re-integratie kiezen logo

UWV bestuursvoorzitter roept politiek op om wet- en regelgeving te versimpelen

29-12-2023- Bart Langereis

UWV-bestuursvoorzitter Maarten Camps roept de formerende partijen op de wet- en regelgeving te versimpelen. "De complexiteit van de uitvoering is altijd veel groter dan je aan de formatietafel kan bedenken", zegt hij bij Sven op 1 (NPO Radio 1). 


Politiek moet alleen aangeven wat ze willen bereiken

Camps merkt op dat de huidige wet- en regelgeving zorgt voor problemen. "Wij willen als UWV meer ruimte zodat we ons werk kunnen doen als publieke dienstverlener. Nu hebben wij te maken met wetten die het kader vormen voor de dingen die we doen."

Hij vindt het belangrijk dat de wetgeving veel eenvoudiger wordt. Op die manier ontstaat er voor het UWV bijvoorbeeld meer ruimte als uitvoeringsorganisatie. "Daarom is belangrijk dat de politiek, in dit geval de formerende partijen, aangeven wát ze willen bereiken. Laat ons dan samen met de betrokken ministeries bepalen hoe dat dan het beste gedaan kan worden", stelt Camps.

Mensen weten niet waar ze recht op hebben

Er moet meer aandacht komen voor wat de mensen zelf nodig hebben, vindt Camps. "De eerste vraag moet zijn: wat heeft iemand nodig om verder te kunnen met zijn of haar werk en welk inkomen heeft iemand nodig? Daarvoor hebben we tempo nodig. Zodat knelpunten snel kunnen worden opgelost."

Op dit moment hebben ruim 1,2 miljoen mensen op de een of andere manier te maken met het UWV en nog eens zo'n 300.000 mensen in de bijstand via de gemeenten. Volgens Camps hebben veel mensen geen idee dat ze recht hebben op bepaalde regelingen "Mensen die wel recht hebben, maar dat niet weten, proberen wij te benaderen. Dat verschilt per regeling, maar het kan over duizenden tot tienduizenden mensen gaan."

De stappen die nu gezet worden zijn onvoldoende

Een voorbeeld is een aanvulling op je WW-uitkering. Als je onder het sociaal minimum dreigt te komen heb je recht op een aanvullende toeslag. "Veel mensen vragen dat niet aan omdat ze het niet weten, of bang zijn voor het woord toeslag. Ze denken dat als ze het krijgen, het misschien ook weer terugbetaald moet worden. Wij mochten tot voor kort die mensen niet actief benaderen om te zeggen dat ze recht hebben op deze toeslag. Dat kunnen we nu wel doen", volgens Camps.

Versimpeling van de wet- en regelgeving en meer aandacht voor wat mensen nodig hebben is een geluid dat het UWV al langer laat horen. Volgens Camps begint er eindelijk iets te veranderen, maar de stappen die worden gezet zijn nog niet genoeg. "We zien het afgelopen jaar dat er al aan de Algemene wet bestuursrecht wordt gesleuteld. Daar komt een nieuwe invulling van die wet die al wat meer ruimte gaat bieden. Maar het moet uiteindelijk niet alleen in die algemene wet komen, maar ook in de WW, de WIA en al die afzonderlijke wetten", zegt hij.

Terug naar blog