re-integratie kiezen logo

Wet Poortwachter specialisten

Bij ziekte krijgen zowel de werkgever als werknemer te maken met de Wet Poortwachter. Het doel is om het verzuim terug te dringen met een actieve begeleiding van de werknemer. De Wet Poortwachter noemt concreet de stappen die in de eerste twee jaar van ziekte worden verwacht. Vind hier re-integratiebureaus voor advies over de Wet Poortwachter en re-integratie spoor 1-2-3.


Re-integratiebedrijven Zeeland
Re-integratiebedrijven Utrecht
Re-integratiebedrijven Overijssel
Re-integratiebedrijven Limburg
Re-integratiebedrijven Groningen
Re-integratiebedrijven Friesland
Re-integratiebedrijven Flevoland