re-integratie kiezen logo

Tot welke leeftijd moet ik re-integreren?

De leeftijdsgrens voor re-integratie ligt op minimaal 65 jaar, maar op basis van de nieuwe AOW-leeftijd kan dit ook iets ouder zijn. Met ingang van 1 mei 2018 is bepaald dat werklozen vanaf 65 jaar zijn vrijgesteld van sollicitatieplicht. Als aanvulling op dit artikel is het raadzaam uw specifieke situatie voor te leggen aan het UWV of een re-integratiebedrijf gespecialiseerd in re-integratie voor 50-plussers, aangezien de regelgeving hierin niet altijd even duidelijk is. 


Vind een re-integratiedeskundige
Zoek contact met re-integratiebureaus gespecialiseerd in re-integratietrajecten voor 50-plussers