re-integratie kiezen logo

Outplacement specialisten in de regio Tiel

Outplacement heeft veel gemeen met re-integratie en soms kunnen ze in elkaar overlopen. De grote overeenkomst is dat ze beide nieuw werk tot doel hebben. Toch zijn het wezenlijk twee verschillende diensten met als belangrijkste verschil dat outplacement geen wettelijke verplichting is. Bekijk hier re-integratiebureaus voor van Werk naar Werk trajecten.


Logo bedrijf
Re-integratie UWV  Eerste Spoor  Tweede Spoor  Outplacement  Omscholing  Verzuimbegeleiding  Re-integratie Gemeente  45-plus 
Website https://www.intertransfer.nl/locaties/tiel
E-mail info@intertransfer.nl
Contactpersoon Moniek Jansen
LinkedinBekijk het profiel
Beoordeling/ Keurmerk Blik op Werk keurmerk en CRKBO erkenning
Contact opnemen
Al 15 jaar ondersteunen de medewerkers van InterTransfer werkgevers en uitkeringsinstanties bij vraagstukken rondom de begeleiding van werknemers en werkzoekenden naar een passende plek op de arbeidsmarkt. Individuen kunnen ons ook zelf inschakelen voor coaching of omscholing waardoor ze in het bezit komen van een nieuw arbeidsmarktperspectief. Ieder vraagstuk analyseren wij vooraf en vertalen dit in een plan van aanpak met concrete en haalbare doelstellingen.
 
Maatwerk en resultaatgerichtheid vormen de basis in onze samenwerking. Vanuit een reële kijk op de zaak werken wij op een persoonlijke en no-nonsense wijze aan concrete oplossingen. Onze medewerkers zijn betrokken, gepassioneerd en daadkrachtig. De kwaliteit van onze dienstverlening en klanttevredenheid blijkt uit ons Blik op Werk keurmerk en CRKBO erkenning.
 
Maatwerk
 
Onze aanpak bestaat uit:
 
Omscholing: unieke omscholingstrajecten en opleiding als opstap naar een nieuw vakgebied of hernieuwde kennis en vaardigheden. Deze aanpak biedt met name uitkomst indien de medewerker weinig tot geen arbeidsmarktmogelijkheden heeft, bijvoorbeeld door fysieke beperkingen of kennisachterstand.
 
Coaching: individuele begeleiding ter ondersteuning bij het verwerven van een passende baan.
 
Wij kiezen voor maatwerk; immers iedere situatie en persoon is uniek. 
 
Bij ons kunt u terecht voor de volgende ondersteuning 

 • Re-integratie 1e spoor, Re-integratie 2e spoor, Re-integratie 3e spoor
 • Outplacement
 • (Om)scholing
 • Haalbaarheidsonderzoek re-integratie
 • Ondernemerscoaching
 
Locaties
InterTransfer is actief in de provincies Gelderland, Utrecht en Overijssel. Bekijk alle locaties van InterTransfer hier.
 
Medewerkers
InterTransfer werkt met diverse (freelance) coaches, die allen een ruime levens- en werkervaring hebben. Door de aanwezigheid van veel kennis en ervaring zijn zij in staat om het traject af te stemmen op het doel van de opdrachtgever en de vraag en behoeften van de deelnemer.
 
Bij een coachingstraject is een goede match tussen coach en deelnemer van groot belang. Of die match er is, blijkt vaak al direct tijdens het eerste (kennismakings)gesprek. Een deel van onze coaches heeft specifiek expertise en ervaring met het begeleiden van de doelgroep 45+ en bevindt zich vaak zelf ook in deze leeftijdscategorie.
 
Waar kunt u op rekenen

 • Een vrijblijvende eerste kennismaking.
 • Eén vast aanspreekpunt en een dienstverlener die u begrijpt en uw taal spreekt. 
 • Aandacht voor wettelijke kaders en werkgeversverplichtingen (b.v. Wet Verbetering Poortwachter). 
 • Individuele begeleiding, persoonlijke aanpak en actieve bemiddeling naar een passende baan.
 • Vooraf helderheid over doorlooptijd van traject en de te verwachten inspanningen door een concreet Plan Van Aanpak.
 • Maatwerk waarbij de doelstelling van het traject centraal staat.
 • Ruime ervaring en goede resultaten.
 • Een traject gericht op langdurige en blijvende uitplaatsing.
 • Regelmatige voortgangsrapportages voor monitoring plan van aanpak en dossier opbouw.
Wij zijn in het bezit van het landelijk erkende keurmerk Blik op Werk. Dit staat garant voor de betrouwbaarheid en kwaliteit van onze re integratie- en outplacement diensten. Uit de jaarlijkse resultatenaudit blijkt dat wij telkens de norm van 80% voor het aantal succesvol beëindigde trajecten ruimschoots behalen. Onze klanttevredenheid is de afgelopen telkens met een 8+ gewaardeerd!

Meer over InterTransfer? Lees dan ook het interview met operationeel manager Moniek Jansen.