re-integratie kiezen logo

Verdere toename burn-outklachten op de werkvloer

23-02-2019- de redactie

Het blijft een hot item in de media: burn-out. Sommige mensen zetten vraagtekens bij de ernst en het vóórkomen van deze aandoening. Toch komt uit veel onderzoeken steeds opnieuw naar voren dat het aantal mensen met een burn-out, of burn-out gerelateerde klachten, weer is toegenomen. Dit is ook de conclusie die TNO trekt op basis van de resultaten van hun jaarlijkse Arbobalans.

stress werkvloer

Weinig rooskleurige cijfers

De onderzoeksresultaten laten een duidelijk verschil zien tussen fysieke en psychosociale belasting op de werkvloer. Waar de fysieke belasting (denk aan zwaar tillen of lang staan) de afgelopen tien jaar nagenoeg hetzelfde is gebleven, is de psychosociale belasting juist flink toegenomen. Hoge taakeisen zijn hier debet aan. Taken moeten steeds sneller uitgevoerd worden terwijl tegelijkertijd de hoeveelheid werk opgevoerd wordt. Dat zijn factoren die stress bij werknemers direct laten toenemen. Een andere nadelige invloed is de afname van autonomie van werknemers. Dat wil zeggen dat werkprocessen steeks strakker worden vastgelegd, waardoor er nauwelijks nog ruimte is voor eigen initiatief. Als er sprake is van een lage autonomie, dan neemt de psychosociale belasting toe.

Psychosociale belasting en ziekteverzuim

De toegenomen psychosociale belasting op de werkvloer is niet direct terug te zien in het ziekteverzuimpercentage dat het afgelopen decennium schommelde tussen de 3,8 en 4,2%. Opvallend is echter dat een kwart van het totale aantal verzuimdagen verband houdt met psychosociale klachten. Outplacement- en re-integratiecoaches adviseren om in te zetten op preventieve maatregelen om de kans op uitval door burn-out te verkleinen. Positief is dat werkgevers zich steeds bewuster worden van burn-outs. Kijkend naar bovengenoemde cijfers en de hoge kosten van loondoorbetaling bij ziekteverzuim (circa 5 miljard euro op jaarbasis) loont dit minimaal de moeite. 

Terug naar blog