re-integratie kiezen logo

Tot welke leeftijd moet ik re-integreren?

De leeftijdsgrens voor re-integratie ligt op 65 jaar. Mocht u ziek worden op AOW-leeftijd (momenteel 66 jaar) dan gelden lichtere re-integratieverplichtingen. De re-integratie spitst zich dan toe tot de mogelijkheden in het eigen bedrijf. Met ingang van 1 mei 2018 is bovendien bepaald dat werklozen vanaf 65 jaar zijn vrijgesteld van sollicitatieplicht. Als aanvulling op dit artikel is het raadzaam uw specifieke situatie voor te leggen aan het UWV of een re-integratiebedrijf gespecialiseerd in re-integratie voor 50-plussers. 


Vind een re-integratiedeskundige
Zoek contact met re-integratiebureaus gespecialiseerd in re-integratietrajecten voor 50-plussers


Terug naar kenniscentrum