re-integratie kiezen logo

Logo bedrijf
Re-integratie Tweede Spoor  Re-integratie Eerste Spoor  Verzuimbegeleiding  Wet Poortwachter  Loopbaanbegeleiding  Outplacement 
Adres Koningsweg 73
Postcode 5211 BH Den Bosch
Werkgebied Werkzaam in de regio's Den Bosch, Tilburg, Breda, Eindhoven en Nijmegen
Telefoon 06-39193724
Website https://aandacht-vrm.nl/
E-mail yvonne@aandacht-vrm.nl
Contactpersoon Yvonne Hoosemans
Beoordeling/ Keurmerk Aangesloten bij het Register Specialistisch Casemanagement
Contact opnemen

Vestigingen

 • Den Bosch  
 • Aandacht Verzuimbegeleiding en Re-integratie

  Aandacht Verzuimbegeleiding en Re-integratie biedt ondersteuning en advies in de processen rondom re-integratie en ziekteverzuim. 

  Door onze jarenlange ervaring in het begeleiden en adviseren van mensen kunnen we goed inschatten welke hulp het beste bij ze past en hoe deze in te zetten. Samenwerken staat centraal binnen de begeleiding die we geven. Mensen helpen en ze zien groeien in hun persoonlijke ontwikkeling gericht op de toekomst is wat ons motiveert om dit werk te doen.      

  Tijdens de begeleiding van een werknemer zorgen we ervoor dat er korte lijnen zijn met Casemanager, Hr-manager of Leidinggevende. Dit zorgt ervoor dat het proces op de juiste manier wordt doorlopen en dat duidelijk is hoe het traject verloopt en of er aandachtpunten zijn die actie vereisen. Voorkomen dat er sancties volgen voor zowel werkgever als werknemer speelt aan de achterkant altijd een rol.

    

  2e spoor Re-integratie en Outplacement

  Doel: Het vinden van een ander passend en geschikte baan buiten de eigen werkgever.

  Tijdens de begeleiding van werknemers in een 2e spoor- (of outplacement) re-integratie traject is het slagen van een dergelijk proces afhankelijk van diverse factoren. Om de kans van slagen te vergroten wordt er meegedacht in kansen voor de werknemer en zetten we hiervoor graag ons eigen netwerk in. De bedrijven waarmee we zaken doen staan open voor mensen vanuit een verzuimsituatie en krijgen uitleg over de voordelen en mogelijkheden. Hierbij wordt geschakeld met beide partijen om, indien gewenst, tijdelijk te komen tot een proefplaatsing of detachering. Op deze manier kan goed worden onderzocht of de functie inderdaad passend en geschikt is voor de werknemer. Het doel hiervan is uiteindelijk het aanbieden van een duurzame arbeidsovereenkomst. 

  De geboden ondersteuning aan de werknemer is gericht op de volgende onderdelen:

  • Begeleiding bij de fases van verandering en het verwerken van het verlies van de huidige baan. 
  • Het opstellen van een persoonsprofiel d.m.v. diverse zelfonderzoeken. Kwaliteiten, loopbaanwaarden en motivatoren. 
  • Het opstellen van een eigentijds cv.
  • Vertalen van het persoonsprofiel naar het benoemen van passende en geschikte functies.
  • Onderzoeken van kansen op de arbeidsmarkt, waar liggen de grootste kansen?
  • Het uitzetten van acties om concrete kansen te benutten.
  • Het inzetten van het persoonlijke netwerk.
  • Ondersteuning bij job-hunten en vacatureresearch.
  • Ondersteuning bij sollicitatieactiviteiten.
  • Opstellen motivatiebrief.
  • Voorbereiding telefonisch nabellen n.a.v. uitgevoerde sollicitaties.
  • Voorbereiding op het sollicitatiegesprek.
  • Ondersteuning en advies aan mogelijk nieuwe werkgever en de bemiddeling tussen beide werkgevers. 

  Verzuimbegeleiding en advies

  Doel: Terugdringen en verminderen van verzuim, Inzicht krijgen in de redenen van verzuim, procesbewaking wettelijke verplichtingen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter

  Vanuit onze rol als geregistreerd casemanager verzuim zijn we op de hoogte van de wettelijke rechten en plichten (Wet Verbetering Poortwachter) en zullen we niet schromen onze kennis hiervan in te zetten op het moment dat dit noodzakelijk en gewenst is. Door onze ervaring bij het geven van ondersteuning in zowel spoor 1 als spoor 2 leidt dit tot extra diepgang in de begeleiding binnen een re-integratie- of verzuimtraject. 

  Werkgevers en leidinggevenden begeleiden we graag op een persoonlijke en doortastende wijze. Het doel van deze begeleiding is altijd het terugdringen van het verzuim binnen de organisatie en hiermee het reduceren van de kosten die een verzuimende medewerker met zich meebrengt. Aandacht geven en korte lijnen onderhouden tijdens de begeleiding van de medewerker draagt bij aan een grotere kans op terugkeer naar eigen werk en een grotere kans op werkgeluk. Binnen dit proces zal worden meegedacht in het ontwikkelen van kansen en mogelijkheden en het op de juiste manier doorlopen van de wettelijke stappen. Het onderhouden van contact met alle disciplines die onderdeel zijn binnen dit proces zoals bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, arbodienst en re-integratieadviseur maakt het proces compleet. 

  Kennissessie basiskennis Wet Verbetering Poortwachter

  Om ervoor te zorgen dat binnen het bedrijf de neuzen dezelfde kant op staan heeft Aandacht Verzuimbegeleiding en Re-integratie een training ontwikkeld voor iedereen die te maken heeft met een verzuimproces. Regelmatig komt het voor dat leidinggevenden ook de rol van casemanager krijgen toebedeeld. Dan is het belangrijk dat het duidelijk is welke stappen noodzakelijk zijn en ook wat de consequenties zijn bij het niet naleven van de wettelijke regels. 

  Onderdelen die in deze training aan bod komen zijn:

  • Basiskennis verzuim, re-integratie en arbeidsongeschiktheid.
  • Wet Verbetering Poortwachter de eerste 104 weken.
  • Wet verbetering Poortwachter en de inspanningsverplichtingen.
  • Wat als de medewerker niet meewerkt?
  • Wat als het re-integratie proces stagneert.
  • Procedure WIA-aanvraag.
  • Top 7 loonsancties.
  • Rollen en verantwoordelijkheden van de diverse disciplines.  Aandacht Verzuimbegeleiding en Re-integratie is werkzaam in de regio's Den Bosch, Tilburg, Breda, Eindhoven en Nijmegen. Neem gerust contact op voor een vrijblijvend advies of gesprek. Via onze website vindt u meer informatie.