re-integratie kiezen logo

Kan ik mijn werkgever aansprakelijk stellen voor mijn burn-out?

Kan ik mijn werkgever aansprakelijk stellen bij een burn-out? Dat hangt af van de situatie en de mate waarin u kunt aantonen dat uw werkgever nalatig is geweest.

Eind 2018 diende er een hoger beroep. De eiser stelde dat haar burn-out was veroorzaakt door haar werk. Volgens haar moest zij werk uitvoeren waarvoor veel concentratie vereist was, terwijl de werkomgeving erg onrustig was. Om minder stress te ervaren had ze gevraagd om meer afwisseling in het werk, maar haar ex-werkgever was haar hierin niet tegemoet gekomen. Daarnaast vond de ex-werkneemster dat de werkgever haar een Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek had moeten aanbieden en dit was niet gebeurd. Ook in hoger beroep werd de ex-werkneemster in het ongelijk gesteld. Volgens de rechter kon ze geen bewijs leveren dat ze om meer afwisseling had gevraagd. Ook kon haar ex-werkgever aantonen dat hij wel degelijk een Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek had laten uitvoeren.

Betekent bovenstaande dat het niet mogelijk is om uw werkgever aansprakelijk te stellen voor uw burn-out? Zeker niet. Heeft een werkgever onvoldoende gedaan om een gezonde werkomgeving te creëren? Is er sprake van nalatig gedrag én is dit gedrag aantoonbaar? Dan is het wel degelijk mogelijk dat de rechter u in het gelijk stelt en de werkgever aansprakelijk zal stellen.


Vind een re-integratiedeskundige
Neem contact op met re-integratiebureaus voor vragen over burn-out