re-integratie kiezen logo

Forse stijging in ziekteverzuim en verzuim langer

23-11-2021- Redactie

We zitten middenin het griepseizoen en de coronapandemie is nog in volle gang. En dat blijkt ook wel uit de cijfers, veel mensen zijn ziek. Verkoudheid, griep of corona, het aantal ziekmeldingen is met een stijging van 60 procent sinds september behoorlijk toegenomen in Nederland. 

Volgens het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg, Nivel, heeft een toenemend aantal patiënten met een acute luchtweginfectie zich bij de huisartsen gemeld. Niet zo gek, want dit past ook bij de seizoenstrend in het najaar. Wel is er in een korte tijd een flinke toename geweest, en duurt het ziekteverzuim gemiddeld langer. In het 3e kwartaal lag het ziekteverzuim op 4,6 procent. Dat is het hoogst sinds de invoering van de Wet Poortwachter

Een toename: de oorzaken


In alle leeftijdsklassen is er een stijging van het verzuim ten opzichte van vorig jaar. Waar dit dan mee te maken heeft? Het kan te wijten zijn aan het vele thuiswerken en daardoor een verminderde weerstand. Maar ook een hogere werkdruk, het reguliere griepvirus en een toename van coronabesmettingen kunnen hier een bijdrage aan leveren. Na de zomer hielden we minder afstand en werden coronamaatregelen versoepeld. Een toename van verzuim door griep en verkoudheid zie je duidelijk terug in de verzuimcijfers van het derde kwartaal. 

Langdurig herstel


Al sinds het begin van de coronapandemie loopt de duur van het ziekteverzuim op. De hersteltijd van corona is over het algemeen langer dan bij een regulier griepje. Ook hebben patiënten vaker fysieke klachten die optreden door het aannemen van een verkeerde houding tijdens het thuiswerken. Maar ook het verzuim door psychische klachten is gestegen. De coronapandemie heeft een impact op de mentale gesteldheid van mensen. Het ziekteverzuim door fysieke en mentale klachten laat zich vaak niet op korte termijn oplossen. Gemiddeld duurt het verzuim 5 procent langer dan in dezelfde periode vorig jaar en is het met 10 procent gestegen ten opzichte van 2019.  

Let op de gezondheid van medewerkers


Het blijft belangrijk voldoende aandacht te hebben voor de mentale en fysieke gezondheid van medewerkers. Blijf in gesprek en neem klachten tijdig serieus. Dit kan langdurig ziekteverzuim voorkomen. Niet alle werknemers vinden het thuiswerken prettig. Blijf alert op werknemers die fysieke en mentale klachten ervaren door het thuiswerken. Zoek passende oplossingen en schakel tijdig hulp in. Uiteindelijk profiteer je er het meest van als je op de lange termijn beschikt over voldoende en gezond personeel die de grote hoeveelheid werk wat er ligt aankan. 


Terug naar blog