re-integratie kiezen logo

Outplacement specialisten in de regio Utrecht

Outplacement heeft veel gemeen met re-integratie en soms kunnen ze in elkaar overlopen. De grote overeenkomst is dat ze beide nieuw werk tot doel hebben. Toch zijn het wezenlijk twee verschillende diensten met als belangrijkste verschil dat outplacement geen wettelijke verplichting is. Bekijk hier re-integratiebureaus voor van Werk naar Werk trajecten.


Logo bedrijf
Re-integratie UWV  Werkfit Maken  Naar Werk  Tweede Spoor  Loopbaanbegeleiding  Verzuimbegeleiding  Outplacement  Re-integratie naar Ondernemerschap  Burn-Out  Stressbegeleiding  Mindfullness 
Adres Goeman Borgesiuslaan 77
Postcode 3515 ET Utrecht
Telefoon 030-7551592
Website https://www.loopbaanperspectief.nl/
E-mail hordijk@loopbaanperspectief.nl
Contactpersoon Rien Hordijk
LinkedinBekijk het profiel
Beoordeling/ Keurmerk Blik op Werk Keurmerk, CMI
Contact opnemen
Op zoek naar werk dat echt bij je past

Wij ondersteunen mensen die zelf hun werkhervatting willen sturen. Wil je weer de inspiratie in het werk terug vinden? Werk waar je iets kunt betekenen en je wijzer van wordt. Als het tegenzit omdat je vastgelopen bent of geen werk meer hebt, zorgen wij voor inspirerende ondersteuning. 
 

 
Het perspectief programma
Met ons Perspectief Programma ontdek je jouw talenten en nieuwe beroepsmogelijkheden. Niet een herhaling van zetten, maar de uitdaging van werk dat een beroep doet op eigen kwaliteiten, werk dat nieuwe perspectieven biedt en nieuwe talenten aanboort. Met onze zelfbeeld analyse maak je een nieuw beroepsprofiel. 

Nieuw beroepsprofiel biedt nieuwe kansen 
Zaken uitproberen, experimenteren, ervan leren en nieuwe keuzes maken. Een nieuw beroepsprofiel kan ingangen bij organisaties opleveren buiten de gebaande (vacature) paden om, waarbij je ook aan freelance werk kunt denken. Wij maken samen met jou een plan om dat te realiseren, buiten de gebaande paden kijken en gericht aan de slag met werk waar je hart ligt.

Mentale veerkracht door mindfulness
Mindfulness leert je hoe je de rust en helderheid kunt opzoeken in jezelf. Wanneer je uitgevallen bent met stress of burn-outklachten helpt de aandachttraining de mentale weerbaarheid te vergroten. Door de inzet van aandacht, compassie en zelf-concentratie ontwikkel je een praktische aanpak waarmee je in het werk aan de slag kunt op momenten wanneer het tegenzit. 

Wil je meer weten of een afspraak voor een oriënterend gesprek, neem even contact op.  

              

 

 


Logo bedrijf
Re-integratie UWV  Eerste Spoor  Tweede Spoor  Outplacement  Omscholing  Verzuimbegeleiding  Re-integratie Gemeente  45-plus 
Adres Hondsrug 19 (gesprekslocatie)
Postcode 3524 BP Utrecht
Telefoon 026-3557277
Website https://www.intertransfer.nl/
E-mail info@intertransfer.nl
Contactpersoon Moniek Jansen
LinkedinBekijk het profiel
Beoordeling/ Keurmerk Blik op Werk keurmerk en CRKBO erkenning
Contact opnemen
Al 15 jaar ondersteunen de medewerkers van InterTransfer werkgevers en uitkeringsinstanties bij vraagstukken rondom de begeleiding van werknemers en werkzoekenden naar een passende plek op de arbeidsmarkt. Individuen kunnen ons ook zelf inschakelen voor coaching of omscholing waardoor ze in het bezit komen van een nieuw arbeidsmarktperspectief. Ieder vraagstuk analyseren wij vooraf en vertalen dit in een plan van aanpak met concrete en haalbare doelstellingen.
 
Maatwerk en resultaatgerichtheid vormen de basis in onze samenwerking. Vanuit een reële kijk op de zaak werken wij op een persoonlijke en no-nonsense wijze aan concrete oplossingen. Onze medewerkers zijn betrokken, gepassioneerd en daadkrachtig. De kwaliteit van onze dienstverlening en klanttevredenheid blijkt uit ons Blik op Werk keurmerk en CRKBO erkenning.
 
Maatwerk
 
Onze aanpak bestaat uit:
 
Omscholing: unieke omscholingstrajecten en opleiding als opstap naar een nieuw vakgebied of hernieuwde kennis en vaardigheden. Deze aanpak biedt met name uitkomst indien de medewerker weinig tot geen arbeidsmarktmogelijkheden heeft, bijvoorbeeld door fysieke beperkingen of kennisachterstand.
 
Coaching: individuele begeleiding ter ondersteuning bij het verwerven van een passende baan.
 
Wij kiezen voor maatwerk; immers iedere situatie en persoon is uniek. 
 
Bij ons kunt u terecht voor de volgende ondersteuning 

 • Re-integratie 1e spoor, Re-integratie 2e spoor, Re-integratie 3e spoor
 • Outplacement
 • (Om)scholing
 • Haalbaarheidsonderzoek re-integratie
 • Ondernemerscoaching
 
Locaties
InterTransfer is actief in de provincies Gelderland, Utrecht en Overijssel. Bekijk alle locaties van InterTransfer hier.
 
Medewerkers
InterTransfer werkt met diverse (freelance) coaches, die allen een ruime levens- en werkervaring hebben. Door de aanwezigheid van veel kennis en ervaring zijn zij in staat om het traject af te stemmen op het doel van de opdrachtgever en de vraag en behoeften van de deelnemer.
 
Bij een coachingstraject is een goede match tussen coach en deelnemer van groot belang. Of die match er is, blijkt vaak al direct tijdens het eerste (kennismakings)gesprek. Een deel van onze coaches heeft specifiek expertise en ervaring met het begeleiden van de doelgroep 45+ en bevindt zich vaak zelf ook in deze leeftijdscategorie.
 
Waar kunt u op rekenen

 • Een vrijblijvende eerste kennismaking.
 • Eén vast aanspreekpunt en een dienstverlener die u begrijpt en uw taal spreekt. 
 • Aandacht voor wettelijke kaders en werkgeversverplichtingen (b.v. Wet Verbetering Poortwachter). 
 • Individuele begeleiding, persoonlijke aanpak en actieve bemiddeling naar een passende baan.
 • Vooraf helderheid over doorlooptijd van traject en de te verwachten inspanningen door een concreet Plan Van Aanpak.
 • Maatwerk waarbij de doelstelling van het traject centraal staat.
 • Ruime ervaring en goede resultaten.
 • Een traject gericht op langdurige en blijvende uitplaatsing.
 • Regelmatige voortgangsrapportages voor monitoring plan van aanpak en dossier opbouw.
Wij zijn in het bezit van het landelijk erkende keurmerk Blik op Werk. Dit staat garant voor de betrouwbaarheid en kwaliteit van onze re integratie- en outplacement diensten. Uit de jaarlijkse resultatenaudit blijkt dat wij telkens de norm van 80% voor het aantal succesvol beëindigde trajecten ruimschoots behalen. Onze klanttevredenheid is de afgelopen telkens met een 8+ gewaardeerd!

Meer over InterTransfer? Lees dan ook het interview met operationeel manager Moniek Jansen.  

Logo bedrijf
Re-integratie  Tweede Spoor  Verzuimbegeleiding  Outplacement  Loopbaanbegeleiding  Stresspreventie  Burn-Out  Re-integratie UWV  Onderwijs 
Adres Hoofdstraat 90
Postcode 3972 LC Driebergen
Telefoon 0343-515046
Website https://www.revalent.nl
E-mail info@revalent.nl
Contactpersoon Willem van de Ven
LinkedinBekijk het profiel
Beoordeling/ Keurmerk Klanttevredenheid: 8,1; NOLOC erkend loopbaanprofessional
Contact opnemen

Met Revalent met hernieuwde energie weer aan de slag 

Het Re-integratieprogramma Spoor 2 van Revalent is een op de persoon en diens mogelijkheden  toegesneden re-integratietraject, waarbij de duur en de kosten zijn aangepast aan de eisen van de situatie. Revalent combineert op verzoek van opdrachtgevers vaak spoor 0/1 en spoor 2 trajecten. Zo wordt de medewerker niet onnodig belast voor spoor 2. Wij bieden zowel spoor 2 'light' trajecten als 'full scale' spoor 2 trajecten en na de intake kan gekozen worden uit een aantal modules.

Onze missie  
Revalent begeleidt mensen sinds 1993 in het creëren van een gezond evenwicht tussen ambitie en zelfzorg, tussen inspanning en ontspanning en tussen de eisen die door de buitenwereld gesteld worden en de persoonlijke behoeften. Wij helpen mensen meer in balans te komen, zodat zij vanuit kun eigen kwaliteiten, wensen en waarden actief kunnen zijn in de maatschappij.

Onze aanpak
U doorloopt bij Revalent een individueel begeleidingsprogramma. Daarbij wordt aandacht besteed aan inzicht en vertrouwen krijgen in de eigen kwaliteiten en mogelijkheden met respect voor de onmogelijkheden. Van daaruit leren wij de kandidaat om zelf de gewenste werksituatie te vinden of te scheppen.

Onze specialisatie
Revalent werkt vaak met mensen die extra steun of een intensievere begeleiding nodig hebben. Bijvoorbeeld vanwege burnout- of gezondheidsproblematiek. Wij ervaren het als een uitdaging om juist voor hen passend werk te vinden.

 Willem van de Ven van re-integratiebureau Revalent           Evelien Braakman van re-integratiebureau Revalent

Uw re-integratiebegeleiders zijn Willem van de Ven en Eveline Braakman.

"Eveline heeft kennis van zaken. Ze is bekend met het onderwijs en kende de mensen van de stichting waar ik werk. Ze heeft er voor gezorgd dat ik op een andere plek kon re-integreren en dat heeft mijn herstel enorm bevorderd"


Logo bedrijf
Re-integratie Tweede Spoor  Outplacement  Loopbaanbegeleiding  Onderwijs 
Adres Maliebaan 45
Postcode 3581 CD Utrecht
Telefoon 070-3061845
Website https://www.onderwijs-herstart.nl
E-mail info@onderwijs-herstart.nl
Contact opnemen

Re-integratie en Outplacement voor het Onderwijs

Afkomstig uit het onderwijs en op zoek naar een outplacementbureau? Onderwijs-Herstart helpt u verder. Pragmatisch en resultaatgericht.

Onderwijs-Herstart is gespecialiseerd in loopbaantrajecten in opdracht van onderwijsinstellingen. Door de ruime ervaring in begeleiding van kandidaten uit het onderwijs en de aanwezige kennis van de onderwijssector is Onderwijs-Herstart in staat om uitstekende resultaten te realiseren. Meestal is een nieuwe baan het doel van het outplacementtraject. Dit kan zowel binnen als buiten het onderwijswerkveld zijn.

De loopbaantrajecten van Onderwijs-Herstart zijn altijd maatwerk waarbij zowel met opdrachtgever als met kandidaat heldere afspraken worden gemaakt over het in te zetten traject. Uiteraard zijn wij graag bereid om in een vrijblijvend gesprek de wensen met betrekking tot het gewenste traject te bespreken. Interesse? Onderwijs-Herstart heeft vestigingen in verscheidene grote steden in Nederland. Kijk op onze website voor meer informatie of belt u ons voor een afspraak op ons centrale telefoonnummer: 070 306 18 45

Logo bedrijf
Tweede Spoor Re-integratie  Hoger Opgeleiden  Managers  Outplacement 
Adres Maliebaan 45
Postcode 3581 CD Utrecht
Telefoon 070-2011555
Website https://www.careersolution.nl
E-mail info@careersolution.nl
Beoordeling/ Keurmerk NOLOC, NOBCO, CMI
Contact opnemen

CareerSolution
loopbaanbegeleiding voor hoger opgeleiden

Hoger opgeleiden die op zoek zijn naar een outplacement of re-integratiebureau zijn bij CareerSolution aan het goede adres! U kunt rekenen op hoogwaardige dienstverlening die passend is voor hoger opgeleiden. Individuele begeleiding door een vaste coach, de modernste tools ter ondersteuning en een netwerk dat thuis is op de arbeidsmarkt voor hoger opgeleiden.  

CareerSolution is een middelgroot bureau met 6 vestigingen. Door de ruime ervaring in het succesvol begeleiden van ervaren hoog opgeleide kandidaten is CareerSolution een van de meest toonaangevende loopbaanadviesbureaus van Nederland. Voor hoger opgeleiden de ideale partner bij het realiseren van een passend loopbaanvervolg. 
 
Opdrachtgevers zijn zowel organisaties als individuele kandidaten. Wij verzorgen zowel outplacement als re-integratie (2e spoor) trajecten.

De arbeidsmarkt voor hoger opgeleiden kenmerkt zich onder andere door een grotere diversiteit aan functies, hogere eisen aan het profiel van een sollicitant en een hogere mate van complexiteit inzake de match tussen sollicitant en organisatie. Doordat bij CareerSolution deze zaken integraal deel uitmaken van de loopbaanbegeleiding is zij bij uitstek het bureau waar hoger opgeleiden op een succesvol loopbaantraject kunnen rekenen.
 
Contact met CareerSolution

Onze loopbaantrajecten zijn altijd maatwerk waarbij zowel met opdrachtgever als met kandidaat heldere afspraken worden gemaakt over het in te zetten traject. Uiteraard zijn wij graag bereid om in een vrijblijvend gesprek de wensen met betrekking tot het gewenste traject te bespreken.

Voor een afspraak op een van onze vestigingen, belt u naar ons centrale telefoonnummer 070- 2011555 of stuurt u een e-mail naar info@careersolution.nl
 

Logo bedrijf
Re-integratie Tweede Spoor  Wet Poortwachter  Outplacement  Loopbaanbegeleiding  50-plus  Burn-Out  Re-integratie Psychische Klachten 
Adres Utrechtse Heuvelrug 130-132
Postcode 3452 JA Vleuten
Telefoon 06-45702715
Website http://www.happelcompany.nl
E-mail info@happelcompany.nl
Contactpersoon Marja Hoogesteijn
LinkedinBekijk het profiel
Beoordeling/ Keurmerk NOLOC
Contact opnemen

Ben je uitgevallen met burn-out of psychische klachten?

 
• Was je voor je uitval actief op hoger werk- en denkniveau? 
• Kun je niet terugkeren in eigen werk of ander werk bij jouw werkgever?
• Moet je een nieuwe werkkring vinden, die aansluit op je huidige mogelijkheden?
• Wil je daarbij één-op-één, van A tot Z geholpen worden?
 
Dan zou begeleiding in het 2e spoor door Happel Company wel eens een goede keuze kunnen zijn! 
 
Perspectief
Re-integratie kun je al snel als ingewikkeld ervaren: een plan van aanpak, casemanager, bedrijfsarts, arbeidsdeskundig onderzoek; stuk voor stuk bedoeld om je re-integratie in goede banen te leiden. Maar, hoe hou jij in zo’n context vol regels regie over jouw re-integratie? En hoe vind jij een passende nieuwe koers in werk? Dat is nu precies onze expertise: 
 
één-op-één, intensief, van A tot Z, in alle rust, en toch doortastend werken aan nieuw perspectief. 
 
We staan met jou stil bij:
• Hoe ging het mis, waardoor viel je uit? 
• Waar moet je op letten om niet opnieuw uit te vallen?
• Wat geeft jou plezier in werk, hoe zet jij je talenten en vaardigheden het liefst in?
 
Rekening houdend met je beperkingen breng jij je mogelijkheden en wensen in kaart. We helpen jou daarbij met onze aandacht, vakmanschap en tools, zoals een online assessment dat jouw persoonlijke kenmerken en beroepsvoorkeuren in beeld brengt.
 
Van inzicht naar uitzicht
Wij zijn jouw sparringpartner, spiegel, advocaat van de duivel; alles wat nodig is om jou op de been en aan een nieuwe koers te helpen. Dat is onze expertise: jou coachen, van inzicht in jezelf naar uitzicht op passend werk. 
 
Aan het werk
Aangesterkt met zelfinzicht en een nieuwe koers helpen wij je om werk te vinden dat jou nu past. Soms kan een stage zinvol zijn als opstap. Je krijgt support bij al je sollicitatie- en netwerkactiviteiten. Ook krijg je een account bij Jobport, de meest innovatieve vacaturezoekmachine, speciaal ontwikkeld voor loopbaancoaches en hun klanten. 
 
Meer weten?
Bekijk het stappenplan re-integratie. Of bel met Stijn Happel voor meer informatie of voor een oriënterend gesprek met Marja Hoogesteijn. Kijk op coaches voor een korte presentatie van alle coaches. Informatie over begeleiding vanuit ontslag vind je in het stappenplan outplacement

Re-integratiecoach Marja Hoogesteijn
 
Werkgever
Bent u werkgever en belast met het vinden van een re-integratiebedrijf? Graag informeren wij u over onze insteek. Na telefonische afstemming of een kennismakingsgesprek - kosteloos en zonder verplichting - stellen we een offerte op waarin we het voorgenomen resultaat, de tijdsduur, fasering, rapportagemomenten  en kosten benoemen.  

Een interview met directeur Stijn Happel vindt u hier


Logo bedrijf
Re-integratie Tweede Spoor  Wet Poortwachter  Re-integratie UWV  Werkfit Maken  Naar Werk  Jobcoaching  Doorstroomtrajecten  Outplacement 
Adres Krommerijn 101
Postcode 3582 CT Utrecht
Telefoon 06-37299698
Telefoon 030-2926515
Website https://wij30.nl/
E-mail info@wij30.nl
Beoordeling/ Keurmerk CRKBO, DEKRA seal
Contact opnemen
WIJ 3.0 is een all-round re-integratieorganisatie: we hebben alles in huis om mensen te activeren en te re-integreren. We zijn aanbieder van diverse re-integratietrajecten, leerwerkplekken en andere vormen van werken & leren. Het voordeel voor de klant is: individueel maatwerk in alle opzichten. 

re-integratiecoach WIJ 3.0

WIJ 3.0 is er voor een breed publiek. Voor mensen met een baan en zonder een baan. We zijn gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking. Doordat we al jarenlang in stad en regio Utrecht actief zijn hebben we een breed en betrokken netwerk van werkgevers gevormd. Dit biedt goede mogelijkheden op werk, werkstages of leerwerkplekken.
 
Onze re-integratiemogelijkheden
 
• Voor klanten van het UWV bieden wij Werkfit en Naar Werk-trajecten. Klanten krijgen een persoonlijke begeleider
• Voor gemeenten en UWV geven wij geregeld jobcoaching aan medewerkers die net zijn begonnen op een baan
• Werknemers die in aanmerking komen voor 2e Spoor-trajecten of outplacement vinden bij WIJ 3.0 de volledige begeleiding. De inzet van ons werkgeversnetwerk is hierbij van grote waarde.
• Voor mensen die met Justitie in aanraking zijn geweest zijn er forensische trajecten om weer aan de gang te komen in de samenleving.
• Vanuit een zorgbehandelingsituatie begeleiden we met IPS mensen direct naar werk en bieden daar intensieve jobcoaching. 
• Voor gemeente Utrecht zijn er meerdere mogelijkheden voor mensen met een bijstandsuitkering om richting arbeidsmarkt te worden begeleid.  


Informatie over alle trajectmogelijkheden vindt u op wij30.nl of is te verkrijgen via info@wij30.nl of 030-2926515. Aanmelden voor een re-integratietraject kan via het online aanmeldformulier op onze website.  


Logo bedrijf
Re-integratie Tweede Spoor  Re-integratie UWV  Werkfit Maken  Naar Werk  Outplacement  Loopbaanbegeleiding  Haalbaarheidsonderzoek 2e Spoor 
Adres Atoomweg 50
Postcode 3542 AB Utrecht
Telefoon 088-0223888
Website https://www.amplooi.nl/vestigingen/re-integratie-en-outplacement-utrecht/
E-mail info@amplooi.nl
Contactpersoon Ton Weijers
LinkedinBekijk het profiel
Beoordeling/ Keurmerk Blik op Werk Keurmerk
Contact opnemen

De kortste weg naar duurzaam werk in Utrecht


Amplooi is een landelijke specialist in arbeidsmobiliteit. Met ruim 35 enthousiaste mobiliteitsexperts en arbeidsmakelaars helpen wij werknemers op het gebied van re-integratie, outplacement en loopbaancoaching. Dit doen we zowel voor werknemers met een loopbaanvraagstuk alsvoor werknemers die langdurig verzuimen of onverhoopt boventallig zijn geworden.

Amplooi gaat uit van een balans tussen maatschappelijk bewustzijn en zakelijke effectiviteit. We kijken daarom niet alleen naar de menselijke kant van het verhaal, maar houden ook het eindresultaat scherp voor ogen. Naar onze klanten zijn we transparant over de voortgang en de resultaten. Via een goed beveiligde online portal kunnen dossiers te allen tijde worden bekeken.

Ons plaatsingspercentage is bovengemiddeld hoog (48% bij re-integratie en 68% bij outplacement). Daarnaast helpt Amplooi ook loonsancties van het UWV in 2e spoortrajecten te voorkómen door deskundige en hoogwaardige rapportages. Ook bij loopbaancoaching staat de mens centraal en zorgen we altijd voor individueel maatwerk en persoonlijke begeleiding door een coach uit de regio. Mede hierdoor wordt onze kwaliteit met 3 sterren beoordeeld bij het Blik Op Werk-keurmerk.