re-integratie kiezen logo

Het UWV blijft kampen met achterstand WIA-beoordelingen

20-04-2023- Monique Wijnands

De wachtlijst voor een WIA-beoordeling is fors gestegen. Eind 2021 wachtten 12.000 mensen op een medische keuring voor toekenning van een arbeidsongeschiktheidsuitkering; inmiddels zijn dat er 17.000.

Onervaren verzekeringsartsen

De oorzaak van de achterstand is dat veel verzekeringsartsen met pensioen gingen terwijl nieuwe artsen nog niet waren opgeleid. Als gevolg van de lagere productiviteit van de onervaren artsen werden in 2022 maar 124.200 beoordelingen uitgevoerd. Dat is 14% minder dan in 2021.  

Terugdringen achterstand

Maarten Camps, bestuursvoorzitter van het UWV, zegt dat hij samen met minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) hard werkt om de achterstand terug te dringen. ''Dat heeft er in ieder geval toe geleid dat de achterstanden bij de WIA-beoordelingen in de laatste maanden van 2022 zijn gestabiliseerd'', aldus Camps. Het UWV is verschillende keren in gebreke gesteld. Dat kostte de organisatie in 2022 in totaal 10,6 miljoen euro aan dwangsommen.Terug naar blog