re-integratie kiezen logo

Logo bedrijf
Re-integratie Tweede spoor  Eerste spoor  Arbeidsdeskundig onderzoek  Re-integratie Psychische klachten  Wet Poortwachter  Burn-Out  Loopbaanbegeleiding  Outplacement  Re-integratie bij Ondernemerschap  Beroepskeuze 
Adres Kennedyplein 200
Postcode 5611 ZT Eindhoven
Werkgebied Breda, Tilburg, Den Bosch, Roermond, Heerlen, Maastricht
Telefoon 040-2455559
Website https://www.loopbaancentrum.nl/
E-mail info@loopbaancentrum.nl
Contactpersoon Toine Werst
Beoordeling/ Keurmerk NOLOC, NVvA, SRA en Register BKA
Contact opnemen

Vestigingen

 • Eindhoven  
 • Loopbaan Centrum Nederland

  Een nieuw perspectief bij arbeidsbeperkingen

  Loopbaan Centrum Nederland (LCN) biedt sinds 1995 diensten op het vlak van mens, werk en inkomen. Onze drijfveer en missie is om mét mensen en organisaties te zorgen voor een optimale match tussen mens en arbeid in iedere fase van de loopbaan. Bij gezondheid en welbevinden maar ook wanneer er sprake is van ziekte of een arbeidsbeperking. Daar zijn we goed in omdat we zowel loopbaanadviseur als arbeidsdeskundige zijn. Met kennis van mensen, keuzeprocessen, de arbeidsmarkt en de wereld van beroepen en opleidingen. Maar ook met verstand van belasting en belastbaarheid en van wetgeving bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Laten we eens kennismaken en bespreken wat we voor uw organisatie  en voor uw cliënten of werknemers kunnen betekenen!

  Re-integratie intern (spoor 1)

  Bij verzuim van een werknemer is het zaak om snel adequaat actie te ondernemen. Hoe langer het verzuim duurt, hoe moeizamer de terugkeer naar werk wordt en hoe hoger de kosten zijn voor de werkgever. Als werkgever wordt u bijgestaan door een bedrijfsarts die periodiek vaststelt wat de belastbaarheid van de werknemer is en advies geeft over opbouw in uren. In aanvulling hierop geeft een arbeidsdeskundige advies over duurzame werkhervatting in passend (gemaakt) werk. Ook niet direct aan het verzuim gerelateerde belemmeringen, bijvoorbeeld een belastende thuissituatie of conflicten op de werkplek, krijgen daarbij aandacht. Waar een bedrijfsarts denkt in beperkingen (wat kan de werknemer nog niet), denkt onze arbeidsdeskundige in mogelijkheden! Wat kan de verzuimende werknemer met zijn beperking voor werkzaamheden verrichten?

   Re-integratie extern (spoor 2)

  Wanneer duidelijk wordt dat terugkeer in (aangepast) eigen werk van een zieke werknemer niet mogelijk is, zijn werkgever en werknemer vanuit de WVP verplicht om te onderzoeken wat andere passende functies zijn binnen de eigen organisatie. Als blijkt, veelal na een arbeidsdeskundig onderzoek, dat deze interne mogelijkheden er niet structureel en duurzaam zijn dan is re-integratie extern (spoor 2) aan de orde. De werkgever faciliteert de werknemer in dit geval bij het verwerven van passend werk bij een andere werkgever. Detachering bij een andere werkgever is hierbij een optie. Trajectfasen en thema's binnen dit traject zijn:

  1. Intakegesprek met kennismaking en afstemming van verwachtingen 
  2. Opstellen van een re-integratieplan
  3. Opstellen van een  persoonsprofiel a.d.h.v. een loopbaanassessment
  4. Bepalen van de loopbaanfocus en opstellen  zoekprofiel
  5. Training solliciteren en netwerken (CV, brief, sollicitatiegesprek, netwerken)
  6. Jobhunting en begeleiding bij solliciteren en netwerken
  7. Nazorg bij plaatsing (detachering of permanent)
  8. Ondersteuning bij WIA-keuring.

  Een re-integratietraject kan afhankelijk van individuele omstandigheden variëren in duur en intensiteit. Neem eens contact op om de mogelijkheden te bespreken waarna we u een voorstel op maat bieden.

  Loopbaanadvies en -coaching

  Wij adviseren en begeleiden uw werknemers of cliënten die hun loopbaanpad willen of moeten verleggen. Een loopbaantraject geeft inzicht in kwaliteiten en persoonlijkheid en in interesses en drijfveren. Op basis van een realistisch zelfbeeld ondersteunen we de kandidaat bij het komen tot een passende beroeps-/functiekeuze. Ons motto daarbij is 'hoe concreter, hoe beter'. Het gaat er niet alleen om het loopbaandoel helder voor ogen krijgen maar ook om het komen tot een actieplan gericht op het bereiken van het gestelde loopbaandoel. Als daar bij- of omscholing voor nodig is geven we hier advies over en bieden we begeleiding bij het komen tot een opleidingskeuze. Omdat wij loopbaanadviseur én arbeidsdeskundige zijn, zijn wij bij uitstek de partij voor loopbaanadvies en -coaching voor mensen met een beperking of handicap.

  Outplacement

  Outplacement heeft als doel uw werknemer te begeleiden naar een functie buiten de eigen organisatie die goed past bij zijn of haar drijfveren en kernkwaliteiten. Outplacement is altijd maatwerk en kan in duur variëren van 3 tot 12 maanden. Neem contact op voor het maken van een afspraak waarna wij u een voorstel op maat doen. Er is een traject voor ieder budget.

  Het programma is modulair opgebouwd en kent de volgende fasen/modulen:

  1. Omgaan met (dreigend) baanverlies
  2. Verhelderen persoonlijk profiel en bepalen loopbaanfocus
  3. Training en begeleiding bij solliciteren en netwerken
  4. Jobhunting en bemiddeling naar werk
  5. Nazorg (na de start in een nieuwe functie)