re-integratie kiezen logo

InterTransfer: eigenwijze, voortvarende aanpak bij re-integratie

25-10-2017- de redactie

Regelmatig zetten we een re-integratiebedrijf in de spotlights. Deze keer is het de beurt aan InterTransfer, al meer dan 10 jaar actief vanuit verschillende locaties in het midden en oosten van het land. Op hun website lezen we over een ‘eigen-wijze en voortvarende aanpak’ waar we graag meer over willen weten. Operationeel manager Moniek Jansen toont ons een inkijkje in de werkwijze van InterTransfer met aansprekende praktijkvoorbeelden.

Moniek Jansen InterTransfer re-integratie

1. Kun je wat meer vertellen over de verschillende diensten die InterTransfer aanbiedt op het gebied van re-integratie?

'Als re-integratie en outplacementbureau bieden wij al 13 jaaar twee vormen van dienstverlening aan: individuele coachingstrajecten en groepsgewijze (om)scholingstrajecten. In beide diensten staat de ‘toekomstige loopbaan’ van de deelnemer centraal. In de individuele coachingstrajecten stellen we op basis van verkregen achtergrondinformatie en een kennismakings-/intakegesprek tussen één van onze coaches en de deelnemer een plan van aanpak op maat op. Doelgericht, persoonlijk, aansluiten op de (kennis- en vaardigheden) bagage die de deelnemer meebrengt en blik op de toekomst zijn enkele kenmerken van onze aanpak.

InterTransfer focust op toekomst en structurele werkhervatting. In dat kader verzorgen wij een aantal groepsgewijze (om)scholingstrajecten. Dit zijn unieke scholingstrajecten als opstap naar een nieuw vakgebied of hernieuwde kennis en vaardigheden om terug te keren in een oud vakgebied. Zowel theorie als praktijk(stage) maken onderdeel uit van deze trajecten. Momenteel leidt ons omscholingsaanbod in de richting van beveiligers, taxichauffeurs, telefonistes, receptionistes en administratief medewerkers. 

InterTransfer verzorgt op re-integratievlak ook haalbaarheidsonderzoeken. Met een haalbaarheidsonderzoek krijgen werkgever en werknemer inzicht in de re-integreerbaarheid van een zieke medewerker en zijn of haar afstand tot de arbeidsmarkt. Het geeft dus een duidelijk en realistisch beeld van de externe re-integratiemogelijkheden van de werknemer: In hoeverre is hij of zij bemiddelbaar dan wel bemiddelbaar te maken? Dit geeft ons input om de passende vervolgstappen te bepalen.'

2. Wat is de belangrijkste reden waarom mensen juist InterTransfer moeten inschakelen?

'Onze klanten waarderen onze persoonlijke maatwerkaanpak in combinatie met duidelijke en eerlijke communicatie. Dit komt bijvoorbeeld ieder jaar naar voren in de resultaten van het tevredenheidsonderzoek van Blik op Werk. InterTransfer werkt met ervaren, senior coaches die we selecteren op basis van een slagvaardige, kritische, eigenwijze, creatieve en empathische werkwijze. Iedere deelnemer heeft bij ons één vaste coach. Omdat we een vrij groot werkgebied bestrijken (provincies Gelderland, Utrecht en Overijssel) kunnen we ons brede netwerk borgen en inzetten om passende arbeidsmarktkansen voor onze deelnemers op de regionale arbeidsmarkt te realiseren. Met regelmaat verwerven we werkervaringsplekken voor deelnemers om werkervaring, arbeidsritme en zelfvertrouw op te doen. Een werkervaringsplek of stage is sowieso een vast onderdeel van onze omscholingstrajecten.'

InterTransfer Moniek Jansen re-integratie

3. Wat zijn jullie verwachtingen wat betreft de toekomst op het gebied van re-integratie en wetgeving en hoe spelen jullie daar op in?

'Wij opereren in een dynamische branche en hebben in die zin altijd te maken met nieuwe ontwikkelingen. Recent is bijvoorbeeld het regeerakkoord van ons nieuwe kabinet gepresenteerd met daarin diverse maatregelen op het gebied van re-integratie inclusief wijzigingen die dit met zich meebrengt voor o.a. werkgevers, werknemers en uitkerende instanties. Ik doel hierbij op de verkorting van de periode van premiedifferentie WGA, het verkorten van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) van twee naar een jaar en men wil maatregelen nemen om werken vanuit arbeidsongeschiktheid aantrekkelijker te maken. De komende periode zal duidelijker gaan worden hoe en wanneer het een en ander wordt uitgewerkt. Dit volgen wij uiteraard nauwgezet, zodat we hier zo goed mogelijk op kunnen inspelen en onze opdrachtgevers bij kunnen staan.'

4. Op de website lezen we dat ‘resultaatgericht werken’ een centrale plaats inneemt in de trajecten van InterTransfer. Kun je voorbeelden geven van de manier waarop dit in de praktijk wordt gebracht?

'Resultaatgericht werken vormt inderdaad een rode draad in onze werkwijze. Voor aanvang van ieder traject stellen wij een plan van aanpak op waarin de uitgangspunten voor de begeleiding en de centrale aspecten staan beschreven. De inhoud van dit document is niet alleen bij alle betrokkenen bekend maar wordt ook door hen geaccordeerd. Tussentijds maken we de balans op en leggen verantwoording af in onze voortgangsrapportages. In onze trajecten gaan we uit van mogelijkheden. Wat heeft iemand te bieden, waar liggen de kwaliteiten en welke werkzaamheden passen bij de belastbaarheid? Dit resulteert in persoons- en zoekprofielen waar de arbeidsmarktbenadering op afgestemd kan worden. Wij merken dat deze zorgvuldige werkwijze tot resultaten leidt.

Daarnaast werken wij met het ‘vier ogen principe’. Ieder traject wordt door mij als operationeel manager op afstand, gemonitord. Ik bewaak dat afspraken worden nagekomen, vorderingen worden gemaakt m.b.t. trajectdoelen en de wet- en regelgeving wordt nageleefd.'

5. Kun je een voorbeeld geven van een re-integratietraject dat jou specifiek is bijgebleven?

'Dat vind ik een lastige vraag, veel trajecten blijven mij bij. Wij werken met gemotiveerde deelnemers die in korte tijd mooie stappen vooruit weten te zetten. Dat ik hier samen met mijn collega’s een bijdrage aan mag leveren, geeft veel voldoening. Maar als ik toch moet kiezen, dan denk ik aan een dame van begin 50 uit Maastricht die 25 jaar uit het arbeidsproces was op het moment dat ik met haar in contact kwam.

Ze was toe aan een werkuitdaging en het lukte haar maar niet om dit op eigen kracht te bereiken. Dit maakte dat ze het heft in eigen handen nam en zich aanmeldde voor deelname aan de omscholing voor Telefoniste/Receptioniste/Aministratief Medewerker. Onze leslocatie in Utrecht lag voor haar niet naast de deur, maar dit hield haar niet tegen. Twee keer per week kwam ze vol energie vanuit het zuiden om met plezier de lessen bij te wonen. Het praktijkgedeelte kon ze gelukkig dichter bij huis doorlopen, want het was haar gelukt om een stageplek als receptioniste bij de Universiteit Maastricht te verwerven.

De stage was een leerzame periode waarin ze zich volop heeft kunnen ontwikkelen en haar zelfvertrouwen werd vergroot. Uiteindelijk kon de universiteit geen afscheid van haar nemen en hebben ze haar gelijk een baan als receptioniste aangeboden. Een prachtig resultaat dat ze in zes maanden tijd heeft bereikt! Haar ervaringen deelt ze graag. Zou zeggen lees vooral haar verhaal of bekijk ervaringen van andere deelnemers.'

Terug naar blog