re-integratie kiezen logo

Logo bedrijf
Re-integratie bij Verslaving  Re-integratie UWV  Werkfit Maken  Loopbaanbegeleiding  Re-integratie Gemeente  Re-integratie Psychische Klachten 
Adres Rozenhof 33 -301
Postcode 3311 JT Dordrecht
Telefoon 078-645 8300
Website https://ruischcoaching.com
E-mail verder@ruischcoaching.com
Contact opnemen

Ruischcoaching

Ruischcoaching Recovery en Re-integratie is hét integratiebureau voor mensen die in herstel zijn van een verslaving


Wij geloven in de kracht van ervaringsdeskundigheid: niemand begrijpt namelijk beter wat een verslaving inhoudt, dan iemand die het zelf heeft ondervonden. Daarom zijn onze coaches hoogopgeleid en ervaringsdeskundig: zij kennen de dynamiek van de ziekte verslaving en weten de cliënt te confronteren en ondersteunen. Met gerichte aandacht lopen we mee in het herstelproces, sturen we bij waar nodig en helpen we cliënten hun plek te vinden op de arbeidsmarkt. Ook begeleiden we mensen in actieve verslaving naar de juiste behandeling. Ruischcoaching Recovery en Re-integratie is een landelijk opererend re-integratiebureau, die zich in de kern richt op mensen die in herstel zijn van een verslaving. Sinds 2009 begeleiden wij jaarlijks honderden cliënten na opname in de kliniek, met duurzaam maatschappelijk herstel. Dit doen wij in opdracht van het UWV, werkgevers of gemeenten Ruischcoaching heeft samenwerkingsverbanden met klinieken en behandelaren in het binnen- en buitenland.  

Screening en Plan van Aanpak

We starten met een inhoudelijke screening. Op basis daarvan wordt een Plan van Aanpak gemaakt. We zorgen voor duidelijkheid aan het begin van het traject t.a.v. de verantwoordelijkheden van werkgever, werknemer en RIB en evalueren per kwartaal en zonodig vaker om de voortgang te behouden. Goede afstemming en open communicatie zijn belangrijke voorwaarden voor het slagen van het traject. Een verslaafde werknemer is vaak gewend om te manipuleren. Naast verslaving is er vaak sprake van co-morbiditeit. Weten wanneer er sprake is van zelfsabotage of wanneer er een beroep moet worden gedaan op een behandelaar, vraagt een goede afweging. Als iemand in actieve verslaving is, is het niet eenvoudig om een gesprek te voeren en vervolgens ook de juiste stappen te zetten. Een verslaafde en een niet-verslaafde spreken soms een compleet andere taal. Daarom zet Ruischcoaching ervaringsdeskundigheid in. Als je dezelfde taal spreekt, ben je sneller bij de essentie. 

Herstelcoaching

Terugval hoort bij de ziekte verslaving. Zo'n 70% van de mensen die in herstel zijn van een verslaving valt terug, waarvan de helft binnen een jaar. Goede nazorg is de sleutel tot succes, maar in plaats daarvan worden verslavingszorginstellingen juist steeds verder gekort in het budget. Om een solide basis te leggen in herstel, kan Ruischcoaching helpen. Er wordt gestart met het maken van een terugvalpreventieplan en een goede dag- en weekstructuur, gericht op het opbouwen van de algehele draagkracht. Er is aandacht voor alle levensgebieden; de financiën, de fysieke gesteldheid, de verschillende emoties, gezonde relaties en zingeving. Daarnaast zijn er activiteiten die bijdragen aan een goed herstel. Kortom: er is veel werk voor de verslaafde in herstel. De begeleiding bouwt verder op wat in de kliniek is aangeboden, daarnaast worden verschillende technieken en instrumenten ingezet die passen bij de persoon en de behoefte, zodat congruentie ontstaat tussen denken, voelen en handelen. 

Loopbaancoaching

Een volgende stap om verder te komen is te (her)ontdekken wie je bent, wat je kunt en wat je wilt. Er moet een nieuw fundament gelegd worden, waarop je jouw werkzame leven kunt gaan opbouwen. Een belangrijk onderdeel van elk traject is dus om nieuwe inzichten te verkrijgen over mogelijkheden en belemmeringen. Veel mensen hebben op een te hoog of een te laag niveau gewerkt. Ze zijn op een plek terecht gekomen waarbij ze de verslaving konden hanteren. Als iemand niet meer gebruikt is een heroriëntatie van het grootste belang, anders is de kans op een nieuwe terugval aanzienlijk. Dit wordt gedaan door middel van onder andere een onderzoek naar: kwaliteiten, valkuilen, vaardigheden en belemmeringen, motivatiebronnen, waarden en drijfveren, ambitie, (zelf)vertrouwen, persoonlijke effectiviteit, status, erkenning, en hoe e.e.a. zich verhoudt tot het herstelproces Leren omgaan met balans en energie, openheid en eerlijkheid. Daarbij heeft de één een rem, en de ander juist een zetje nodig. 

Lifestyle/Interventie

Er zijn alle mogelijke leefstijltrainingen, maar de verslaafde werknemer zal zich waarschijnlijk daarvoor niet aanmelden. De klachten die er zijn, blijven vaak verborgen achter andere problemen, bijvoorbeeld; relatie- en/of financiële problemen en psychische problematiek. Ontkenning is onderdeel van de ziekte. Als het echter niet duidelijk is dat het over verslaving gaat, kan er geen oplossing gevonden worden. (En blijkt de inzet van andere instrumenten tevergeefs te zijn) Een van onze producten heeft te maken met het bespreekbaar maken van doseringsproblematiek binnen de werksituatie. Bij een aantal mensen kan uiteindelijk uitval voorkomen worden door tijdig het onderwerp aan de orde te stellen in de vorm van een interventie.