re-integratie kiezen logo

Loopbaanbegeleiding specialisten in de regio Dordrecht

Loopbaanbegeleiding speelt vaak een belangrijke rol in een re-integratietraject. In het bijzonder als een werknemer of werkzoekende zich afvraagt of het werk dat hij of zij altijd gedaan heeft nog wel voldoende uitdaging biedt. Vind hier re-integratiebureaus voor loopbaanadvies bij een re-integratietraject.


Logo bedrijf
Re-integratie bij Verslaving  Re-integratie UWV  Werkfit Maken  Loopbaanbegeleiding  Re-integratie Gemeente  Re-integratie Psychische Klachten 
Adres Rozenhof 33 -301
Postcode 3311 JT Dordrecht
Telefoon 078-645 8300
Website https://ruischcoaching.com
E-mail verder@ruischcoaching.com
Contact opnemen
Ruischcoaching Recovery en Re-integratie is hét integratiebureau voor mensen die in herstel zijn van een verslaving. Wij geloven in de kracht van ervaringsdeskundigheid: niemand begrijpt namelijk beter wat een verslaving inhoudt, dan iemand die het zelf heeft ondervonden. Daarom zijn onze coaches hoogopgeleid en ervaringsdeskundig: zij kennen de dynamiek van de ziekte verslaving en weten de cliënt te confronteren en ondersteunen. Met gerichte aandacht lopen we mee in het herstelproces, sturen we bij waar nodig en helpen we cliënten hun plek te vinden op de arbeidsmarkt. Ook begeleiden we mensen in actieve verslaving naar de juiste behandeling. 


Ruischcoaching Recovery en Re-integratie is een landelijk opererend re-integratiebureau, die zich in de kern richt op mensen die in herstel zijn van een verslaving. Sinds 2009 begeleiden wij jaarlijks honderden cliënten na opname in de kliniek, met duurzaam maatschappelijk herstel. Dit doen wij in opdracht van het UWV, werkgevers of gemeenten Ruischcoaching heeft samenwerkingsverbanden met klinieken en behandelaren in het binnen- en buitenland.  

Screening en Plan van Aanpak

We starten met een inhoudelijke screening. Op basis daarvan wordt een Plan van Aanpak gemaakt. We zorgen voor duidelijkheid aan het begin van het traject t.a.v. de verantwoordelijkheden van werkgever, werknemer en RIB en evalueren per kwartaal en zonodig vaker om de voortgang te behouden. Goede afstemming en open communicatie zijn belangrijke voorwaarden voor het slagen van het traject. Een verslaafde werknemer is vaak gewend om te manipuleren. Naast verslaving is er vaak sprake van co-morbiditeit. Weten wanneer er sprake is van zelfsabotage of wanneer er een beroep moet worden gedaan op een behandelaar, vraagt een goede afweging. Als iemand in actieve verslaving is, is het niet eenvoudig om een gesprek te voeren en vervolgens ook de juiste stappen te zetten. Een verslaafde en een niet-verslaafde spreken soms een compleet andere taal. Daarom zet Ruischcoaching ervaringsdeskundigheid in. Als je dezelfde taal spreekt, ben je sneller bij de essentie. 

Herstelcoaching

Terugval hoort bij de ziekte verslaving. Zo'n 70% van de mensen die in herstel zijn van een verslaving valt terug, waarvan de helft binnen een jaar. Goede nazorg is de sleutel tot succes, maar in plaats daarvan worden verslavingszorginstellingen juist steeds verder gekort in het budget. Om een solide basis te leggen in herstel, kan Ruischcoaching helpen. Er wordt gestart met het maken van een terugvalpreventieplan en een goede dag- en weekstructuur, gericht op het opbouwen van de algehele draagkracht. Er is aandacht voor alle levensgebieden; de financiën, de fysieke gesteldheid, de verschillende emoties, gezonde relaties en zingeving. Daarnaast zijn er activiteiten die bijdragen aan een goed herstel. Kortom: er is veel werk voor de verslaafde in herstel. De begeleiding bouwt verder op wat in de kliniek is aangeboden, daarnaast worden verschillende technieken en instrumenten ingezet die passen bij de persoon en de behoefte, zodat congruentie ontstaat tussen denken, voelen en handelen. 

Loopbaancoaching

Een volgende stap om verder te komen is te (her)ontdekken wie je bent, wat je kunt en wat je wilt. Er moet een nieuw fundament gelegd worden, waarop je jouw werkzame leven kunt gaan opbouwen. Een belangrijk onderdeel van elk traject is dus om nieuwe inzichten te verkrijgen over mogelijkheden en belemmeringen. Veel mensen hebben op een te hoog of een te laag niveau gewerkt. Ze zijn op een plek terecht gekomen waarbij ze de verslaving konden hanteren. Als iemand niet meer gebruikt is een heroriëntatie van het grootste belang, anders is de kans op een nieuwe terugval aanzienlijk. Dit wordt gedaan door middel van onder andere een onderzoek naar: kwaliteiten, valkuilen, vaardigheden en belemmeringen, motivatiebronnen, waarden en drijfveren, ambitie, (zelf)vertrouwen, persoonlijke effectiviteit, status, erkenning, en hoe e.e.a. zich verhoudt tot het herstelproces Leren omgaan met balans en energie, openheid en eerlijkheid. Daarbij heeft de één een rem, en de ander juist een zetje nodig. 

Lifestyle/Interventie

Er zijn alle mogelijke leefstijltrainingen, maar de verslaafde werknemer zal zich waarschijnlijk daarvoor niet aanmelden. De klachten die er zijn, blijven vaak verborgen achter andere problemen, bijvoorbeeld; relatie- en/of financiële problemen en psychische problematiek. Ontkenning is onderdeel van de ziekte. Als het echter niet duidelijk is dat het over verslaving gaat, kan er geen oplossing gevonden worden. (En blijkt de inzet van andere instrumenten tevergeefs te zijn) Een van onze producten heeft te maken met het bespreekbaar maken van doseringsproblematiek binnen de werksituatie. Bij een aantal mensen kan uiteindelijk uitval voorkomen worden door tijdig het onderwerp aan de orde te stellen in de vorm van een interventie.


Logo bedrijf
Re-integratie Tweede Spoor  Wet Poortwachter  Outplacement  Loopbaanbegeleiding  50-plus  Burn-Out  Re-integratie Psychische Klachten 
Adres Blekersdijk 1
Postcode 3311 LC Dordrecht
Telefoon 06-45702715
Website http://www.happelcompany.nl
E-mail info@happelcompany.nl
Contactpersoon Ditty Bakker
LinkedinBekijk het profiel
Beoordeling/ Keurmerk NOLOC
Contact opnemen

Ben je uitgevallen met burn-out of psychische klachten?

 
• Was je voor je uitval actief op hoger werk- en denkniveau? 
• Kun je niet terugkeren in eigen werk of ander werk bij jouw werkgever?
• Moet je een nieuwe werkkring vinden, die aansluit op je huidige mogelijkheden?
• Wil je daarbij één-op-één, van A tot Z geholpen worden?
 
Dan zou begeleiding in het 2e spoor door Happel Company wel eens een goede keuze kunnen zijn! 
 
Perspectief
Re-integratie kun je al snel als ingewikkeld ervaren: een plan van aanpak, casemanager, bedrijfsarts, arbeidsdeskundig onderzoek; stuk voor stuk bedoeld om je re-integratie in goede banen te leiden. Maar, hoe hou jij in zo’n context vol regels regie over jouw re-integratie? En hoe vind jij een passende nieuwe koers in werk? Dat is nu precies onze expertise: 
 
één-op-één, intensief, van A tot Z, in alle rust, en toch doortastend werken aan nieuw perspectief. 
 
We staan met jou stil bij:
• Hoe ging het mis, waardoor viel je uit? 
• Waar moet je op letten om niet opnieuw uit te vallen?
• Wat geeft jou plezier in werk, hoe zet jij je talenten en vaardigheden het liefst in?
 
Rekening houdend met je beperkingen breng jij je mogelijkheden en wensen in kaart. We helpen jou daarbij met onze aandacht, vakmanschap en tools, zoals een online assessment dat jouw persoonlijke kenmerken en beroepsvoorkeuren in beeld brengt.
 
Van inzicht naar uitzicht
Wij zijn jouw sparringpartner, spiegel, advocaat van de duivel; alles wat nodig is om jou op de been en aan een nieuwe koers te helpen. Dat is onze expertise: jou coachen, van inzicht in jezelf naar uitzicht op passend werk. 
 
Aan het werk
Aangesterkt met zelfinzicht en een nieuwe koers helpen wij je om werk te vinden dat jou nu past. Soms kan een stage zinvol zijn als opstap. Je krijgt support bij al je sollicitatie- en netwerkactiviteiten. Ook krijg je een account bij Jobport, de meest innovatieve vacaturezoekmachine, speciaal ontwikkeld voor loopbaancoaches en hun klanten. 
 
Meer weten?
Bekijk het stappenplan re-integratie. Of bel met Stijn Happel voor meer informatie of voor een oriënterend gesprek met Ditty Bakker. Kijk op coaches voor een korte presentatie van alle coaches. Informatie over begeleiding vanuit ontslag vind je in het stappenplan outplacement

re-integratiecoach Dity Bakker
 
Werkgever
Bent u werkgever en belast met het vinden van een re-integratiebedrijf? Graag informeren wij u over onze insteek. Na telefonische afstemming of een kennismakingsgesprek - kosteloos en zonder verplichting - stellen we een offerte op waarin we het voorgenomen resultaat, de tijdsduur, fasering, rapportagemomenten  en kosten benoemen. 


Een interview met directeur Stijn Happel vindt u hier