re-integratie kiezen logo

Ziekteverzuim terug op niveau van voor corona

31-07-2021- Redactie

In het 2e kwartaal is het aantal ziektemeldingen gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dat meldt de Arbo Unie. Het ziekteverzuim is daarmee terug op het niveau van voor de coronacrisis. Tegelijkertijd meldden werknemers zich het afgelopen kwartaal minder lang ziek. De gemiddelde verzuimduur nam dus af.  


Terug naar het oude ziekteverzuim


In het coronajaar 2020 waren er opvallend weinig ziektemeldingen. Een verklaring hiervoor kan gevonden worden in het thuiswerken waardoor bijvoorbeeld de gebruikelijke griep zich op kantoor niet kon verspreiden. Maar als mensen zich ziek meldden in 2020, was het gemiddeld genomen wel langer. Inmiddels ligt het ziekteverzuim weer op het niveau van 2018 en 2019. De gemiddelde verzuimduur nam af: van 18 dagen in het 2e kwartaal vorig jaar naar 6 dagen in het afgelopen kwartaal. Het verzuim nam bij de overheid toe met 28 procent, in het basisonderwijs met 26 procent, in de industrie met 19 procent. 

Psychisch verzuim


Bedrijfsarts Corné Roelen van de Arbo Unie noemt het opvallend dat het psychisch verzuim, waaronder een burn-out, het afgelopen kwartaal is afgenomen. Je verwacht dat het thuiswerken, de sociale inperkingen en alle andere beperkingen tezamen tot een hoger psychisch verzuim zouden leiden. Maar dat viel dit jaar alleszins mee. Tegelijkertijd waarschuwt Roelen in een persbericht voor te veel optimisme. 'In tijden van crisis werken mensen vaak op adrenaline en op de automatische piloot door. Dat kan lang goed gaan, maar op een gegeven moment komt toch de man met de hamer.'Terug naar blog