re-integratie kiezen logo

Re-integratiebedrijven in de regio Sittard-Geleen

Vind een re-integratiebureau in Sittard-Geleen voor begeleiding van uw re-integratietraject. U kunt re-integratiebureaus vergelijken op basis van heldere bedrijfspresentaties, specialiteiten, keurmerken, beoordelingen en LinkedIn-profielen.


Logo bedrijf
Re-integratie Tweede Spoor   Re-integratie Derde Spoor   Re-integratie UWV   Begeleiding van mensen met darmklachten   Begeleiding van mensen met reuma   
Adres Parklaan 2A
Postcode 6131 KG Sittard
Telefoon 046-8200992
Website http://www.alerthrsolutions.nl
E-mail info@alerthrsolutions.nl
Contact opnemen

Alert HR Solutions

Alert HR Solutions is uw pro-actief partner op het gebied van re-integratie. Met verschillende expertises kunnen we uw re-integratietrajecten ondersteunen waar dat nodig is. Hieronder leest u meer over een aantal van onze re-integratiediensten. 

Spoor 2 Re-integratie
Alert HR Solutions brengt samen met u de actuele re-integratiesituatie in kaart en geeft concreet advies over de te nemen stappen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter en het Spoor 2 traject. Met de werknemer stellen we een begeleidingsplan op naar (nieuw) passend werk. We dragen zorg voor een gedegen dossiervorming en efficiënte communicatie met alle betrokken partijen.

Spoor 3 Re-integratie
Bij Spoor 3 krijgt uw (ex)werknemer na de gebruikelijke 2 jaar van arbeidsongeschiktheid een WGA uitkering. Met onze Spoor 3 trajecten laten we uw werknemers op de efficiëntste manier weer participeren op de arbeidsmarkt waarbij we streven naar een duurzaam resultaat. Uw (ex)werknemer krijgt niet alleen een beter toekomstperspectief door actief te participeren, maar u zorgt tegelijkertijd ook voor goed werkgeverschap en maatschappelijke betrokkenheid. Daarnaast kan Alert HR Solutions uw financiële gevolgen fors beperken. 
 
UWV Re-integratie
Alert HR Solutions heeft ruime ervaring en kennis met het werken van Wajongers, een zeer diverse doelgroep. Er zijn tal van voordelen om Wajong werknemers in dienst te nemen. Het belangrijkste is natuurlijk dat de Wajonger weer deel kan
gaan uitmaken van de arbeidsmarkt. Maar als werkgevers draagt u ook bij aan een goed imago. Verder is het sociaal rendement extra groot door de waardering van klanten en prospects. 


Darm- en reumaklachten

Alert HR Solutions heeft ervaring met het begeleiden van mensen met darmklachten (ziekte van Crohn/colitis ulcerosa). Ook begeleiden we veel mensen met reuma gerelateerde klachten.

Het hoofdkantoor van Alert HR Solutions is gevestigd in Sittard. Daarnaast hebben we locaties in Heerlen en Maastricht. 


Logo bedrijf
Re-integratie na Kanker en andere Chronische Ziektes   Re-integratie Tweede Spoor   Re-integratie Eerste Spoor   Re-integratie UWV   E-learning  
Adres Betuwestraat 29
Postcode 6137 KB Sittard-Geleen
Telefoon 043-3020233
Website https://www.dosomegood.nl
E-mail aan@dosomegood.nl
Contactpersoon Hugo Lemmens
LinkedinBekijk het profiel
Contact opnemen

Do Some Good

Re-integratie na kanker en andere ingrijpende chronische ziektes

Do Some Good bewijst al sinds 2008 dat re-integratie na kanker een positieve ervaring kan zijn voor werknemer en werkgever. Do Some Good is actief op het gebied van re-integratie en helpt werknemers en werkgevers bij terugkeer naar eigen werk (spoor 1), ander werk/andere werkgever (spoor 2) en vanuit een WGA-situatie naar nieuw werk (spoor 3). 
 
Academische Ziekenhuizen / Maastricht UMC
Wij werken samen met oncologische afdelingen van meerdere academische ziekenhuizen en van de oncologische afdeling van het MUMC zijn we sinds 2008 de vaste re-integratie-adviseur voor hun patiënten. We verzorgen regelmatig gastcolleges op het vlak van kanker en werk bij verschillende studierichtingen op de Hogeschool Zuyd.
 
Welke werknemers in welke situaties
Wij richten ons op iedereen die ondersteund wil worden bij de opbouw van zijn of haar arbeidsbelastbaarheid. Vaak betreft dit de volgende situaties:

• werknemer die start met re-integratie vanuit een (nog) niet stabiele gezondheidssituatie (ziekte is progressief, niet te genezen of behandeling is palliatief);
• werknemer heeft nog te maken met behandelingen of er volgen nog behandelingen/ingrepen;
• werknemer heeft te maken met een (nog) beperkte of sterk wisselende belastbaarheid;
• werknemer is al langer bezig met re-integreren, zou eigenlijk vooruit moeten komen, maar komt niet verder; 
• er spelen bij de werknemer zaken als: grote onzekerheid, alleenstaand, e.d.;
• er spelen bij de werkgever zaken als: re-organisatie waardoor functie vervalt, functie verandert, e.d. 

Focus op alleen ingrijpende ziektes 
Wij kiezen ervoor om ons alleen bezig te houden met de problematiek rondom re-integratie van werknemers met ingrijpende ziektes. Onze ervaring wordt hierdoor steeds groter en wij hebben daardoor tools en methodieken kunnen ontwikkelen, die beschikbaar zijn voor anderen, zodat zoveel mogelijk werknemers de kans hebben om op een plezierige en succesvolle manier te re-integreren. Daarbij maken wij dankbaar gebruik van onze eigen ervaringsdeskundigheid.  
 
Vele voordelen door blended coaching 
Wij vullen onze ondersteuning 'blended' in. Hiermee bedoelen we dat verschillende werkvormen van coaching (via ontmoeting, telefoon, video, e-mail, e.d.) afwisselend ingezet worden, gecombineerd met e-learning en e-trainingsprogramma's al naar gelang de behoefte en het beoogde effect. Hierdoor kunnen wij in een korter tijdsbestek meer realiseren en dit zorgt ervoor dat een werknemer ons niet (altijd) hoeft te ontmoeten om ondersteund te worden. Dit bespaart de werknemer energie en tijd en het maakt het mogelijk dat we werknemers ongeacht de afstand tot de coach vooruit kunnen helpen. 
 
Do Some Good coaches zijn senior coaches
Onze coaches zijn zeer ervaren begeleiders die de betreffende problematiek van dichtbij meegemaakt hebben, waardoor zij goed kunnen aansluiten op de belevingswereld van de werknemer. Onze coaches steunen op een ruime coachingservaring en alle Do Some Goodcoaches hanteren dezelfde aanpak als het aankomt op hoe te komen tot een duurzame arbeidsbelastbaarheid. Coaches worden hiertoe opgeleid en hierop gecoached. 
 
Opbouwen & samenwerken
Wij leren de werknemer zijn of haar opbouw van de arbeidsbelastbaarheid zelf te managen en hierover op een concrete wijze te communiceren met de werkgever. De werkgever kan ondersteund worden via e-learingmodules om zelf ook coachend te kunnen optreden tijdens de contactmomenten met de werknemer. We zorgen ervoor dat van werknemer en werkgever de neuzen in dezelfde richting staan, waardoor de gezamenlijke verantwoordelijkheid op een optimale manier ingevuld wordt.