re-integratie kiezen logo

Hulp bij re-integratie psychisch kwetsbaren

03-06-2018- de redactie

Van de groep werklozen heeft een relatief groot deel te maken met psychische problemen. Deze psychische problemen maken het lastiger om aan het werk te komen. Deze problemen zitten niet alleen de werkloze zelf in de weg, ook werkgevers zijn huiverig om een psychisch kwetsbaar persoon aan te nemen. Om hier wat aan te doen, slaan een aantal organisaties nu de handen in elkaar.

man werk schrijven

Speerpunten ondersteuning richting werk

Het UWV, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), GGZ Nederland en organisaties als Divosa en Cedris hebben een aantal hoofdpunten opgesteld met als doel psychisch kwetsbare personen richting werk te helpen. De cijfers liegen er niet om: mensen met een ernstige psychische aandoening zijn maar liefst drie tot vier keer vaker werkloos dan mensen zonder deze beperking. Een belangrijk speerpunt van de plannen van het UWV en GGZ is het strijden tegen vooroordelen over mensen met een psychische aandoening. Op die manier moet de huiver bij werkgevers worden weggenomen, waardoor zij sneller een psychisch kwetsbaar persoon in dienst durven te nemen.

Uitwerking eerder gemaakte afspraken

Het UWV en GGZ Nederland hebben al sinds 2012 een samenwerking lopen op het gebied van re-integratie van mensen met psychische problemen. Door er nu andere organisaties bij te betrekken, wordt dit draagvlak nog verder verbreed. Daarnaast hebben zowel het UWV als de regering onlangs aangegeven meer geld te willen steken in het aan werk krijgen van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Zo zal er 1,5 miljoen euro geïnvesteerd gaan worden in pilots bij werkgevers. In het initiatief zijn overigens geen concrete doelstellingen voor extra werkplekken opgenomen. 

Terug naar blog