re-integratie kiezen logo

Fith: de kracht van senior adviseurs bij arbeidsbemiddeling

16-02-2018- de redactie

Fith is een arbeidsbemiddelingsbureau uit Den Bosch, die sinds 2000 re-integratie- en outplacementdiensten verzorgt. Opvallend is dat ze bij hun bemiddeling uitsluitend gebruik maken van senior adviseurs. In het oog springend zijn ook haar trajecten voor defensie. Het maakte ons nieuwsgierig naar de werkwijze van Fith  en daarom vijf vragen aan directeur Richard Roth.

fith interview

1. Fith maakt alleen gebruik van senior adviseurs. Kun je wat meer vertellen over de filosofie hierachter?

‘Deze filosofie is ontstaan uit de overtuiging dat de inzet van mensen met veel werk- en levenservaring en een groot netwerk het verschil kan maken voor mensen die op eigen kracht moeilijk werk vinden. Denk bijvoorbeeld aan mensen die ziek zijn, of arbeidsongeschikt.

Van de senior adviseurs zijn er ongeveer 35 werkzaam geweest bij Defensie. Fith heeft speciaal voor hen trajecten gericht op het begeleiden naar werk buiten Defensie.' 

2. Wat maakt een traject voor defensiemedewerkers anders dan een traject voor werknemers die niet bij defensie werkzaam waren/zijn?

‘Defensie is een atypische organisatie door haar activiteiten. Men zet zich in voor volk en vaderland en als men dan ziek wordt door bijvoorbeeld een uitzending naar een oorlogsgebied, dan krijgt een 2e spoortaject een extra dimensie. Het is niet alleen een zaak die werkgever en werknemer aangaan, maar ook politiek en maatschappelijk wordt ze kritisch gevolgd.’

3. In het meest recente Blik op Werk-rapport scoren jullie maar liefst een 8,6 op de re-integratietrajecten 1e en 2e spoor. Wat is jullie geheim?

‘Het meest logische antwoord kan verkregen worden door deze vraag aan onze klanten te stellen, maar zelf denk ik dat het komt door de inzet van onze senior adviseurs, een ontzettend sterke backoffice en onze brede kijk en hoeveelheid contacten op de arbeidsmarkt. Hierdoor voelt de klant zich gehoord en gezien en worden nieuwe perspectieven op werk gevonden en geconcretiseerd.’

4. Wat kunnen jullie betekenen voor een werkgever die eigenrisicodrager is voor de WGA?

‘Die kunnen we veel kosten besparen door hun werknemers die een WGA-uitkering ontvangen weer perspectief te bieden. We leggen contact met de WGA-er door bij hem of haar op huisbezoek te gaan. Dit werkt goed, doordat deze persoon zich vaak al langere tijd niet meer gezien voelt. Hierdoor ontbreekt het vaak aan enthousiasme en motivatie. Tijdens het huisbezoek inventariseren we de persoonlijke situatie en competenties. Deze competenties gebruiken we om werkmogelijkheden in kaart te brengen. Hierdoor ontstaan vaak nieuwe beroepsperspectieven en hernieuwd enthousiasme. Door aan deze perspectieven concreet nieuw werk te koppelen, komen werknemers met een WGA-uitkering weer aan de slag. Vaak gaan we nog een stapje verder door samen met de eigenrisicodrager de mogelijkheden te inventariseren om gegarandeerd schadelast te beperken. In het kader hiervan is het interessant om te vermelden dat we eind vorig jaar Fithflex (en binnenkort Flincl) zijn begonnen. Fithflex zoekt mensen bij werk dat we beschikbaar hebben. Dit betreft fulltime en parttime werk in de vorm van banen maar ook losse klussen. Indien nodig stapelt Fithflex parttime werk om mensen voldoende uren te bieden. Met Fithflex kunnen we dus aanvullende kansen bieden aan onder andere werknemers met een WGA-uitkering.’

5. Fith biedt diensten aan in verschillende regio's in Nederland. Hoe zorgen jullie ervoor dat de regionale netwerken up-to-date blijven?

‘Ons netwerk van werkgevers houden wij actueel doordat onze adviseurs hun warme contacten goed onderhouden. Daarnaast plaatsen ze alleen kandidaten die echt bij de betreffende baan passen. Het vertrouwen dat dit oplevert biedt vaak ruimte voor nieuwe kandidaten bij de betreffende werkgever. Daarnaast organiseert Fith regionale bijeenkomsten voor haar adviseurs waar netwerken worden gedeeld. Hierdoor worden kansen voor kandidaten vergroot. Ook wordt er tijdens die bijeenkomsten besproken welke werkgeverscontacten we nog missen en wordt samen met de regionale adviseurs een plan opgesteld en uitgevoerd om ons netwerk van werkgevers uit te breiden. Verder onderhoudt onze backoffice de contacten met werkgevers waarmee we eerder zaken hebben gedaan. Zo worden oude contacten dus warm gehouden. Ons eigen netwerk van adviseurs houden we up-to-date door ze intern op te leiden en te trainen. Iedere 4 tot 6 weken organiseren we in alle regio’s adviseursbijeenkomsten. Daarnaast organiseren we 4 keer per jaar themadagen omtrent een actueel onderwerp. De laatst themadag hadden we het bijvoorbeeld over de nieuwe privacywetgeving.’

 

Terug naar blog