re-integratie kiezen logo

Wat kan ik doen als mijn werknemer niet meewerkt aan de re-integratie?

Als uw werknemer onvoldoende meewerkt aan de re-integratie dan kunt u als werkgever verschillende sancties opleggen. Want net als de werkgever kent ook de werknemer re-integratieverplichtingen. Welke sancties dat zijn en welke stappen daarbij horen leest u hieronder.

Sancties en stappen

Zet uw medewerker zich onvoldoende in? Dan is een eerste belangrijke stap om in gesprek te gaan met uw werknemer. Wanneer dit geen resultaat oplevert, dan is de volgende stap uw werknemer schriftelijk aan te spreken op het ongewenste gedrag. Pas na zo'n officiële berisping (wettelijke verplichting) mag u de loondoorbetaling tijdelijk stopzetten. Werkt uw werknemer alsnog mee dan wordt het loon weer doorbetaald. En als ultieme sanctie kunt u overgaan tot ontslag op staande voet. Overigens wil dat niet zeggen dat een kantonrechter altijd zal meegaan in uw oordeel. Dat zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat u het niet-betaalde loon alsnog moet betalen. 


Vind een re-integratiedeskundige
Zoek contact met re-integratiebureaus in uw regio bij situaties waarin uw medewerker onvoldoende meewerkt aan de re-integratie. 

 


Terug naar kenniscentrum