re-integratie kiezen logo

Gebruik van big data bij re-integratie

03-02-2018- de redactie

Dat big data ook van grote waarde kan zijn voor re-integratie blijkt uit een onderzoek van Merel Schuring, postdoctoraal onderzoeker arbeid en gezondheid aan de Erasmus MC, Rotterdam. Met behulp van big data-analyses onderzoekt zij de effectiviteit van gemeentelijke re-integratiebeleid en de mogelijkheden om de re-integratietrajecten te personaliseren.

Big data onderzoek 'Re-integratie in BOLD-Cities'

Merel Schuring van Erasmus MC werkt sinds kort aan het big data onderzoek ‘Re-integratie in BOLD-cities’ in samenwerking met de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit. BOLD staat voor Big, Open and Linked Data. Het BOLD-centrum is opgericht om onderzoek te doen naar grootstedelijke vraagstukken en in dit geval naar re-integratie. Het doel van dit specifieke project is om uit te zoeken of de effectiviteit van gemeentelijk re-integratiebeleid verbeterd kan worden en of er gepersonaliseerde re-integratietrajecten gemaakt kunnen worden. Voor dit re-integratieonderzoek wordt gebruikt gemaakt van zogenoemde ‘linked data’, waarbij verschillende databestanden aan elkaar gekoppeld om completer beeld van een individu te krijgen. Zo worden data over gezinssituatie, werkverleden, sociaal-demografische kenmerken en medicijngebruik gekoppeld. Daaruit ontstaan klantprofielen die gebruikt kunnen worden om het re-integratietraject beter te kunnen personaliseren. 

Toegevoegde waarde van big data

Nieuwe analysetechnieken en een toename van integrale beschikbare data bieden volgens Merel Schuring veel toegevoegde in het big data onderzoek. Om de effectiviteit van de re-integratieaanpak door gemeenten te meten heb je volgens Schuring met een aantal complicerende zaken te maken. Zo krijgen cliënten bijvoorbeeld verschillende interventies die ook nog eens aangepast worden aan de behoeften van de cliënten. Daarom wordt gezocht naar andere analysetechnieken die hier beter op kunnen inspelen, zoals dus big data analyses. Gemeten kan dan worden of een specifieke re-integratie-aanpak (zoals type interventie en werkconsulent) bijdragen aan duurzaam aan het werk komen en de gezondheidsverbetering. De voorspellende waarde van de factoren die al bekend zijn, kunnen zo verfijnd worden. Big data kan eveneens zorgen voor een completer beeld van factoren die het verschil maken. Het big data-onderzoek zal bijvoorbeeld inzichtelijk maken of de achtergrond van de cliënt invloed heeft op de uitstroom naar werk. 

Privacy in dit big data onderzoek

Het koppelen van de verschillende databestanden om zo een completer beeld van de cliënt te krijgen is natuurlijk prachtig, maar hoe verhoudt zich dit tot de privacy? Persoonsgegevens zijn beschermd en mogen natuurlijk niet zomaar verstrekt worden. Gemeenten zijn gebonden aan privacywetgeving. Merel Schuring geeft aan dat met betrekking tot de de bescherming van de persoonsgegevens in dit specifieke onderzoek een aantal afspraken zijn gemaakt. Zo is afgesproken dat de data die de onderzoekers nodig hebben door de gemeente doorgezet worden naar het CBS. Het CBS koppelt vervolgens de gegevens van de verschillende databestanden die gebruikt gaan worden. Zij zorgen eveneens voor het anonimiseren van de data. Daarnaast blijft het uiteindelijke bestand bij het CBS. De Erasmus MC kan via een ‘remote access’ werkplek analyses uitvoeren en de output van het onderzoek wordt pas ontvangen nadat is vastgesteld dat de resultaten niet individueel herleidbaar zijn.
  

Terug naar blog