re-integratie kiezen logo

Werkfit Maken specialisten in de regio Haarlemmermeer

Mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering of een Ziektewetuitkering van het UWV komen in aanmerking voor een Werkfit Maken traject. Werkfit Maken is gericht op het versterken van de werknemersvaardigheden, het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit en het verkennen van de arbeidsmarkt. Vind hier re-integratiebureaus voor de begeleiding van een UWV Werkfit traject. 


Logo bedrijf
Re-integratie Tweede Spoor  Re-integratie Eerste Spoor  Wet Poortwachter  Re-integratie bij Psychische Klachten  Autisme  Re-integratie UWV  Werkfit Maken  Naar Werk  Burn-Out  IPS  Modulaire Re-integratiediensten 
Telefoon 020-5908585
Website https://www.roads.nl
E-mail info@roads.nl
Beoordeling/ Keurmerk Roads is HKZ gecertificeerd en in het bezit van Blik op Werk keurmerk
Contact opnemen
Roads re-integratie
 
Roads is dé re-integratie specialist in het begeleiden van werknemers die vanwege psychische klachten in een verzuimtraject zijn gekomen in verschillende steden in Noord-Holland. Roads re-integratie biedt complete oplossingen op het gebied van verzuim, re-integratie en het voorkomen van uitval. Al ruim 10 jaar helpen wij op die manier werkgevers en werknemers en daar zijn wij trots op! 
 
 1. Opdrachtgevers geven ons gemiddeld een 9 als beoordeling
 2. Werknemers geven ons een klanttevredenheidsscore van een 8,6  
 3. 85% van alle trajecten voldoet aan alle resultaatafspraken die we met opdrachtgever gemaakt hebben
 4. Heldere en complete rapportages en evaluaties die u kunt gebruiken voor uw re-integratiedossier (“poortwachter-proof”). 
 
Re-integratie 1e en 2e spoor
Individuele begeleiding bij het re-integreren van werknemers binnen het huidige bedrijf of elders (volgens de Wet Poortwachter). Roads is een ervaren re-integratiepartner en een specialist in de uitvoering van 1e en 2e spoor re-integratie trajecten. 
 
Re-integratie algemeen
Werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt ondersteunen bij het vinden van regulier betaald werk of het starten van een eigen bedrijf.
 
IPS (Individuele Plaatsing en Steun)
Individuele begeleiding en snelle plaatsing in betaald werk voor mensen die om psychische reden in behandeling zijn binnen de GGZ en een betaalde baan zoeken, of ondersteuning van werknemer en werkgever bij het behouden van de bestaande baan na uitval door middel van ondersteuning bij de re-integratie. Onze IPS-trajectcoaches werken samen met een team van specialisten dat op de achtergrond haar bijdrage levert. Alles is gericht op de succesvolle loopbaan van de werknemer bij een werkgever. Voor meer informatie klikt u hier 
 
Outplacement
Begeleiding bij het vinden van een functie bij een andere werkgever. Wij hebben ervaring met begeleiding, bemiddeling en plaatsing van werknemers bij een nieuwe werkgever en we kennen de arbeidsmarkt. Herplaatsen is maatwerk en wij doen dit met grote zorgvuldigheid.
 
UWV trajecten
Uit de praktijk is gebleken dat niet iedereen klaar is om direct in te stromen in een Werkfit of Naar Werk traject, maar dat er voor sommigen nog een stap vooraf nodig is. Voor deze groep kandidaten is er een aantal modulaire re-integratiediensten in het leven geroepen die Roads uitvoert. De Modulaire Re-integratiediensten van het UWV zijn uitsluitend bedoeld voor mensen met een Wajong, WIA, WW of Ziektewet- uitkering van het UWV ontvangen.
 
Werkfit
Begeleiding bij de eerste stap zetten in de richting van betaald werk. In dit traject onderzoekt de werkzoekende wat nodig is om weer aan het werk te gaan. Met een persoonlijke trajectcoach wordt er een re-integratieplan gemaakt waarin de doelen worden bepaald om de vervolgstap te kunnen maken richting betaald werk. Tevens worden er afspraken gemaakt over hoe de werkzoekende hierin begeleid wil worden. Voor de beroepsoriëntatie kan er gebruik worden gemaakt van beroepskeuzetesten. Daarnaast is het mogelijk om deel te nemen aan de diverse trainingsmogelijkheden van Roads (mindfulness, assertiviteitstraining, yoga). Roads heeft een groot netwerk dat ingezet kan worden voor het vinden van vrijwilligerswerk of een werkervaringsplaats.
 
Naar werk
Een werkzoekende bij Roads een “Naar werk” traject volgen in overleg met het UWV. In dit traject wordt er gewerkt aan sollicitatievaardigheden zoals het opstellen van sollicitatiebrieven, een modern cv, sollicitatiegespreksvaardigheden, gebruik sociale media en netwerken. Samen wordt er actief op zoek gegaan naar werk door het netwerk van Roads in te zetten, werkgevers te benaderen en te reageren op vacatures.
 
Jobcoaching
Coaching op het werk, met als doel behoud van werk, voorkomen van uitval of verminderen van ziekteverzuim.
 
Adviseren
De wet- en regelgeving rondom werknemers verandert voortdurend. Onze trajectcoaches kunnen u adviseren over de wet- en regelgeving rondom re-integratie en het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij begeleiden dus niet alleen uw werknemer, maar zorgen ook dat u als werkgever voldoet aan wettelijke kaders.

Onderdelen van een re-integratietraject
 
 • doen van een baananalyse
 • creëren van een arbeidsprofiel
 • activiteiten ter bevordering van een positieve zelfwaardering
 • vergroten van zelfmanagementvaardigheden en een positief energieniveau
 • leren omgaan met persoonlijke belemmeringen en activeren van kwaliteiten
 • training en scholing (zoals assertiveitstraining, sollicitatietraining, CV maken etc)
 • onderzoeken van de mogelijkheden voor het aanpassen van het werk en/of de taken binnen de organisatie
 • bemiddeling naar werk buiten de eigen organisatie
 • jobcoaching op het werk
 • bevorderen van begrip en ondersteuning van collega’s op het werk en in de thuissituatie 

Logo bedrijf
Re-integratie UWV  Werkfit Maken  Naar Werk  Arbeidsdeskundig Onderzoek  Jobcoaching  Social Return  Arbo 
Adres Zwarteweg 110D
Postcode 1431 VM Aalsmeer
Telefoon 085-4895879
Website https://www.werkreturn.nl
E-mail info@werkreturn.nl
Contact opnemen

Werkgroup helpt zowel werknemer als werkgever via verschillende diensten om stabieler en vooral beter te werken. Werkgroup bestaat uit Werkreturn, Werkverzuim en Werkassist. Werkreturn biedt re-integratie trajecten aan om zo mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gemakkelijker aan een baan te helpen. Naast gangbare re-integratie trajecten, bieden wij extra ondersteuning aan zowel kandidaat als werkgever. Dit kan in de vorm van arbodienstverlening (Werkverzuim) of HR-consultancy (Werkassist).

Waarom Werkreturn?

Werkgroup heeft drie unieke eigenschappen:

Intensieve begeleiding

De kandidaat geniet tijdens het gehele traject persoonlijke én intensieve begeleiding van onze ervaren job coaches. 

Breed netwerk

Werkreturn heeft een breed netwerk van werkgevers en gemeenten. Hierdoor zijn er voor onze kandidaten volop kansen en mogelijkheden. 

Trajecten op maat

Iedere kandidaat en werkgevers is uniek. Iedereen heeft bepaalde kwaliteiten en verdient daarom een kans. Onze re-integratietrajecten sluiten hierop naadloos aan.

Hoe ziet het re-integratie traject van Werkreturn eruit?

De kandidaat doorloopt in totaal vier verschillende fasen tijdens zijn/haar re-integratie traject. Deze vier fasen zijn:

 • Intakefase - De kandidaat heeft een kennismaking en CV-check met de coach van Werkreturn.
 • Oriëntatiefase - De kandidaat wordt intensief voorbereid op vaardigheden als presenteren én solliciteren.
 • Arbeidsmarktfase - De kandidaat gaat actief solliciteren op passende vacatures.
 • Uitstroomfase - De kandidaat wordt door Werkreturn volledig ondersteund bij én na de indiensttreding.

Het re-integratie traject helpt mensen aan een duurzame baan. Wij zoeken altijd naar mogelijkheden en kansen. Dat doen we met een gedegen intake en met een oprechte inschatting voor de toekomst. We stellen een plan van aanpak op én begeleiden de kandidaat naar een stabiele baan, participatieplek of een ander gezamenlijk gesteld doel.

Vervolgens gaat de job coach samen met de kandidaat aan de slag. Persoonlijk en kritisch worden CV, gesprekstechnieken en houding besproken. Deze persoonlijke begeleiding geeft een stabiele basis voor de eerste gesprekken bij werkgevers. Zodra werkgever en kandidaat elkaar vinden begeleidt Werkreturn beide partijen gedurende het eerste half jaar.

Ook arbodienstverlening (Werkverzuim) én HR-dienstverlening (Werkassist)

Zijn er andere uitdagingen op het pad van de kandidaat ontstaan, dan lossen wij die ook op. Zo hebben wij in ons netwerk arbeidsdeskundigen en arbo-artsen beschikbaar. Zij doen hun werk via ons Werkverzuim tak en kunnen altijd worden ingezet als dat nodig is. Mochten er op het gebied van HR uitdagingen zijn, dan kan Werkassist in actie komen.