re-integratie kiezen logo

Heb ik recht op een vergoeding voor een jobcoach?

Of u recht heeft op een vergoeding voor een jobcoach, hangt af van een aantal voorwaarden. Zo dient u al werk te hebben en dus niet (meer) werkzoekend te zijn. Vervolgens moet het UWV vaststellen of u een ziekte of handicap heeft die u belemmert bij uw werk of het volgen van een opleiding. Zo'n belemmering wordt een structurele functionele beperking (SFB) genoemd. Als u aan alle voorwaarden van het UWV voldoet, kunt u in overleg met de UWV-adviseur een jobcoach uitzoeken. Zoekt u jobcoaching? Kijk dan in het landelijk overzicht van jobcoaches