re-integratie kiezen logo

Tot welke leeftijd moet ik re-integreren?

De leeftijdsgrens voor re-integratie ligt op minimaal 65 jaar, maar op basis van de nieuwe AOW-leeftijd kan dit ook ouder zijn. Recent is bepaald dat werklozen vanaf 65 jaar zijn vrijgesteld van sollicitatieplicht (de maatregel is ingegaan op 1 mei 2018). Als aanvulling op dit artikel is het raadzaam uw specifieke situatie voor te leggen aan het UWV of een re-integratiebedrijf specialiseerd in re-integratie voor 50-plussers