re-integratie kiezen logo

Vier miljoen verborgen burn-outs

21-08-2020- de redactie

Volgens een onderzoek van het Nationaal Centrum Preventie Stress en Burn-out (NCPSB) zouden er vier miljoen verborgen burn-outs in Nederland zijn. Dat zijn mensen die binnen een halfjaar kunnen uitvallen zonder verdere preventie. Volgens voorzitter Theo Immers kunnen hele bedrijfstakken, waaronder vitale sectoren, stil komen te liggen. De thuiswerksituatie en de baanonzekerheid als gevolg van corona spelen hierin een belangrijke rol. 

Onderzoek

De voorspellingen van Immers zijn gebaseerd op de Vitality Mind Challenge (VMC) methode. De VMC registreert zowel de reeds waarneembare symptomen van een burn-out, als de indicatoren die wijzen op een aankomende burn-out. In tegenstelling tot enquête-onderzoeken hebben deze testmethodes volgens Immers vaak een belangrijke voorspellende waarde. Immers verwijst daarbij naar een CNV-rapport over hetzelfde onderzoek in juli die wel de klachten registreert maar niet de burn-outs die nog in de pijplijn zitten. Dit is relevant om te benoemen omdat volgens Immers 80 procent van de mensen hun burn-out niet zien aankomen; het licht gaat plots uit 

Oorzaken 

Volgens het NCPSB-onderzoek zijn twee dominante oorzaken aan te wijzen voor de huidige stresscrisis onder werkenden: de thuiswerksituatie en in het bijzonder de baanonzekerheid. Baanonzekerheid leidt in de eerste plaats tot stressverhogend gedrag. Volgens Immers leidt de baanonzekerheid bovendien tot een zeer lastig dilemma. 'Baanonzekerheid stelt de werknemer voor een duivels dilemma', zegt Immers. 'Voor diens eigen welzijn zou die zijn probleem met de werkgever moeten bespreken. Wat we echter zien, is dat werknemers dat juist niet doen omdat ze hun baan willen behouden. Ze gaan bovendien een tandje bijzetten om zichzelf onmisbaar te maken. Dat verhoogt de stress en zo werkt de werknemer mee aan zijn eigen uitval. Dat gaat op korte termijn al op grote schaal gebeuren.'

Vitale sectoren

Er zijn ook sectoren waarbij baanonzekerheid en thuiswerksituatie juist geen rol spelen, maar die toch zeer vatbaar zijn voor stress en dus ook burn-outs. Vooral zorgmedewerkers baart Immers zorgen en in het bijzonder als er zich een tweede covid-19 uitbraak aandient. “In de zorg is de intrisieke motivatie van de zorgmedewerkers de achilleshiel. Artsen en verpleegkundigen hebben onvoldoende rem. Ze gaan door tot ze niet meer kunnen. Het is ook onderdeel van de beroepscultuur. Zorgmedewerkers zorgen vaak niet goed voor zichzelf, als het gaat om stressmanagement.” 

Oplossing

Preventieve actie is volgens het NCPBS het sleutelwoord. Vooral werkgevers zouden preventieve actie moeten ondernemen. 'In de aanloop naar een burn-out kun je nog heel goed interveniëren. Door werknemers bewust te maken van de omstandigheden en de daaruit voortvloeiende gedragingen die leiden tot stress, kun je een burn-out heel goed afwenden. Daar zijn meestal niet meer dan enkele uren persoonlijke coaching voor nodig. Wacht je daar te lang mee, dan ben je een werknemer minstens een jaar kwijt.'Vind re-integratiebegeleiding
Zoek contact met re-integratiebureaus voor begeleiding bij stress en burn-out

 

Terug naar blog