re-integratie kiezen logo

Ondanks recordkrapte nog veel werkloze 55-plussers

13-06-2022- Redactie

Nog steeds zijn er tienduizenden ongewenst werkloze 55-plussers ondanks de recordkrapte op de arbeidsmarkt. Ruim 55.000 ouderen willen aan de slag maar het lukt ze niet om een baan te krijgen. Het goede nieuws daarentegen is dat er nog nooit zoveel 55-plussers aan het werk zijn geweest. 


Cijfers

Volgens Rob Witjes van het UWV is van de groep 55-65 jarigen nu ruim 72% aan de slag. Twintig jaar terug was dat nog maar 42%. Ondanks deze positieve trend is er nog steeds een aanzienlijke groep die maar niet aan de slag komt ondanks de extreme arbeidskrapte. Volgens Witjes heeft deze groep last van negatieve beeldvorming. Dat blijkt uit de vele afwijzingen die zij ontvangen ondanks de vele sollicitaties. Het CNV die 55-plussers vroeg naar hun ervaringen op de arbeidsmarkt meldt dat 39% nog nooit is uitgenodigd op sollicitatiegesprek. Een ander probleem waar de vakbond op wijst is dat als 55-plussers wel worden aangenomen dat dit vaak tijdelijk is. Dit zorgt er voor dat ze telkens opnieuw moeten solliciteren. 

Gemotiveerd

Werkgevers zijn nog steeds huiverig voor om ouderen aan te nemen. Ze zouden bijvoorbeeld vaker ziek en minder vitaal dan jongeren zijn. In de praktijk blijken ouderen juist vaak bovengemiddeld gemotiveerd, capabel én loyaal te zijn. Daarnaast blijkt een aanzienlijk deel goed op de hoogte van online ontwikkelingen en bereid in zichzelf te investeren middels scholing en ontwikkeling. Daarnaast brengen ze een brok aan ervaring mee dat maakt dat ze minder snel in de war raken bij problemen die zich aandienen tijdens het werk. 

Het nieuwe goud

Gelukkig gloort er hoop voor oudere werkzoekenden. Niet in de laatste plaats vanwege de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt die ook zorgen voor innovatie. Uitzendbureaus melden steeds meer opdrachten voor het werven van kandidaten en werkgevers staan daarbij steeds minder huiverig ten opzichte van oudere werknemers. Het NRC schrijft over het project Buddy Werkt waarbij 50-plussers zelfs als 'het nieuwe goud' worden aangemerkt. Bij dit project worden werkloze ouderen gekoppeld aan een werkgever. Deze buddy faciliteert netwerkgesprekken, meeloopdagen en sollicitatietraining. Inmiddels heeft 67% al betaald werk gevonden. Terug naar blog