re-integratie kiezen logo

Logo bedrijf
Re-integratie Tweede Spoor  Re-integratie Eerste Spoor  Burn-Out  Loopbaanbegeleiding  Outplacement  Re-integratie naar Ondernemerschap  Wet Poortwachter 
Adres Heinoseweg 12
Postcode 8102 RN Raalte
Werkgebied Buitengebied van Raalte, regio Zwolle / Deventer
Telefoon 0572-392766
Website https://kompaszie.com/
E-mail andre@kompaszie.com
Contactpersoon André van der Vegt, Marja van Aggelen
Beoordeling/ Keurmerk NOLOC gecertificieerd
Contact opnemen

Vestigingen

 • Raalte  
 • Kompaszie

  Zoekt u als werkgever naar een passende oplossing voor de inzetbaarheid van uw werknemer, binnen of buiten uw organisatie? Onze re-integratiebegeleiding biedt uitkomst voor beide partijen. Onze begeleiding vindt plaats op onze natuurlijke locatie in de buurt van Raalte. Goed bereikbaar vanuit Deventer, Zwolle, Salland e.v.


  Re-integratiebegeleiding Kompaszie

  Kompaszie heeft uitgebreide ervaring met begeleiding van medewerkers vanuit de ziektewet.  Met name in het veel voorkomende geval wanneer de feitelijke belemmering bestaat uit energieproblemen, waar dan ook door veroorzaakt. Zoals in geval van (dreigende) burnout kenmerken.

  Toegevoegde waarde van onze Eerste Spoor begeleiding

  Onze ervaring leert dat terugkeer naar werk sneller plaatsvindt wanneer al vroeg in het traject onze interventie wordt ingezet. Gedurende het eerste jaar van de ziektewet vindt deze begeleiding plaats in het kader van Re-integratie Eerste Spoor. Werkgevers zien dat het vroegtijdig inzetten van de begeleiding door Kompaszie het er bij medewerkers toe leidt dat al in een heel vroeg stadium in het ziekteproces de gezonde inspiratie in het werk weer terugkeert. Soms zelfs preventief. In onze aanpak hebben we specifiek aandacht voor karaktereigenschappen en reactiepatronen die van invloed zijn op de energiehuishouding. En ook voor factoren en werkomstandigheden die energie kosten en/of juist inspiratie opleveren.

  Maar ook besteden we aandacht aan wat je belangrijk vindt in het werk en welke je natuurlijke talenten zijn tegenover aangeleerde (overlevings-)vaardigheden. En waar gaat je aandacht als van zelf naar uit. We zetten daarnaast expliciet in op het vergroten/ herwinnen van het zelfvertrouwen.

  Eerste Spoor / Tweede Spoor 

  Persoonlijke ontwikkeling maakt nadrukkelijk onderdeel uit van onze begeleiding. In het kader van onze tweede spoortrajecten blijkt dat ongeveer in de helft van onze trajecten medewerkers als gevolg van de nieuwverworven inzichten en een andere attitude in het werk toch prima, of juist beter, blijken te kunnen functioneren bij de actuele werkgever. Anderzijds draagt het ontwikkeltraject ook aanzienlijk bij aan het verwerven van een helder profiel voor externe oriëntatie op de arbeidsmarkt. Doordat onze werkwijze zowel effectief is voor re-integratie binnen de actuele organisatie als ook voor de externe oriëntatie kunnen we kort voor het einde traject flexibel en effectief schakelen tussen gezond, geïnspireerd werken bij de actuele werkgever of extern solliciteren.

  Tweede Spoor

  We gaan er met alle vertrouwen voor dat uw medewerker binnen een half jaar een geschikte werkplek vindt met gezonde arbeidsmarktperspectieven. Van de deelnemers aan onze trajecten had 80% binnen een termijn van vier tot zes maanden passend werk. Deze termijn kunnen we niet voor honderd procent garanderen voor elke werknemer. Onze prijsstelling baseren we echter wel op deze termijn. Voor het enkele geval dat een passende baan niet binnen zes maanden gerealiseerd is, zetten we onze begeleiding door. Totdat het gezonde loopbaanperspectief gevonden is. Zonder extra kosten in rekening te brengen.

  Gezamenlijk belang als uitgangspunt

  Als werkgever kun u erop rekenen dat we in loopbaantrajecten voor werknemers het gezamenlijke belang van beide partijen als uitgangspunt nemen. Onze ervaring is dat dit belang altijd te vinden is. Het formuleren van dit gezamenlijk belang draagt bij aan de synergie en effectiviteit van het traject.

  Wat haalt uw werknemer uit het coachingstraject?

  • Nieuwe energie, meer zelfvertrouwen en een gezond, nieuw loopbaanperspectief.
  • Kennis van eigen kwaliteiten, vaardigheden en authentieke drijfveren.
  • Vrij zijn van de meest belemmerende overtuigingen/blokkades waardoor kansen toenemen.
  • Een helder arbeidsmarktprofiel waar de werknemer helemaal achter staat.
  • Een eigen sollicitatie- en netwerkplan met gebruik van nieuwe media.
  • Een onderscheidend cv en LinkedInprofiel gericht op succesvol solliciteren.
  • Handvatten om vanuit vertrouwen sollicitatie- en netwerkgesprekken te voeren.
  • Het optimaal benutten van aanwezige talenten en een succesvolle persoonlijke koers.
  • In een flexibele arbeidsmarkt duurzaam aan het werk blijven.

  Re-integratietraject opstarten

  Na een kennismakingsgesprek met uw medewerker stellen we een persoonlijk stappenplan op, waar hij of zij helemaal achter kan staan. Het stappenplan ontvangt u vervolgens als werkgever voor akkoord. In het plan staat expliciet welke gegarandeerde resultaten we gaan behalen. Na goedkeuring gaat het loopbaantraject van start. Bekijk ook onze reviews van werkgevers.