re-integratie kiezen logo

Einde aan daling WW-uitkeringen

20-10-2022- Redactie

In september is de werkloosheid verder gestegen. In die maand zat 3,8 procent van de beroepsbevolking zonder werk. Het aantal WW-uitkeringen steeg ook. Daarmee is een einde gekomen aan een langdurige daling.

WW-uitkeringen

Het UWV registreerde 152.000 lopende WW-uitkeringen eind september. Dat is een lichte stijging van 0,2 procent. Er kwamen 21.800 WW-uitkeringen bij terwijl 21.500 WW-uitkeringen werden beëindigd. Het aantal uitkeringen steeg voor de sectoren landbouw, groenvoorziening, visserij, de voeding- en genotmiddelenindustrie, de overige commerciële dienstverlening en de overheid. Het aantal uitkeringen daalde juist voor de sectoren industrie, schoonmaak en chemische sector. 

Werklozen

Om uiteenlopende redenen hadden 3,7 miljoen mensen van 15-75 jaar eind september geen werk. Van deze groep wordt 3,3 miljoen mensen niet gerekend tot de beroepsbevolking. Naast gepensioneerden zijn dit vooral mensen die niet kunnen werken vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid. In september nam het aantal werklozen die wel tot de beroepsbevolking wordt gerekend, verder toe tot 382.000. De afgelopen drie maanden steeg het aantal werklozen met gemiddeld 14.000 per maand.

Terug naar blog