re-integratie kiezen logo

Ministers willen een eenvoudiger en efficiënter re-integratiebeleid voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt

17-02-2023- Monique Wijnands

De ministers Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Schouten (Armoedebeleid) willen de re-integratie eenvoudiger en efficiënter organiseren. Uit onderzoek van de Arbeidsinspectie blijkt dat maar een derde van de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de ondersteuning krijgt die zij zo hard nodig hebben. Dat is een gemiste kans, -"zeker in deze tijden van een krappe arbeidsmarkt"-, aldus de ministers. 


Knelpunten in het proces van re-integratie

Medewerkers van het UWV en de gemeenten hebben hun handen vol aan de administratieve last van re-integratie en de relatief eenvoudige zaken van standaard uitkeringsgerechtigden. Zij komen steeds meer complexe casussen tegen waarbij maatwerk nodig is voor de specifieke persoonlijke omstandigheden. Het onderzoek van de Arbeidsinspectie laat bovendien zien dat de betrokken instanties gebrekkig met elkaar samenwerken. 

Re-integratie is extra moeilijk voor werkzoekenden die geen recht hebben op coaching of een opleidingstraject. Ook overzien veel werkzoekenden de gevolgen van de ingewikkelde regelgeving niet. Uit angst hun uitkering te verliezen zetten zij geen stappen richting de arbeidsmarkt. 

Tenslotte toont het onderzoek aan dat uitkeringsgerechtigden die geen werk kunnen vinden, nauwelijks kunnen rondkomen. Twintig procent van deze groep heeft schulden. 

Gemiste kans

De ministers Schouten en Van Gennip betreuren de uitkomst van het onderzoek. "We erkennen dat te veel mensen in Nederland kampen met ernstige geldzorgen, problematische schulden of leven rondom de armoedegrens". Dat is zonde, want de gehele arbeidsmarkt schreeuwt om personeel. De ministers willen de Tweede Kamer nog deze zomer informeren over de knelpunten.   


Terug naar blog