re-integratie kiezen logo

Kenniscentrum re-integratie en Wet Poortwachter

Hoe lang moet ik als werkgever loon betalen bij langdurige ziekte van een werknemer? Wat moet ik doen als ik ziek ben? Wat moet ik weten van de Wet Verbetering Poortwachter. Dit soort vragen ziet u hier beantwoord.


Re-integratie voor de werkgever