re-integratie kiezen logo

Hulp bij re-integratie psychisch kwetsbaren

03-06-2018

Van de groep werklozen heeft een relatief groot deel te maken met psychische problemen. Deze psychische problemen maken het vaak lastiger om aan het werk te komen. Dit komt niet alleen vanwege het feit dat de problemen de werkloze zelf in de weg kunnen zitten. Werkgevers zijn er ook vaak huiverig voor om een psychisch kwetsbaar persoon aan te nemen. Om hier wat aan te doen, slaan een aantal organisaties nu de handen in elkaar.

man werk schrijven

Speerpunten ondersteuning richting werk

Het UWV, GGZ Nederland, maar ook bijvoorbeeld de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) doen mee aan dit initatief. Daarnaast worden organisaties zoals Divosa en Cedris hiervoor aangetrokken. Gezamenlijk is inmiddels een aantal speerpunten opgesteld om het doel te realiseren om meer psychisch kwetsbare personen richting werk te helpen. De cijfers liegen er niet om: onder mensen met een ernstige psychische aandoening komt maar liefst 3 tot 4 keer vaker werkloosheid voor. Een belangrijk speerpunt van de plannen van UWV en GGZ is het strijden tegen vooroordelen over mensen met een psychische aandoening. Op die manier willen de organisaties de huiver bij werkgevers wegnemen, waardoor zij sneller een psychisch kwetsbaar persoon in dienst durven te nemen.

Uitwerking eerder gemaakte afspraken

UWV en GGZ Nederland hebben overigens al sinds 2012 een samenwerking lopen op het gebied van (re-)integratie van mensen met psychische problemen. Door er nu andere organisaties bij te betrekken, wordt dit draagvlak verder verbreed. Daarnaast hebben zowel UWV als de regering onlangs aangegeven meer geld in de oplossing van deze problematiek te willen steken. Er zal onder meer 1,5 miljoen euro geïnvesteerd worden in pilots bij werkgevers. Daarbij zijn overigens (nog) geen doelstellingen voor extra werkplekken vastgesteld.

Blog