re-integratie kiezen logo

Werkfit Maken specialisten in de regio Amersfoort

Mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering of een Ziektewetuitkering van het UWV komen in aanmerking voor een Werkfit Maken traject. Werkfit Maken is gericht op het versterken van de werknemersvaardigheden, het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit en het verkennen van de arbeidsmarkt. Vind hier re-integratiebureaus voor de begeleiding van een UWV Werkfit traject. 


Logo bedrijf
Re-integratie UWV  Werkfit Maken  Naar Werk  Loopbaanbegeleiding  Outplacement  Tweede Spoor  Derde Spoor  Re-integratie Verzekeraars 
Adres Didopad 14
Postcode 3813 BT Amersfoort
Telefoon 06-13451917
Website https://www.oogvoorwerk.nl
E-mail info@oogvoorwerk.nl
Contactpersoon Hans Meyer
LinkedinBekijk het profiel
Beoordeling/ Keurmerk NOLOC Register Loopbaanprofessional. In 2019 heeft onderzoeksbureau Veldwerk Optimaal een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Het gemiddeld rapportcijfer is 8,8. Op onze website kunt u het hele rapport inzien.
Contact opnemen
Persoonlijke re-integratiebegeleiding met Oog voor werK

Hoe ziet het re-integratietraject eruit
Bij Oog voor werK beginnen we re-integratie 2e spoor altijd met een intakegesprek. Daarbij worden de mogelijkheden van plaatsing intern of extern onderzocht en het Plan van Aanpak besproken. Vervolgens stellen we een Werkplan op die ondertekend wordt door de medewerker. Als u als werkgever een beroep op ons doet dan sturen wij u het Werkplan tezamen met een offerte. Bij akkoord starten we direct met de uitvoering. Periodiek sturen wij u een voortgangsrapportage met als doel om de werknemer zo snel als mogelijk naar een nieuwe werkplek te begeleiden. Daarbij werken we samen met de Arbodienst, casemanager en het UWV.Oog voor werK 
Bij Oog voor werK begeleidt één coach de re-integratiekandidaat die om de twee weken individuele gesprekken voert met de kandidaat. Samen onderzoeken we de mogelijkheden, sterktes en kansen. Het uitgangspunt is altijd werk dat bij de talenten en mogelijkheden van de re-integratiekandidaat past. Wij zijn mensgericht maar zonder het resultaat uit het oog te verliezen. Professioneel en betrokken zijn de kernwoorden waarmee onze kandidaten Oog voor werK typeren.
Oog voor werK heeft een overeenkomst met het UWV voor het uitvoeren van de re-integratie diensten; ' Werkfit maken' en 'Naar Werk '.

Klanttevredenheid 
We zijn trots op ons klanttevredenheidscijfer van 8,8. Op de website van Oog voor werK kunt u het Tevredenheidsonderzoek 2019 in zijn geheel bekijken. Spreekt het bovenstaande u aan of heeft u misschien vragen? Neem dan vooral contact met ons op voor een afspraak, bijvoorbeeld via het contactformulier op deze pagina. In het kennismakingsgesprek is alle gelegenheid uw re-integratievragen specifiek en concreet te beantwoorden. 

Logo Noloc Register Loopbaan Professional    

Logo bedrijf
Re-integratie Tweede Spoor  Re-integratie UWV  Werkfit Maken  Naar Werk  Outplacement  Loopbaanbegeleiding  Haalbaarheidsonderzoek 2e Spoor 
Adres Piet Mondriaanplein 13
Postcode 3812 GZ Amersfoort
Telefoon 088-0223888
Website https://www.amplooi.nl
E-mail info@amplooi.nl
Contactpersoon Martine Thomassen
Beoordeling/ Keurmerk Blik op Werk Keurmerk
Contact opnemen

Amplooi - de kortste weg naar duurzaam werk


Amplooi is een landelijke specialist in arbeidsmobiliteit. Met ruim 35 enthousiaste mobiliteitsexperts en arbeidsmakelaars helpen wij werknemers op het gebied van re-integratie, outplacement en loopbaancoaching. Dit doen we zowel voor werknemers met een loopbaanvraagstuk alsvoor werknemers die langdurig verzuimen of onverhoopt boventallig zijn geworden.

Amplooi gaat uit van een balans tussen maatschappelijk bewustzijn en zakelijke effectiviteit. We kijken daarom niet alleen naar de menselijke kant van het verhaal, maar houden ook het eindresultaat scherp voor ogen. Naar onze klanten zijn we transparant over de voortgang en de resultaten. Via een goed beveiligde online portal kunnen dossiers te allen tijde worden bekeken.

Ons plaatsingspercentage is bovengemiddeld hoog (48% bij re-integratie en 68% bij outplacement). Daarnaast helpt Amplooi ook loonsancties van het UWV in 2e spoortrajecten te voorkómen door deskundige en hoogwaardige rapportages. Ook bij loopbaancoaching staat de mens centraal en zorgen we altijd voor individueel maatwerk en persoonlijke begeleiding door een coach uit de regio. Mede hierdoor wordt onze kwaliteit met 3 sterren beoordeeld bij het Blik Op Werk-keurmerk.