re-integratie kiezen logo

Re-integratiebedrijven in de regio Den Bosch

Vind een re-integratiebureau in Den Bosch voor begeleiding van uw re-integratietraject. U kunt re-integratiebureaus vergelijken op basis van heldere bedrijfspresentaties, specialiteiten, keurmerken, beoordelingen en LinkedIn-profielen.


Logo bedrijf
Re-integratie Tweede Spoor  Re-integratie UWV  Werkfit Maken  Naar Werk  Outplacement  Loopbaanbegeleiding 
Adres Stationsplein 91-105
Postcode 5211 BM Den Bosch
Telefoon 088-0223888
Website https://www.amplooi.nl
E-mail info@amplooi.nl
Contactpersoon Thecla den Dunnen
LinkedinBekijk het profiel
Beoordeling/ Keurmerk Blik op Werk Keurmerk
Contact opnemen

Amplooi - de kortste weg naar duurzaam werk


Amplooi is een landelijke specialist in arbeidsmobiliteit. Met ruim 35 enthousiaste mobiliteitsexperts en arbeidsmakelaars helpen wij werknemers op het gebied van re-integratie, outplacement en loopbaancoaching. Dit doen we zowel voor werknemers met een loopbaanvraagstuk alsvoor werknemers die langdurig verzuimen of onverhoopt boventallig zijn geworden.

Amplooi gaat uit van een balans tussen maatschappelijk bewustzijn en zakelijke effectiviteit. We kijken daarom niet alleen naar de menselijke kant van het verhaal, maar houden ook het eindresultaat scherp voor ogen. Naar onze klanten zijn we transparant over de voortgang en de resultaten. Via een goed beveiligde online portal kunnen dossiers te allen tijde worden bekeken.

Ons plaatsingspercentage is bovengemiddeld hoog (48% bij re-integratie en 68% bij outplacement). Daarnaast helpt Amplooi ook loonsancties van het UWV in 2e spoortrajecten te voorkómen door deskundige en hoogwaardige rapportages. Ook bij loopbaancoaching staat de mens centraal en zorgen we altijd voor individueel maatwerk en persoonlijke begeleiding door een coach uit de regio. Mede hierdoor wordt onze kwaliteit met 3 sterren beoordeeld bij het Blik Op Werk-keurmerk.
 
 
 

Logo bedrijf
Arbeidsdeskundig Onderzoek  Re-integratie  Tweede Spoor  Derde Spoor  Outplacement  WIA  Verzuimbegeleiding  Wet Poortwachter 
Adres Moergestelseweg 30B
Postcode 5062 JW Oisterwijk
Werkgebied Zeeland, West-Brabant, Oost-Brabant
Telefoon 06-10367777
Website https://www.mcz.nu
E-mail info@mcz.nu
Contactpersoon Koen van Geesbergen
LinkedinBekijk het profiel
Beoordeling/ Keurmerk MCZ is aangesloten bij NVvA en NOBCO
Contact opnemen

MCZ: Persoonlijke re-integratie voor werkgevers en werknemers

Als door ziekte, onvrede of economische tegenwind de arbeidsrelatie in de knel komt, is MCZ de partner om op terug te vallen. Wij werken vanuit een eerlijke kijk op de mens en zijn of haar mogelijkheden en maken werk van werk. MCZ heeft vestigingen in Zeeland en West-Brabant, maar ons werkgebied is geheel Zuid-West Nederland.  We bezoeken werknemers indien gewenst thuis. Wij werken zeer intensief samen met 6 gespecialiseerde regionale re-integratieadviseurs en arbeidsdeskundigen met veel (UWV-) ervaring en arbeidsmarktkennis in de genoemde regio's.
 
Arbeidsdeskundig onderzoek
Een van uw medewerkers is niet langer in staat om zijn of haar werk (volledig) te doen verplicht de Wet Verbetering Poortwachter u als werkgever de mogelijkheden van uw arbeidsongeschikte medewerker uitvoerig te onderzoeken en te benutten. Dit kunt u doen middels een arbeidsdeskundige onderzoek. Het onderzoek geeft u duidelijkheid welke re-integratie mogelijkheden er voor uw medewerker zijn. Met de conclusies en adviezen in het rapport kunt u tevens vaststellen of u de juiste stappen heeft ondernomen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Een onderzoek bestaat uit een gesprek met werkgever, medewerker, eindgesprek en een uitgebreide rapportage.
 
2e spoor re-integratie
Wanneer een 1e spoor traject geen of onvoldoende mogelijkheden biedt, is inzet van een 2e spoor traject vaak gewenst. Dit betekent dat vooraf een persoonlijk trajectplan wordt opgesteld, waarin volledig wordt beschreven welke stappen met uw medewerker worden genomen. Gedurende het traject, waarbij de medewerker in dienst blijft van de werkgever, worden op basis van competenties en mogelijkheden van de medewerker, middelen ingezet om uw medewerker zo snel mogelijk aan een nieuwe baan te helpen. MCZ levert altijd maatwerk!
 
Outplacement
Wanneer de arbeidsrelatie met uw werknemer moet worden beëindigd, biedt een outplacementtraject uitkomst. Dit betekent dat vooraf een persoonlijk trajectplan wordt opgesteld, waarin volledig wordt beschreven welke stappen met uw medewerker worden genomen. Gedurende het traject worden, op basis van competenties en mogelijkheden van uw medewerker, middelen ingezet om de medewerker zo snel mogelijk aan een nieuwe baan te helpen.
 
Contact met MCZ
Meer weten over MCZ? Lees dan ook het interview met arbeidsdeskundige Koen van Geesbergen of zoek direct contact

Logo bedrijf
Re-integratie Tweede Spoor  Re-integratie UWV  Werkfit Maken  Naar Werk  Outplacement  Loopbaanbegeleiding  Haalbaarheidsonderzoek 2e Spoor 
Adres Daviottenweg 40
Postcode 5222 BH Den Bosch
Werkgebied Landelijk
Telefoon 088-0223888
Website https://www.amplooi.nl/vestigingen/den-bosch/
E-mail info@amplooi.nl
Contactpersoon Leo van Gent
LinkedinBekijk het profiel
Beoordeling/ Keurmerk Blik op Werk Keurmerk
Contact opnemen

Amplooi - de kortste weg naar duurzaam werk


Amplooi is een landelijke specialist in arbeidsmobiliteit. Met ruim 35 enthousiaste mobiliteitsexperts en arbeidsmakelaars helpen wij werknemers op het gebied van re-integratie, outplacement en loopbaancoaching. Dit doen we zowel voor werknemers met een loopbaanvraagstuk alsvoor werknemers die langdurig verzuimen of onverhoopt boventallig zijn geworden.

Amplooi gaat uit van een balans tussen maatschappelijk bewustzijn en zakelijke effectiviteit. We kijken daarom niet alleen naar de menselijke kant van het verhaal, maar houden ook het eindresultaat scherp voor ogen. Naar onze klanten zijn we transparant over de voortgang en de resultaten. Via een goed beveiligde online portal kunnen dossiers te allen tijde worden bekeken.

Ons plaatsingspercentage is bovengemiddeld hoog (48% bij re-integratie en 68% bij outplacement). Daarnaast helpt Amplooi ook loonsancties van het UWV in 2e spoortrajecten te voorkómen door deskundige en hoogwaardige rapportages. Ook bij loopbaancoaching staat de mens centraal en zorgen we altijd voor individueel maatwerk en persoonlijke begeleiding door een coach uit de regio. Mede hierdoor wordt onze kwaliteit met 3 sterren beoordeeld bij het Blik Op Werk-keurmerk.
 
 
 

Logo bedrijf
Re-integratie Tweede Spoor  Re-integratie Eerste Spoor  Verzuimbegeleiding  Wet Poortwachter  Loopbaanbegeleiding  Outplacement 
Adres Koningsweg 73
Postcode 5211 BH Den Bosch
Werkgebied Werkzaam in de regio's Den Bosch, Tilburg, Breda, Eindhoven en Nijmegen
Telefoon 06-39193724
Website https://aandacht-vrm.nl/
E-mail yvonne@aandacht-vrm.nl
Contactpersoon Yvonne Hoosemans
Beoordeling/ Keurmerk Aangesloten bij het Register Specialistisch Casemanagement
Contact opnemen

Aandacht Verzuimbegeleiding en Re-integratie biedt ondersteuning en advies in de processen rondom re-integratie en ziekteverzuim. 

Door onze jarenlange ervaring in het begeleiden en adviseren van mensen kunnen we goed inschatten welke hulp het beste bij ze past en hoe deze in te zetten. Samenwerken staat centraal binnen de begeleiding die we geven. Mensen helpen en ze zien groeien in hun persoonlijke ontwikkeling gericht op de toekomst is wat ons motiveert om dit werk te doen.      

Tijdens de begeleiding van een werknemer zorgen we ervoor dat er korte lijnen zijn met Casemanager, Hr-manager of Leidinggevende. Dit zorgt ervoor dat het proces op de juiste manier wordt doorlopen en dat duidelijk is hoe het traject verloopt en of er aandachtpunten zijn die actie vereisen. Voorkomen dat er sancties volgen voor zowel werkgever als werknemer speelt aan de achterkant altijd een rol.

  

2e spoor Re-integratie en Outplacement

Doel: Het vinden van een ander passend en geschikte baan buiten de eigen werkgever.

Tijdens de begeleiding van werknemers in een 2e spoor- (of outplacement) re-integratie traject is het slagen van een dergelijk proces afhankelijk van diverse factoren. Om de kans van slagen te vergroten wordt er meegedacht in kansen voor de werknemer en zetten we hiervoor graag ons eigen netwerk in. De bedrijven waarmee we zaken doen staan open voor mensen vanuit een verzuimsituatie en krijgen uitleg over de voordelen en mogelijkheden. Hierbij wordt geschakeld met beide partijen om, indien gewenst, tijdelijk te komen tot een proefplaatsing of detachering. Op deze manier kan goed worden onderzocht of de functie inderdaad passend en geschikt is voor de werknemer. Het doel hiervan is uiteindelijk het aanbieden van een duurzame arbeidsovereenkomst. 

De geboden ondersteuning aan de werknemer is gericht op de volgende onderdelen:

 • Begeleiding bij de fases van verandering en het verwerken van het verlies van de huidige baan. 
 • Het opstellen van een persoonsprofiel d.m.v. diverse zelfonderzoeken. Kwaliteiten, loopbaanwaarden en motivatoren. 
 • Het opstellen van een eigentijds cv.
 • Vertalen van het persoonsprofiel naar het benoemen van passende en geschikte functies.
 • Onderzoeken van kansen op de arbeidsmarkt, waar liggen de grootste kansen?
 • Het uitzetten van acties om concrete kansen te benutten.
 • Het inzetten van het persoonlijke netwerk.
 • Ondersteuning bij job-hunten en vacatureresearch.
 • Ondersteuning bij sollicitatieactiviteiten.
 • Opstellen motivatiebrief.
 • Voorbereiding telefonisch nabellen n.a.v. uitgevoerde sollicitaties.
 • Voorbereiding op het sollicitatiegesprek.
 • Ondersteuning en advies aan mogelijk nieuwe werkgever en de bemiddeling tussen beide werkgevers. 

Verzuimbegeleiding en advies

Doel: Terugdringen en verminderen van verzuim, Inzicht krijgen in de redenen van verzuim, procesbewaking wettelijke verplichtingen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter

Vanuit onze rol als geregistreerd casemanager verzuim zijn we op de hoogte van de wettelijke rechten en plichten (Wet Verbetering Poortwachter) en zullen we niet schromen onze kennis hiervan in te zetten op het moment dat dit noodzakelijk en gewenst is. Door onze ervaring bij het geven van ondersteuning in zowel spoor 1 als spoor 2 leidt dit tot extra diepgang in de begeleiding binnen een re-integratie- of verzuimtraject. 

Werkgevers en leidinggevenden begeleiden we graag op een persoonlijke en doortastende wijze. Het doel van deze begeleiding is altijd het terugdringen van het verzuim binnen de organisatie en hiermee het reduceren van de kosten die een verzuimende medewerker met zich meebrengt. Aandacht geven en korte lijnen onderhouden tijdens de begeleiding van de medewerker draagt bij aan een grotere kans op terugkeer naar eigen werk en een grotere kans op werkgeluk. Binnen dit proces zal worden meegedacht in het ontwikkelen van kansen en mogelijkheden en het op de juiste manier doorlopen van de wettelijke stappen. Het onderhouden van contact met alle disciplines die onderdeel zijn binnen dit proces zoals bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, arbodienst en re-integratieadviseur maakt het proces compleet. 

Kennissessie basiskennis Wet Verbetering Poortwachter

Om ervoor te zorgen dat binnen het bedrijf de neuzen dezelfde kant op staan heeft Aandacht Verzuimbegeleiding en Re-integratie een training ontwikkeld voor iedereen die te maken heeft met een verzuimproces. Regelmatig komt het voor dat leidinggevenden ook de rol van casemanager krijgen toebedeeld. Dan is het belangrijk dat het duidelijk is welke stappen noodzakelijk zijn en ook wat de consequenties zijn bij het niet naleven van de wettelijke regels. 

Onderdelen die in deze training aan bod komen zijn:

 • Basiskennis verzuim, re-integratie en arbeidsongeschiktheid.
 • Wet Verbetering Poortwachter de eerste 104 weken.
 • Wet verbetering Poortwachter en de inspanningsverplichtingen.
 • Wat als de medewerker niet meewerkt?
 • Wat als het re-integratie proces stagneert.
 • Procedure WIA-aanvraag.
 • Top 7 loonsancties.
 • Rollen en verantwoordelijkheden van de diverse disciplines.Aandacht Verzuimbegeleiding en Re-integratie is werkzaam in de regio's Den Bosch, Tilburg, Breda, Eindhoven en Nijmegen. Neem gerust contact op voor een vrijblijvend advies of gesprek. Via onze website vindt u meer informatie.