re-integratie kiezen logo

Stijging ziekteverzuim door hoge werkdruk

21-03-2023- Monique Wijnands

Wederom lag het ziekteverzuim van de meeste bedrijfstakken in het vierde kwartaal van 2022 hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder, zo blijkt uit de cijfers van 2022 van het CBS. Het stijgende ziekteverzuim is het gevolg van toenemende werkdruk door personeelskrapte. 

Meeste ziekteverzuim in de zorg

Bij het openbaar bestuur en het water- en afvalbeheer is het verzuim flink toegenomen, naar respectievelijk 6,4 en 7,1 procent. In de zorg neemt het verzuim het meest toe. Medewerkers in de thuiszorg, verpleging en verzorging zijn het meest ziek (9,3 %); het verzuim in de kinderopvang en de gehandicaptenzorg ligt daar net onder. De toename van verzuim was het hoogst bij de verzorgingscentra en de huisartsen. 

Hoge werkdruk

Door de personeelskrapte is de werkdruk hoog, waardoor het risico toeneemt dat werknemers ziek worden. Uit onderzoek van het CNV blijkt echter dat de helft van de medewerkers zich aanvankelijk niet ziek meldt, juist vanwege de personeelskrapte. Ook de voorzitter van Ondernemend Nederland, Hans Biesheuvel, ziet de stijgende werkdruk. "Veel mensen zijn heel loyaal en blijven lang doorwerken terwijl ze klachten hebben. Als zij dan uitvallen, zijn ze gelijk wat langer ziek."

Voorkom uitval en ga tijdig in gesprek

Biesheuvel pleit er daarom voor dat werkgevers met hun personeel in gesprek gaan. Hij beseft dat niet iedere werkgever dit gewend is. "Toch moet je klachten van werknemers altijd serieus nemen. Zelfs al is het niet makkelijk om die afweging te maken." Het CNV pleit voor verlaging van de werkdruk. "Minder administratieve lastendruk en minder vergaderingen zouden volgens de vakbond kunnen helpen. En ook accepteren als werknemers een keer 'nee' zeggen omdat anders de druk te hoog wordt. Wij pleiten ook voor meer zeggenschap over werktijden en werkinhoud. Veel werknemers worden gezonder als zij zelf de regie houden over hun werk", aldus Jolanda van Zwieten, woordvoerder van het CNV. 


Terug naar blog