re-integratie kiezen logo

Kabinet wil werklozen inzetten om zorg en onderwijs te ondersteunen

30-10-2020- de redactie

Het kabinet wil werklozen gaan inzetten in de zorg en het onderwijs omdat deze sectoren kampen met een hoge werkdruk en ziekteverzuim. Dat maakte minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken bekend bij de presentatie van nieuwe corona steunmaatregelen voor getroffen bedrijven. 

Werklozen inzetten in de zorg

Veel mensen nodig

In sectoren als de gezondheidszorg, het onderwijs maar ook bedrijven die toezien op de naleving van coronaregels is momenteeel bijzonder veel vraag naar mensen. Met het inzetten van werklozen snijdt het mes aan twee kanten. De cruciale sectoren worden ontzien, terwijl werklozen ervaring kunnen opdoen en perspectief krijgen. Hoe de inzet er precies komt uit te zien is nog niet duidelijk maar het kabinet is bereid geld vrij te maken en regels aan te passen. 

Geen Melkert-banen

Het kabinet komt snel met een uitgewerkt plan voor deze crisisbanen die Koolmees niet als nieuwe Melkert-banen zou willen typeren. De minister omschrijft ze eerder als tijdelijke banen om de covid-periode door te komen. Gezien de opleidingscriteria voor de zorg en het onderwijs denkt het kabinet vooral aan ondersteunend werk in ziekenhuizen en op scholen. Het plan vormt een aanvulling op de reeds ingezette pogingen van het kabinet om gepensioneerde verpleegkundigen te verleiden hun oude beroep weer op te pakken.

 

Terug naar blog