re-integratie kiezen logo

Re-integratiebedrijven in de regio Dordrecht

Vind een re-integratiebureau in Dordrecht voor begeleiding van uw re-integratietraject. U kunt re-integratiebureaus vergelijken op basis van heldere bedrijfspresentaties, specialiteiten, keurmerken, beoordelingen en LinkedIn-profielen.


Logo bedrijf
Arbeidsdeskundig Onderzoek  Re-integratie  Tweede Spoor  Derde Spoor  Outplacement  WIA  Verzuimbegeleiding  Wet Poortwachter 
Adres Aventurijn 204
Postcode 3316 LB Dordrecht
Telefoon 06-10367777
Website https://www.mcz.nu
E-mail info@mcz.nu
Contactpersoon Koen van Geesbergen
Beoordeling/ Keurmerk MCZ is aangesloten bij NVvA en NOBCO
Contact opnemen

MCZ: Persoonlijke re-integratie voor werkgevers en werknemers

Als door ziekte, onvrede of economische tegenwind de arbeidsrelatie in de knel komt, is MCZ de partner om op terug te vallen. Wij werken vanuit een eerlijke kijk op de mens en zijn of haar mogelijkheden en maken werk van werk. MCZ heeft vestigingen in Zeeland en West-Brabant, maar ons werkgebied is geheel Zuid-West Nederland.  We bezoeken werknemers indien gewenst thuis. Wij werken zeer intensief samen met 6 gespecialiseerde regionale re-integratieadviseurs en arbeidsdeskundigen met veel (UWV-) ervaring en arbeidsmarktkennis in de genoemde regio’s.
 
Arbeidsdeskundig onderzoek
Een van uw medewerkers is niet langer in staat om zijn of haar werk (volledig) te doen verplicht de Wet Verbetering Poortwachter u als werkgever de mogelijkheden van uw arbeidsongeschikte medewerker uitvoerig te onderzoeken en te benutten. Dit kunt u doen middels een arbeidsdeskundige onderzoek. Het onderzoek geeft u duidelijkheid welke re-integratie mogelijkheden er voor uw medewerker zijn. Met de conclusies en adviezen in het rapport kunt u tevens vaststellen of u de juiste stappen heeft ondernomen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Een onderzoek bestaat uit een gesprek met werkgever, medewerker, eindgesprek en een uitgebreide rapportage.
 
2e spoor re-integratie
Wanneer een 1e spoor traject geen of onvoldoende mogelijkheden biedt, is inzet van een 2e spoor traject vaak gewenst. Dit betekent dat vooraf een persoonlijk trajectplan wordt opgesteld, waarin volledig wordt beschreven welke stappen met uw medewerker worden genomen. Gedurende het traject, waarbij de medewerker in dienst blijft van de werkgever, worden op basis van competenties en mogelijkheden van de medewerker, middelen ingezet om uw medewerker zo snel mogelijk aan een nieuwe baan te helpen. MCZ levert altijd maatwerk!
 
Outplacement
Wanneer de arbeidsrelatie met uw werknemer moet worden beëindigd, biedt een outplacementtraject uitkomst. Dit betekent dat vooraf een persoonlijk trajectplan wordt opgesteld, waarin volledig wordt beschreven welke stappen met uw medewerker worden genomen. Gedurende het traject worden, op basis van competenties en mogelijkheden van uw medewerker, middelen ingezet om de medewerker zo snel mogelijk aan een nieuwe baan te helpen.
 
Contact met MCZ
Meer weten over MCZ? Lees dan ook het interview met arbeidsdeskundige Koen van Geesbergen of zoek direct contact.

Logo bedrijf
Re-integratie UWV  Werkfit Maken  Naar Werk  Re-integratie Tweede Spoor  Re-integratie Eerste Spoor  Burn-Out 
Telefoon 0613395209 (John) of 0651602247 (Theo)
Website https://www.sustainingpeople.nl
E-mail info@sustainingpeople.nl
Contactpersoon Theo de Roon, John van der Meij
Contact opnemen
Team Sustaining People
 
Sustaining People!, opgericht door John van der Meij (links op foto) en Theo de Roon MSc (rechts op foto), heeft een top 10 opgesteld met redenen waarom driekwart van de mensen het niet naar hun zin heeft op het werk en dat vaak ook naar de privésfeer meenemen: 

1) Niet in contact met eigen ‘drives’, weinig energie of burn-out, te weinig over hun eigen profiel, innerlijke biografie of wat nou echt de bedoeling van hun werk-leven is, weten.
2) Te weinig afwisseling in het werk.
3) Niet weten waar de echte eigen krachten liggen.
4) Angst om te falen.
5) Familieomstandigheden eist alle aandacht.
6) Targets worden niet gehaald, tegenvallers.
7) Slechte omgang met collega’s.
8) Slecht ingewerkt, in het diepe gegooid of geen coaching.
9) Onzekerheid over de baan.
10) Verkeerde aansturing door gebrekkig management of reorganisatie.

Veel mensen die bij Sustaining People langskomen om te praten over hun persoonlijke en zakelijke carrière geven dezelfde twijfels aan:

• ‘’Ik wil voorkomen dat situaties met werkgevers zich herhalen.’’
• ‘’Ze zitten heus niet op mij te wachten.’’
• ‘’Ik heb geen idee hoe ik het vinden van werk dat bij mij past nu efficiënt moet aanpakken.’’
• ‘’Ik voel me niet vrij om te bewegen zoals ik dat graag wil.’’
• ‘’Ik voel me daardoor onrustig, onzeker, opgebrand, gevangen, onbegrepen, niet zinvol bezig of zie geen uitweg.’’

Wij zijn een re-integratiebureau maar wel net even anders dan je gewend bent. Sustainingpeople!, John en Theo, zijn loopbaanontwikkelaars met verstand van mens en organisatie, kunnen echt iets bemiddelen dat voor een ommekeer zorgt in kwaliteit van leven, jobcoach en re-integratie 2e spoor specialist. Wij zijn werkzaam voor UWV, 1e en 2e spoortrajecten en wij bieden UWV trajecten “Naar Werk” en “Werkfit maken”.
 
Alles wat jij op dit moment nodig hebt!
 
Persoonlijke ontwikkeling, het werk waar jij van houdt en een leuk leven met plezier en voldoening dat bij jou past. Allemaal binnen één organisatie. Daardoor kennen we jouw casus, jouw (toekomstige) werkgever als geen ander. Ook zijn wij goed in starters-begeleiding en ZZP aanpak.

“ Feel better” specialisten
 
 John heeft een traject ontwikkeld waardoor jij je structureel beter gaat voelen,  door beter keuzes te maken en je gaat weten en voelen wat je echt wil.
 
Burnout specialisten
 
We hebben speciaal traject voor effectief burnout-herstel, omdat Theo ook Jungiaans Analytisch Therapeut is. 
 
Omdat wij het belangrijk vinden dat het klikt tussen de klant en/of de re-integratie coach kunt u ter oriëntatie een afspraak maken met Theo ( of John voor een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek. Op basis hiervan kan jij beslissen of SustainingPeople! het re-integratiebureau is welke bij jou past en jou het beste kan begeleiden bij jouw re-integratietraject. 

Wil je meer weten over SustainingPeople!, wie wij zijn en onze overige diensten? Bekijk dan onze website of neem telefonisch contact met John (0613395209) of Theo (0651602247)  

Logo bedrijf
Re-integratie bij Verslaving  Re-integratie UWV  Werkfit Maken  Loopbaanbegeleiding  Re-integratie Gemeente  Re-integratie Psychische Klachten 
Adres Rozenhof 33 -301
Postcode 3311 JT Dordrecht
Telefoon 078-645 8300
Website https://ruischcoaching.com
E-mail verder@ruischcoaching.com
Contact opnemen

Ruischcoaching Recovery en Re-integratie is hét integratiebureau voor mensen die in herstel zijn van een verslaving


Wij geloven in de kracht van ervaringsdeskundigheid: niemand begrijpt namelijk beter wat een verslaving inhoudt, dan iemand die het zelf heeft ondervonden. Daarom zijn onze coaches hoogopgeleid en ervaringsdeskundig: zij kennen de dynamiek van de ziekte verslaving en weten de cliënt te confronteren en ondersteunen. Met gerichte aandacht lopen we mee in het herstelproces, sturen we bij waar nodig en helpen we cliënten hun plek te vinden op de arbeidsmarkt. Ook begeleiden we mensen in actieve verslaving naar de juiste behandeling. Ruischcoaching Recovery en Re-integratie is een landelijk opererend re-integratiebureau, die zich in de kern richt op mensen die in herstel zijn van een verslaving. Sinds 2009 begeleiden wij jaarlijks honderden cliënten na opname in de kliniek, met duurzaam maatschappelijk herstel. Dit doen wij in opdracht van het UWV, werkgevers of gemeenten Ruischcoaching heeft samenwerkingsverbanden met klinieken en behandelaren in het binnen- en buitenland.  

Screening en Plan van Aanpak

We starten met een inhoudelijke screening. Op basis daarvan wordt een Plan van Aanpak gemaakt. We zorgen voor duidelijkheid aan het begin van het traject t.a.v. de verantwoordelijkheden van werkgever, werknemer en RIB en evalueren per kwartaal en zonodig vaker om de voortgang te behouden. Goede afstemming en open communicatie zijn belangrijke voorwaarden voor het slagen van het traject. Een verslaafde werknemer is vaak gewend om te manipuleren. Naast verslaving is er vaak sprake van co-morbiditeit. Weten wanneer er sprake is van zelfsabotage of wanneer er een beroep moet worden gedaan op een behandelaar, vraagt een goede afweging. Als iemand in actieve verslaving is, is het niet eenvoudig om een gesprek te voeren en vervolgens ook de juiste stappen te zetten. Een verslaafde en een niet-verslaafde spreken soms een compleet andere taal. Daarom zet Ruischcoaching ervaringsdeskundigheid in. Als je dezelfde taal spreekt, ben je sneller bij de essentie. 

Herstelcoaching

Terugval hoort bij de ziekte verslaving. Zo'n 70% van de mensen die in herstel zijn van een verslaving valt terug, waarvan de helft binnen een jaar. Goede nazorg is de sleutel tot succes, maar in plaats daarvan worden verslavingszorginstellingen juist steeds verder gekort in het budget. Om een solide basis te leggen in herstel, kan Ruischcoaching helpen. Er wordt gestart met het maken van een terugvalpreventieplan en een goede dag- en weekstructuur, gericht op het opbouwen van de algehele draagkracht. Er is aandacht voor alle levensgebieden; de financiën, de fysieke gesteldheid, de verschillende emoties, gezonde relaties en zingeving. Daarnaast zijn er activiteiten die bijdragen aan een goed herstel. Kortom: er is veel werk voor de verslaafde in herstel. De begeleiding bouwt verder op wat in de kliniek is aangeboden, daarnaast worden verschillende technieken en instrumenten ingezet die passen bij de persoon en de behoefte, zodat congruentie ontstaat tussen denken, voelen en handelen. 

Loopbaancoaching

Een volgende stap om verder te komen is te (her)ontdekken wie je bent, wat je kunt en wat je wilt. Er moet een nieuw fundament gelegd worden, waarop je jouw werkzame leven kunt gaan opbouwen. Een belangrijk onderdeel van elk traject is dus om nieuwe inzichten te verkrijgen over mogelijkheden en belemmeringen. Veel mensen hebben op een te hoog of een te laag niveau gewerkt. Ze zijn op een plek terecht gekomen waarbij ze de verslaving konden hanteren. Als iemand niet meer gebruikt is een heroriëntatie van het grootste belang, anders is de kans op een nieuwe terugval aanzienlijk. Dit wordt gedaan door middel van onder andere een onderzoek naar: kwaliteiten, valkuilen, vaardigheden en belemmeringen, motivatiebronnen, waarden en drijfveren, ambitie, (zelf)vertrouwen, persoonlijke effectiviteit, status, erkenning, en hoe e.e.a. zich verhoudt tot het herstelproces Leren omgaan met balans en energie, openheid en eerlijkheid. Daarbij heeft de één een rem, en de ander juist een zetje nodig. 

Lifestyle/Interventie

Er zijn alle mogelijke leefstijltrainingen, maar de verslaafde werknemer zal zich waarschijnlijk daarvoor niet aanmelden. De klachten die er zijn, blijven vaak verborgen achter andere problemen, bijvoorbeeld; relatie- en/of financiële problemen en psychische problematiek. Ontkenning is onderdeel van de ziekte. Als het echter niet duidelijk is dat het over verslaving gaat, kan er geen oplossing gevonden worden. (En blijkt de inzet van andere instrumenten tevergeefs te zijn) Een van onze producten heeft te maken met het bespreekbaar maken van doseringsproblematiek binnen de werksituatie. Bij een aantal mensen kan uiteindelijk uitval voorkomen worden door tijdig het onderwerp aan de orde te stellen in de vorm van een interventie.