re-integratie kiezen logo

Derde Spoor specialisten in de regio Leek

Als een medewerker twee jaar niet heeft kunnen werken, dan volgt Spoor 3 re-integratie. Niets doen is geen optie, want dit is niet alleen schadelijk voor de medewerker maar ook zeer kostbaar voor de werkgever. Met een actieve en assertieve re-integratiebegeleiding kan de werkgever aanzienlijk besparen als de werknemer onder de WGA-regeling valt. Vind hier re-integratiebureaus voor 3e Spoor re-integratietrajecten. 


Logo bedrijf
Arbeidsdeskundig Onderzoek  Derde Spoor  Re-integratie Verzekeraar  Tweede Spoor  Wet Poortwachter  Loonsanctiebekorting  50-Plus  Arbeidshandicap 
Adres Lorentzpark 7
Postcode 9351 VJ Leek
Telefoon 085-0074650
Website https://www.solutionsvpr.nl
E-mail administratie@solutions-vpr.nl
Beoordeling/ Keurmerk OVAL
Contact opnemen

Wie is Solutions! ?  

Sinds 2003 is Solutions! landelijk werkend, maar regionaal uitvoerend, bezig met de reintegratie, zowel bij loondoorbetaling als bij ziektewet. Als expert op het gebied van begeleiden van zieke (ex)medewerkers is het onze missie om hen naar de juiste nieuwe werkplek te begeleiden. De focus ligt daarbij vanzelfsprekend op mogelijkheden. 
 
We hebben daarvoor alles in huis:
• Gecertificeerde en geregistreerde arbeidsdeskundigen en ervaren reintegratieconsulenten.
• Weten alles van de Wet Verbetering Poortwachter en de overige Sociale Zekerheid
• Twee eigen kantoren, plm. 40 oproeplocaties in het land
• We stellen eerst een plan van aanpak op en vragen daarop akkoord opdrachtgever, geen onverwachte kosten
• Informeren opdrachtgever standaard binnen de overeengekomen termijnen 
 
Dienstverlening arbeidsdeskundig onderzoek
 
Het Arbeidskundig Onderzoek is een onafhankelijk onderzoek naar de arbeidsmogelijkheden van uw verzuimende (ex)werknemer. Het is bedoeld voor alle werkgevers en verzekeraars die op professionele wijze met verzuim willen omgaan.
 
Verzuim kan een signaal zijn dat er sprake is van onbalans tussen de belastbaarheid en de werkbelasting van een individuele (ex)medewerker. Om te bepalen of de (ex)medewerker met geestelijke en of lichamelijke beperkingen, zijn eigen arbeid nog kan verrichten, is een deskundige beoordeling nodig. Hierin zijn onze arbeidsdeskundigen gespecialiseerd.
 
Om een reintegratietraject op een effectieve wijze in te zetten en te laten verlopen en te zorgen voor een juiste en vlotte vervolgaanpak is de expertise van een arbeidsdeskundige vereist. Deze levert een heldere, concrete rapportage ten behoeve van beleidsvorming, ten behoeve van de beoordeling WIA/WGA en uiteraard een helder advies over aanpassingen in het werk, hulpmiddelen en reintegratie.
 
Dienstverlening reintegratie

De dienstverlening reintegratie traject  kan betrekking hebben op Ziektewet (ZW), Wet Verbetering Poortwachter (WvP) en Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA).
 
De (ex)werknemer wordt één op één begeleid door de reintegratieconsulent van Solutions!, deze is tevens het vaste aanspreekpunt gedurende het gehele traject. De (ex)werknemer krijgt met persoonlijke benadering en individuele aanpak, een individueel traject aangeboden waarvan de inhoud in een plan van aanpak wordt vastgelegd en waarbij de voortgang uiteraard in heldere, UWV-proof, periodieke rapportages wordt vastgelegd. De reintegratieconsulent geeft in het plan van aanpak advies over de functies die voor de werknemer mogelijk zijn en of de werknemer in aanmerking komt voor speciale werkvoorzieningen (in overleg met arbeidsdeskundige). Ook begeleidt en bemiddelt de reintegratieconsulent naar een nieuwe baan. Immers uitstroom naar passend werk is voor alle betrokkenen de beste optie!