie het UWV vindt dat ze nog kunnen herstellen. Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid ontvangt jaarlijks honderden meldingen. Deze mensen krijgen in de regel geen of een lagere uitkering. In Nederland zijn circa 30.000 tot 40.000 mensen met ME/CVS. Ze lijden aan ernstige, chronische vermoeidheid niet veroorzaakt door inspanning en niet vermindert door rust. Een kleine inspanning kan een verslechtering van de klachten tot gevolg hebben. Tegelijkertijd is er nog vrij weinig bekend over de ziekte en bestaat er twijfel over het nut van de huidige behandelingen. Patiënten voelen zich niet altijd serieus genomen en vermoeden dat hun beperkingen niet altijd meegewogen worden bij de aanvraag van een uitkering.

Reactie UWV

Het UWV geeft in een reactie aan dat er strenge criteria gelden om versneld in aanmerking te komen voor een IVA-uitkering. In deze zaak zag het UWV nog behandelmogelijkheden, waardoor kans op herstel niet was uitgesloten. Dit argument is nu dus door de rechter van tafel geveegd. Het UWV bestudeert nu de uitspraak om te kijken of dit verdere consequenties heeft voor het begrip duurzaamheid in relatie tot ME. Het UWV benadrukt dat dit niet automatisch betekent dat iedere ME-patiënt nu versneld in aanmerking komt voor een uitkering. Het is niet uit te sluiten dat een cliënt nog wel aan een multidisciplinair behandelingstraject zou kunnen deelnemen. Het UWV gaat de uitspraak in ieder geval bespreken met belangengroepen van ME-patiënten.Terug naar blog