re-integratie kiezen logo

Wat kan ik doen als mijn werknemer niet meewerkt aan re-integratie?

Als werkgever kunt u in een situatie terecht komen waarin de zieke werknemer naar uw mening niet voldoende meewerkt aan re-integratie. Een werknemer heeft net als de werkgever verplichtingen wat betreft re-integratie. Zet hij zich in uw ogen onvoldoende in? Dan is een belangrijke eerste stap om in gesprek te gaan met de werknemer. Wanneer dit niet afdoende werkt, is de volgende stap het schriftelijk aanspreken van de werknemer op zijn gedrag. Pa na zo’n officiële berisping mag een werkgever ervoor kiezen de loondoorbetaling (tijdelijk) stop te zetten. Overigens wil dit niet zeggen dat een (kanton)rechter uiteindelijk meegaat in uw oordeel. Hierdoor kan het dus zo zijn dat u het niet-uitbetaalde loon uiteindelijk alsnog moet uitbetalen. Daarnaast kleeft er nog een belangrijk nadeel aan deze maatregel: de kans is groot dat de onderlinge verhouding tussen werknemer en werkgever er flink op achteruit gaat.