re-integratie kiezen logo

Verontrustend: langdurig verzuim door psychische klachten fors gestegen

21-12-2023- Bart Langereis

Volgens de arbodiensten HumanCapitalCare en ArboNed is over een periode van twaalf maanden het langdurig verzuim door psychische klachten met acht-en-een-half procent gestegen. Met de juiste en tijdige ondersteuning kunnen organisaties effectiever langdurige uitval van werknemers voorkomen.

Hoogopgeleide vrouwen krijgen steeds vaker te maken met burn-outs

"Werknemers verzuimen steeds vaker langdurig vanwege heftige psychische klachten zoals burn-outs en depressies". Dit concludeert Redmer van Wijngaarden, directeur medische zaken bij ArboNed. "Ruim twintig procent van alle dagen die werknemers in totaal verzuimen, komt voort uit klachten die verband houden met stress, zoals piekeren, lusteloosheid en gespannenheid." Volgens Van Wijngaarden komt dit met name voor in de sectoren onderwijs, zorg en openbaar bestuur. Met name hoogopgeleide vrouwen krijgen steeds vaker te maken met een burn-out.

Vaak sprake van werk dat overvraagt 

In veertig procent van de gevallen spelen gebeurtenissen in de persoonlijke levenssfeer een rol. Denk aan mantelzorg, echtscheidingen of financiële zorgen. Dit soort problemen kunnen van grote invloed zijn op de werkprestaties, volgens van Wijngaarden.

Langdurig verzuim is in zestig procent van de gevallen werk gerelateerd. Van Wijngaarden: "Dit kan voortkomen uit een arbeidsconflict of andere problemen op de werkvloer. Maar vaak horen we terug dat er sprake is van werk dat overgevraagd wordt. Of het is een combinatie van factoren. Bijvoorbeeld wat je privé overkomt, je persoonlijkheid, je persoonlijke veerkracht en hoe men het werk ervaart. Daarom is het belangrijk dat werkgevers oog hebben voor een persoonlijke aanpak. Als je samen signalen van spanning, stress of psychische klachten op tijd herkent en met elkaar bespreekt, kan dat veel ellende voorkomen. Ook een preventief medisch onderzoek, dat werkgevers volgens de wet frequent moeten uitvoeren, geeft inzicht in de psychosociale arbeidsbelasting van medewerkers. Dit bevordert niet alleen de arbeidsrelatie, maar kan ook langdurige re-integratie trajecten voorkomen en de kans op terugkeer vergroten."

Forse stijging onder jonge werkenden

Uit eerder onderzoek bleek al dat een op de vier jonge werkenden tussen de 18 en 34 jaar te maken heeft met burn-outklachten. Vooral onder hoogopgeleide vrouwen stijgt het percentage. In 2020 zei vijfentwintig procent burn-outklachten te ervaren, vorig jaar was dat negenentwintig procent zo concludeerden onderzoeksbureau TNO en het CBS. Ook bij jonge mannen is die stijging te zien volgens het rapport. In 2015 gaf dertien procent van de mannen aan last te hebben van burn-outklachten, in 2022 was dat gestegen naar drieëntwintig procent.

Sociale media zorgen voor negatieve invloed op zelfbeeld

Oorzaken van psychische klachten zijn volgens het rapport onder meer prestatiedruk, constant bereikbaar zijn en financiële onzekerheid. Jongeren noemden ook de 'constante stroom' aan negatief nieuws over klimaat, stikstof, oorlog en COVID-19 als voorbeelden. Daarnaast hebben sociale media een negatieve invloed op het zelfbeeld van de jonge werkenden. Deze zorgen voor stress en leiden volgens het rapport af van het werk.


Terug naar blog