re-integratie kiezen logo

Heb ik recht op een vergoeding voor een jobcoach?

Een externe jobcoach kunt u aanvragen bij het UWV of uw gemeente. Daaraan zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. Zo dient u al werk te hebben. Verder moet door het UWV vastgesteld zijn dat u een ziekte of handicap heeft die u belemmert uw werk uit te oefenen. Dit staat bekend als een structurele functionele beperking (SFB). Als u een handicap of een langdurige ziekte heeft dan neemt het UWV of de gemeente de kosten voor een jobcoach voor zijn rekening. De voorziening die u aanvraagt is bedoeld om uw re-integratie naar werk te ondersteunen. De jobcoaches moeten zijn aangesloten bij een jobcoachorganisatie die erkend is door het UWV. 

 

Vind een re-integratiedeskundige
Zoek contact met re-integratiebureaus in uw regio voor vragen over jobcoaching en re-integratiebegeleiding.


Terug naar kenniscentrum