re-integratie kiezen logo

Logo bedrijf
Re-integratie Tweede Spoor  Wet Poortwachter  UWV Re-integratie  Werkfit Maken  Outplacement  Modulaire Re-integratiediensten  Haalbaarheidsonderzoek 2e Spoor 
Adres Henk Schijvenaarstraat 1
Postcode 2031 VZ Haarlem
Werkgebied Noord-Holland, Zuid-Holland, Friesland
Mobiel 06-34956278
Telefoon 085-2221315
Website https://www.atarbo.nl
E-mail mark@atreintegratie.nl
Contactpersoon Mark Hendrikx
Contact opnemen

@arbo

@arbo is gespecialiseerd in het uitvoeren van 2de spoor trajecten, outplacementtrajecten, werkfit trajecten en modulaire re-integratietrajecten. We doen er alles aan om de werknemer te helpen om weer energie en plezier terug te vinden in het werk en hem/haar weer fit aan het werk te krijgen in een functie die past bij de belastbaarheid, persoonlijke kwaliteiten en ambities van de werknemer. Door middel van persoonlijke gesprekken en testen brengen wij in kaart wie de werknemer is en wat hij/zij kan en wil. Met deze uitkomst helpen wij de werknemer bij het opstellen van een goed zoekprofiel wat in kaart brengt wat voor soort functies en bedrijven aansluiten bij de achtergrond en mogelijkheden. Onze begeleiding is persoonlijk, intensief en cliëntgericht. Vijf dagen per week staan we voor de werknemer klaar.

@arbo is een middelgroot kantoor met inmiddels drie vestigingen verspreid over Nederland. Wij hebben vestigingen in Haarlem, Rotterdam en Sneek.

Onze trajecten bestaan uit 4 fases. Elke fase leggen wij vast met een plan van aanpak en sluiten we af met een resultaat rapportage. Wij werken met een online cliënten volgsysteem. Hierin kunnen wij opdrachten geven aan de werknemer, berichten sturen en sollicitaties bijhouden. Het gehele dossier wordt in dit AVG-proof systeem vastgelegd. Ook geeft het toegang tot Jobport waarin de werknemer op eenvoudige wijze passende vacatures kan vinden. De werkgever en werknemer hebben 24/7 toegang tot dit online cliënten volgsysteem. Daarnaast rapporteert 2arbo de voortgang van cliënten maandelijks in seperate poortwachter-proof rapportages. 

Werkwijze @arbo

Fase 1: Intake

We starten met een intake van de werknemer. De intake heeft als doel om de werknemer te leren kennen, het wederzijds vertrouwen te winnen en het leren omgaan met de situatie waarin de werknemer momenteel verkeerd. Hierop volgend wordt een verslag gemaakt van de situatie. Er wordt niet alleen gekeken naar het ziektebeeld van de werknemer maar tevens naar het opleidingsniveau, ambities en de ervaring van de werknemer. 

Fase 2: Loopbaanscan

Fase 2 bestaat uit een loopbaanscan. Typische vragen die hierin gesteld worden zijn: 'Wat wil ik momenteel?', 'Wat zou ik nog meer kunnen?' of 'Wat voor werk past bij mij?'. Voor de loopbaanscan maken wij gebruik van een viertal testen:

  • Beroepskeuzetest: Wat voor werk en werkomgeving past bij jou?
  • Kerntyperingtest: Wat zijn jouw duidelijkste persoonlijkheidseigenschappen?
  • Werkwaardentest: Wat vind jij belangrijk in je werk en bedrijfscultuur?
  • Competentietest: Wat zijn jouw belangrijkste en beste competenties?

Fase 3: Solliciteren en jobhunten

In de derde fase gaat de werknemer solliciteren. Hierbij ondersteunt @arbo de werknemer. Dit gebeurt door middel van een aantal trainingen die wij 1 op 1 aan de werknemer zullen aanbieden.

  • Opstellen motivatiebrief en bouwen van het CV
  • Gespreks- en interviewtraining
  • Voorbereiding op sollicitatiegesprekken (wat voor vragen kan je verwachten, wat zijn goede en minder goede antwoorden, hoe stel je je op in het gesprek, etc.)
  • Training in alle vacatureplatforms (hoe vind je de beste relevante vacatures)
  • Netwerkcontacten benutten en uitbouwen
  • Het optimaliseren van een LinkedIn profiel

Hierna gaan we actief solliciteren. De werknemer gaat op zoek naar passende vacatures en gaat solliciteren. Dit natuurlijk weer met ondersteuning van @arbo dat ook meezoekt met de werknemer. @arbo heeft een groot netwerk aan potentiële werkgevers voor de werknemer. 

Fase 4: Doorlopende begeleiding

Het @arbo zorgt voor een doorlopende begeleiding van de werknemer. Hiervoor heeft de werknemer een vast contactpersoon. Deze is er om alle vragen van werknemers te beantwoorden (face-to-face, telefonisch, per mail of whatsapp) om hen op te weg te helpen naar nieuw ander werk, rekening houden met zijn/haar beperkingen. Dat de werknemer in energiebalans blijft is voor ons van groot belang. De begeleiding is niet alleen om de kandidaat weer actief te krijgen op de arbeidsmarkt maar ook om deze de nieuwe baan te laten behouden. Mocht binnen de termijn van 6 maanden die aangehouden wordt voor het traject de nieuwe baan toch weer afgebroken worden (bijvoorbeeld in de proeftijd), dan is er de mogelijkheid om de dienstverlening van @arbo opnieuw te starten.