re-integratie kiezen logo

Wat kan ik doen als mijn werknemer niet meewerkt aan re-integratie?

Als werkgever kunt u in een situatie terecht komen waarin uw zieke werknemer onvoldoende meewerkt aan de re-integratie. Net als de werkgever heeft de werknemer re-integratieverplichtingen. Zet hij of zij zich in uw ogen onvoldoende in? Dan is een belangrijke eerste stap om in gesprek te gaan met uw werknemer. Wanneer dit geen resultaat oplevert, dan is de volgende stap uw werknemer schriftelijk aan te spreken op het ongewenste gedrag. Pas na zo’n officiële berisping mag u de loondoorbetaling tijdelijk stopzetten. Overigens wil dat niet zeggen dat een kantonrechter altijd zal meegaan in uw oordeel en er bestaat de mogelijkheid dat u het niet-uitbetaalde loon alsnog moet betalen. 


Vind een re-integratiedeskundige
Zoek contact met re-integratiebureaus in uw regio voor re-integratiebegeleiding.