re-integratie kiezen logo

Tot welke leeftijd moet ik re-integreren?

De leeftijdsgrens voor re-integratie ligt op minimaal 65 jaar, maar op basis van de nieuwe AOW-leeftijd kan dit ook ouder zijn. Recent (met ingang van 1 mei 2018) is bepaald dat werklozen vanaf 65 jaar zijn vrijgesteld van sollicitatieplicht. Als aanvulling op dit artikel is het raadzaam uw specifieke situatie voor te leggen aan het UWV of een re-integratiebedrijf gespecialiseerd in re-integratie voor 50-plussers