re-integratie kiezen logo

Extra subsidie voor re-integratie GGZ-patiënten

11-08-2022- Redactie

Er komt extra subsidie beschikbaar voor de re-integratie van GGZ-patiënten voor 2022 en 2023. Dat heeft minister Carola Schouten aangekondigd. Ongeveer twee duizend mensen kunnen via IPS-trajecten een passende werkplek vinden. Daarvoor is 21,5 miljoen euro uitgetrokken.  


Werk heeft positief effect op psychische gezondheid

'Psychische gezondheid en werk/participatie hebben veel met elkaar te maken. Gezond zijn en je gezond voelen is belangrijk om deel te kunnen nemen aan de maatschappij en andersom werkt het ook: wie meedoet in de samenleving, voelt zich beter'. Dat schrijft minister Schouten in de toelichting op het genomen besluit. De minister schrijft ook dat als de gemeenten en het UWV meer gaan samenwerken met GGZ-partijen dat mensen met psychische aandoeningen makkelijker aan het werk gebracht kunnen worden. Met het doel om de baankansen van mensen met psychische aandoeningen te vergroten, zijn het convenant Sterk door Werk en het uitvoeringsproject Hoofdzaak Werk in het leven geroepen. Het met re-integratietrajecten aan het werk helpen van mensen met psychische problemen is in veel arbeidsmarktregio's al gaande.

IPS-trajecten

De subsidie die beschikbaar is gesteld is uitsluitend bedoeld voor IPS-trajecten. IPS, een afkorting voor Individuele Plaatsing en Steun, is wereldwijd een effectieve re-integratiemethode gebleken voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Zo toont een studie in Nederland aan dat 44 procent van de deelnemers die een IPS-traject volgden binnen 30 maanden betaald werk hadden gevonden tegenover 25 procent zonder IPS-project. Startend vanuit een GGZ-instelling omvat IPS een integraal traject met re-integratie, zorg en jobcoaching. Kenniscentrum Phrenos ondersteunt ggz-instellingen bij de implementatie van IPS. Zowel cliënten van het UWV als van de gemeente komen in aanmerking voor de inzet van IPS. Terug naar blog