re-integratie kiezen logo

Gebruik van big data bij re-integratie

03-02-2018

Hoeveel effect begeleiding bij re-integratie precies heeft, is moeilijk meetbaar. Wie zegt dat iemand die met begeleiding een succesvol re-integratietraject heeft doorlopen, dat niet ook had kunnen doen met andere of zelfs zónder begeleiding? Onderzoek aan de hand van big data zou deze effectiviteit moeten verhogen en beter zichtbaar kunnen maken.

Re-integratie in BOLD-cities

Merel Schuring van Erasmus MC werkt sinds kort aan het big data onderzoek ‘Re-integratie in BOLD-cities’. Dit gebeurt in samenwerking met Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit. BOLD is hier een afkorting voor Big, Open and Linked Data. Het BOLD-centrum is opgericht om onderzoek te doen naar grootstedelijke vraagstukken en in dit geval dus naar re-integratie. Het doel van dit project is om uit te zoeken of de effectiviteit van gemeentelijk re-integratiebeleid verbeterd kan worden en of gepersonaliseerde re-integratietrajecten gemaakt kunnen worden.

Opzet van het big data-onderzoek

Voor dit re-integratieonderzoek wordt gebruikt gemaakt van zogenoemde ‘linked data’. Verschillende databestanden worden aan elkaar gekoppeld om een meer compleet beeld van een individu te krijgen. Er worden bijvoorbeeld data over gezinssituatie, werkverleden, sociaal-demografische kenmerken en medicijngebruik gekoppeld. Hieruit ontstaan klantprofielen. Deze klantprofielen moeten uiteindelijk gebruikt kunnen worden om het re-integratietraject beter bij ieder individu aan te laten sluiten.

Privacy bij big data

Omdat er voor het onderzoek gebruik gemaakt wordt van persoonlijke gegevens van cliënten die te maken hebben met WMO of Participatiewetgeving, ligt het gevaar op de loer dat de privacy van de onderzochte cliënten in het geding komt. Om dit te voorkomen leveren de deelnemende gemeenten hun gegevens aan bij het CBS. Het CBS zorgt voor verwerking en anonimisering van de data. Ook de resultaten van het onderzoek zullen alleen gedeeld worden wanneer de anonimiteit van de cliënten volledig gewaarborgd is.

Verbetering re-integratie door big data

Uit het big data-onderzoek zal uiteindelijk moeten blijken of de achtergrond van cliënten invloed heeft op de uitstroom naar werk. Ook de invloed van andere factoren, zoals schuldenproblematiek of zorgbehoefte zal worden onderzocht. Uiteindelijk kan uit het onderzoek blijken dat bepaalde interventies bijvoorbeeld leiden tot minder zorgbehoefte. Een dergelijk onderzoeksresultaat zou daardoor niet alleen interessant zijn voor gemeentes, maar ook voor bijvoorbeeld zorgverzekeraars.

Blog